On iki derste umuda yolculuğun romanı: Söyle Tamana | Serkan Parlak

Aralık 19, 2023

On iki derste umuda yolculuğun romanı: Söyle Tamana | Serkan Parlak

“Tamana, Gizemli Kelimeler Okulu’nun bütün öğrencileri gibi on iki kristalden kendisine ait olanı Bilinmez Bölge’den getirmek için eğitim alıyor. Fakat Tamana’nın eğitimini tamamlamak ve kristaline ulaşmaktan daha önemli bir hedefi var. Aklındaki o çok özel sorunun cevabının Bilinmez Bölge’de olduğunu bilen Tamana, yol arkadaşı Salita ile birlikte bilinçaltına doğru zorlu ama eşsiz bir yolculuğa çıkıyor.” 

Labmdoma adındaki yerde -frekans okulu- Tamana adlı on dört yaşında bir kız yaşar. İsminin anlamı umut etmek demektir. Rakamların, seslerin, renklerin bütünlüğünü anlamayı, yaşamayı frekans okulunda öğrenen öğrenciler bilimlerle bütünleşmeyi, kendilerini bu yolculukta bulmayı hedefler. Bu çocuklar kimsesizdir, hepsinin kendilerini takip eden harfleri vardır. Harfler belli bir yaşa kadar onları takip eder, onlara yol gösterir ve uygun zamanı gelince ortadan kaybolurlar. Harfleri kaybetmek istemeyen öğrencilerin Bilinmez Bölge’den bir kristal getirmeleri gerekir. Bu kristallerden toplamda on iki tane vardır, her biri belli bir olgunlukla ilişkili dersi simgeler. Derslerden en az birini geçmeyi başaran öğrenci aşamayı simgeleyen kristali almaya hak kazanır. Dersler şunlardır: Kabullenme, uyum sağlama, olma, yardımseverlik, iletişim, oluşturma, tanımlama, dürüstlük, sevgi, güven, gerçek, zarafet.

Okulun müdüresi Lena gidip her bir kristali almaları için öğrencileri hazırlar. Ancak Tamana beklemez, yolculuğa erkenden çıkarak geçiş kapısından bilinmezlerle dolu bölgeye geçiş yapar. Bu yolculuk aslında Tamana’nın bilinçaltında yaptığı bir yolculuktur. Tamana bir kulübede uyanır, Bender adında yaşlı bir adam ona sorular sorar, gerekli ipuçlarını vererek bilinmeyen tarafta yolunu rahatça bulabilmesi için yardımcı olur. Bu arada Tamana öteki tarafa geçmeden önce Salita adında bir kitap bulmuştur. Sayfaları boş olan bu kitaba gözü gibi bakar çünkü kitap ona yolculuk boyunca sorular soracak, onun da bu soruları dürüstlükle yanıtlaması gerekecektir. Kulübeden çıkıp fanustan geçtiğinde kendisini bir devenin beklediğini görür. Yol arkadaşı Yelmaya ile birlikte harekete geçen kahramanımız etrafı taşlarla çevrili bir geçide gelir, orada adı Renos olan sekiz, dokuz yaşlarında bir çocukla karşılaşır. Çocuk da kendi sınır taşını arıyordur. Adının anlamı “yol gösteren” olan çocuk, Tamara’yı  yaşadığı komşu  şehrin yöneticisi ile görüştürür. Tamana yöneticiye cevap verebilir umuduyla Bender’in kendisine sorduğu soruları sorar. Yönetici inanmaz, anlaşma kristalini kırar. Tamana sorulara cevaplar bulmak, kristale yeniden ulaşmak için kitap ve yol gösterici çocukla birlikte yeniden yola koyulur. Kitabın soruları doğrultusunda ilerleyen ikili kuru toprağın üzerine saplanış bir çapa ve kayıkla karşılaşır.  Tamana etrafa bakınırken korkutucu Korgan’ı görür. Kargan onları engellemeye çalışır ancak başaramaz. Kaçarken dürüstlük çizgisini bulan Tamana sonunda güvenilir biri olduğunu kanıtlar ve on iki kristalin hepsini kazanmak için orada kalır. Hayallerinin peşinden gitmenin ödülünü sonunda alır ancak esas hedefine hâlâ ulaşamamıştır fakat yine de umudunu kaybetmez.    

“Söyle Tamana, insanın olgunlaşma sürecinde alması gereken on iki derse dair fantastik bir kurgu. Tamana’nın saklı geçmişini açığa çıkarma serüveni, bizim kendimizi tanıma maceramıza da ışık tutuyor.”

edebiyathaber.net (19 Aralık 2023)

Yorum yapın