“Ailenin Tarihi” raflarda yerini aldı

Mart 29, 2022

“Ailenin Tarihi” raflarda yerini aldı

Minnesota Üniversitesi’nden tarih profesörleri Mary Jo Maynes ve Ann Walter’ın kaleme aldığı, Esra Kanpara’nın çevirisini yaptığı “Ailenin Tarihi” İnkılap Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Tanıtım bülteninden:

Aile doğal bir yapı değildir, insanlık tarafından uygarlık sürecinde inşa edilmiştir. Peki, aileyi merkeze aldığımızda dünya tarihinin seyri nasıl olmaktadır?

Minnesota Üniversitesi’nden tarih profesörleri Mary Jo Maynes ve Ann Walter, Ailenin Tarihi ile bu soruya yanıt arıyor. Okura; bilgilendirici, heyecan uyandıran güncel bilgiler sunmayı amaçlayan yenilikçi bir seri olan “New Oxford History” dizisinin bir parçası olan bu çalışmada, “tarih yazan” kurumlardan biri olan ailenin tarihine ilişkin bir bakış açısı sunuluyor. Aile yapısının, MÖ 10.000’den başlayarak günümüze kadar ne tür değişikliklere uğradığını irdeleyen bu çalışma, eşzamanlı olarak aile yapısının dünya ve insanlık tarihinin bugünkü durumuna gelmesinde oynadığı önemli role de ışık tutmayı amaçlıyor. İlave okuma önerileriyle de zengin bir kaynak olma özelliği taşıyan Ailenin Tarihi’ni İngilizce aslından Esra Kanpara çevirdi.

Arka Kapak

Aile, insanlık tarihi boyunca var olagelmiş bir kavramdır.

Fakat aile yapısı tarihsel süreç içerisinde çokça değişikliğe uğramıştır. Aile, tarihsel bir kurumdur ancak doğal bir durum değildir. Bir yandan bir tarihe sahip olan aileler, bir yandan da tarihi yazmaktadır.

Elinizdeki kitap, ailenin binlerce yıllık tarihine ana hatlarıyla ışık tutmayı hedeflerken, bu kurumu merkeze aldığımızda dünya tarihinin nasıl göründüğüne ilişkin bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Aile -kendi gerçekliğimiz de içinde olmak üzere- “doğal” değildir, tarihsel ve toplumsal bir bağlam içerisinde inşa edilmiştir. Ailenin nasıl bir düzen içinde işlediği, zaman içinde nasıl değiştiği, benzerlikleri ve farklılıkları çalışmanın ele aldığı başlıca konular arasında yer almaktadır. Bu kitap, özellikle aileye odaklanarak, bununla daha derin bir tarihi, insan olmanın ne anlama geldiğini, insanın geçmişine ve bugününe dair yeni bakış açıları ve anlayışların dünya tarihinin geniş zamansal çerçevesi içinde nasıl gün ışığına çıktığını anlatmaktadır. Dünya Tarihinde Aile, okuyuculara, bilgilendirici, heyecan uyandıran ve güncel bilgiler sunmayı amaç edinen yenilikçi bir seri olan “New Oxford World History”nin bir parçasıdır.

edebiyathaber.net (29 Mart 2022)

Yorum yapın