Masthead header

Tag Archives: feminizm

[1]Türkçe’de yazar anlamına gelen İngilizce author kelimesinin etimolojisini araştırdığımızda bu kelimenin Eski Fransızca’da baba anlamına gelen autor kelimesinden geldiği görülür. Authority (Türkçe’de otorite) ise author kelimesinden gelir. Bu bilgilerle edebiyata baktığımızda yazının tarihsel sürecinin ne denli ataerkil bir kimlik taşıdığı açıkça görülebilir. Virginia Woolf’un belki de en çok tanınan ve kendisine en çok gönderme yapılan […]

devamını oku »

Ç o k   O k u n a n l a r