Ekolojik yıkıma dair bir derleme

Aralık 9, 2022

Ekolojik yıkıma dair bir derleme

Didem Bayındır ve Mine Yıldırım’ın derlediği Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği Tellekt etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Ekolojik yıkım ve tahribat gezegenimizin en kritik, öncelikli ve acil sorunu. Kitlesel hayvan ölümleri, türlerin kaybı, biyoçeşitliliğin azalması ve kirlilik her geçen gün hızlanıyor. Yerküreyle ilişkimizi gözden geçirmemiz, iktisat politikalarına, üretim modellerine, tüketim alışkanlıklarımıza acilen müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü gezegenimiz yanıyor. 
 
İşte bu kaygılarla ortaya çıkan Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği “geri dönüşü olmayan noktaya bir adım kala” ekolojik yıkımı çok boyutlu dinamikleriyle ele alıyor, sadece kolektif evimiz olan Dünya’yla ilişkimize değil; aynı zamanda Gaia’nın, canlı ve cansız varlıkların, gezegenin dününe, bugününe ve geleceğine bakıyor. Derlemeye katkıda bulunan yazarlar uzmanlık alanlarının çerçevesinden gerek bireysel ve toplumsal hayatlarımızda gerekse küresel örgütler ve devletler bazında değişmek zorunda oluşumuzun bilimsel ve felsefi gerekçelerini sunuyor, canlı ve cansız tüm varlıklarla yeryüzünün bir bütün olduğunu hatırlamak, hatırlatmak amacını taşıyor. 

Tür: Araştırma
Sayfa sayısı: 560
Fiyat: 110,00 TL

DİDEM BAYINDIR, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Siyaset teorisi alanındaki yüksek lisans eğitimini The London School of Economics and Political Science’ta, aynı alandaki doktora eğitimini ise University of Warwick’te tamamladı. Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek (2020) adlı derleme kitabı bulunuyor. Tellekt’in yönetici editörü.
 
MİNE YILDIRIM, Akademisyen, hayvan hakları savunucusu. Lisans ve yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. Doktorasını 2021 yılında The New School for Social Research’te (New York, ABD) “İhtimam ile Şiddet Arasında: İstanbul’un Sokak Köpekleri” başlıklı teziyle siyaset bilimi alanında aldı. The New School Üniversitesi Siyaset Bilimi, Şehir Araştırmaları Bölümü ve Parsons School of Design Fakültesi’nde iklim krizi, kentsel politik ekoloji, hayvan hakları, kamusal alanı şekillendiren mekân politikaları, altyapı siyaseti ve kentsel tasarım alanlarında dersler verdi ve araştırmalar yürüttü. İstanbul Planlama Ajansı’nda iklim krizi, ekoloji ve çevre politikaları uzman araştırmacısı olarak çalıştı. Şu anda Kadir Has Üniversitesi’nde iklim krizi siyaseti, hayvan hakları, yaban hayatı, kentsel politik ekoloji, iklim kırılganlığı, kentsel dayanıklılık, türler arası ilişkiler ve etnografik yöntem üzerine dersler veriyor, araştırmalar yürütüyor. Araştırma odaklı hayvan hakları savunuculuğu yürüten ve kentsel kamusal alanlarda yaşayan hayvanlarla birlikte çalışan Dört Ayaklı Şehir topluluğunun koordinatörü. Kuzey Ormanları Savunması aktivisti, Kuzey Ormanları Araştırma Derneği ve Hayvanlara Adalet Derneği’nin de kurucu ve aktif üyesi.

edebiyathaber.net (9 Aralık 2022)

Yorum yapın