“Daha İyi Marka Sağlığı” raflarda

Aralık 26, 2023

“Daha İyi Marka Sağlığı” raflarda

Jenni Romaniuk’un “Daha İyi Marka Sağlığı” adlı kitabı, Haluk Mesci çevirisiyle The Kitap Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Marka sağlığını izlemek pahalıdır, zaman harcatır ve pek az içgörü sunan uzun PowerPoint dosyalarıyla sonuçlanır. O zaman niye yapıyoruz izlemeyi? Bütün bu bilgiyi internette kolayca bulunabilen zengin verilerden elde edemez miyiz? Çevrimiçi panellerine katılanların gerektirdiği maliyet ve zamanla niye uğraşalım ki? Daha İyi Marka Sağlığı’nın amacı, temel şeylere geri dönmek ve kategori müşterisinin zihnini daha etkili, verimli, özlü ve kanıta dayalı izlemeye geçmenize yarayacak bilgi ve gereçleri sağlamak. Yeni izleme gereçleri oluşturanlar için, bu kitap; soruların yazılması, soru formu yapısı ve analiz yaklaşımları üzerine tavsiyeler içeriyor. 

Daha İyi Marka Sağlığı şu kişiler için yazıldı:

• Pazarlama/marka yöneticileri – Performansı değerlendirmek ve gelecekteki fırsatları/tehditleri ortaya çıkarmak için, marka sağlığı ölçütlerine başvuranlar

• İçgörü yöneticileri – Bu tür araştırmalar yaptıran ve araştırma briflerini iyileştirmek; araştırmacıların önerilerini değerlendirme, soru formu tasarlama, yorum yapabilme ve raporlama becerilerini geliştirmek isteyenler

• Pazar araştırmacıları – Soru formu hazırlayan, veri toplayan, rapor yazan ve yaptığı işin kalite, tutarlılık ve maliyet verimini iyileştirmek isteyenler

• Pazarlama eğitimcileri – Kanıt temelli pazar ve marka sağlığı araştırması öğretenler

• Pazarlama öğrencileri – İyi uygulamaları ta baştan öğrenmek isteyenler

Daha İyi Marka Sağlığı, marka yöneticilerine ve araştırmacılara kanıta dayalı, faydalı bir marka sağlığı izleme araştırma aracı tasarlamalarına ve tavsiyelerini ve çıkarımlarını bildirmek için bilgilerden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olacak! 

Yazar Hakkında:

Jenni Romaniuk, Ehrenberg-Bass Enstitüsü’nün araştırma profesörü ve ortak direktörüdür. Araştırmaları marka değeri ve zihinsel durumu, marka sağlık ölçümleri, reklam etkinliği, ayırıcı varlıklar, ağızdan ağza pazarlama ve büyümede sadakatin rolü gibi konular üzerinedir. Şirketler tarafından markaların ayırt edici varlıklarının güçlü ve stratejik potansiyelini değerlendirmek için kullanılan Ayırt Edici Varlık Izgarası’nın (Distinctive Asset Grid) geliştiricisidir. Ayrıca zihinsel kullanılabilirlik ölçümü ve metriklerinde öncüdür. Romaniuk, Journal of Advertising Research’ün (uluslararası) editörüdür ve dört branş dergisinin editoryal inceleme kurulunda görev yapmaktadır.

www.JenniRomaniuk.com

Katkıda Bulunanlar

Magda Nenycz-Thiel, Ehrenberg-Bass Institute’da araştırma profesörü. Magda Nenycz-Thiel’in araştırmada ana ilgi alanı kategori büyümesi, fiziksel bulunurluk, market markaları, marka portföyü yönetimi, e-ticaret ve inovasyon. Industry Growth Initiative’in (Endüstri Büyüme Girişimi) kurucusu ve lideri olarak bir araya getirdiği, kategori büyümesine yoğunlaşan araştırma ekibi, bulgularını, şirketlerin büyümeye yönelik yatırımlarına uyguluyor. Halen Magda Nenycz-Thiel’in ilgisi, kuruluşları, kategorileri ve markaları daha başarılı büyütecek kanıta dayalı kültüre geçirmeye yönelik. Journal of Advertising Research, Marketing Letters ve European Journal of Marketing yayınlarında çok sayıda makalesi yayımlanmıştır. 

Anne Sharp, pazarlama profesörü, kıdemli pazarlama bilimcisi, Ehrenberg-Bass Institute kurucu üyesi. Anne Sharp’ın çoğu çalışmasının ana teması, pazarlama biliminin sürdürülebilir pazarlamaya uygulanması. Şirketlerin, sürdürülebilirlik çevresinde insan davranışını anlamalarına; böylece daha iyi ürünler, fikirler, kampanyalar ve bağ kurma stratejileri geliştirip pazarlamalarına yardım ediyor. Yoğunlaştığı bir diğer alan etik ve araştırma ahlakı. Market Research Society’nin 20 yıldan uzun süredir tam üyesi. Lisans ve lisansüstü düzeyinde pazarlama araştırması dersi veriyor, University of South Australia etik başkanı ve danışmanı görevlerini yürütüyor. European Journal of Marketing ve International Journal of Research in Marketing gibi saygın yayınlarda 50’nin üzerinde bilimsel makalesi yer alıyor. Araştırmalarında hükümetler, düzenleyici kurullar ve ticari birliklerle işbirliği yapıyor.

ÇEVİRMEN HAKKINDA

Haluk Mesci, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi, aynı bölümde master yaptı. 1973-2004 arasında sadece reklamcılık alanında çalıştı. Reklam yazdı, reklam ajansları kurdu-büyüttü-sattı. Türk reklamcılığının unutulmaz 18 sloganının yazarı. Reklamcılar Derneği yönetim kurulunda üye, genel sekreter, başkan yardımcısı ve başkan olarak görevler yaptı. Dernek Onur Üyesi. 2008 Cannes Uluslararası Reklam Yarışması Basın Jürisi’nde yer aldı. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve ODTÜ’de reklam, reklam yazarlığı, reklam yönetimi, marka, yaratıcılık, strateji, tasarımcı düşünme (design thinking) ve inovasyon dersleri verdi. Bu alanlarda -bu kitapla birlikte- 15 kitabı Türkçeye çevirdi. Dünyada bilinen ve üniversitelerde kullanılan 3 tür “öğrenci reklam ajansı”nın dezavantajlarını gideren, benzersiz dördüncü bir modeli İstanbul Bilgi Üniversitesi için tasarladı. İzmir Ekonomi Üniversitesinde GençYaratıcı İletişim Hizmetleri adıyla devam eden model, 2023 sonunda 10. yılını kutlayacak.

edebiyathaber.net (26 Aralık 2023)

Yorum yapın