Masthead header

Category Archives: felsefe

Alman filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazmıştır. Nietzsche’nin kilit fikirlerini Apollon-Dionysos ikiliği, perspektivizm, Güç İstenci, “Tanrının ölümü”, Üstinsan ve bengi dönüş oluşturur. Hakikatin değeri ve nesnelliği üzerine yürüttüğü kökten sorgulaması, geniş çaplı yorumların odağını oluşturur ve […]

devamını oku »

Sentez Yayıncılık tarafından yayımlanan Zekiye Demir’in bu çalışmasında, “kadın sorunu” hakkında feminist literatürde yer alan yaklaşımlar, modern ve postmodern ayrımı çerçevesinde ele alınmakta. Çalışmanın temel amacı feminist yaklaşımların Batı dünyasında 14. yüzyıldan sonra Rönesans dönüşümüyle ortaya çıkan ve zamanla tüm dünyaya yayılan bir düşünce tarzı olarak modernizm ile temelde modernizmin eleştirisi ve sorgulamasına dayalı olarak […]

devamını oku »

Susan Leigh Anderson’ın ‘Kierkegaard Üzerine’ adlı çalışması Sentez Yayıncılık tarafından yayımlandı.  Tanıtım metninden: ‘Onun yaşamı, felsefenin akademik bir çaba olmadığının, esas olanın uğrunda yaşanılacak ve ölünecek fikri bulmak olduğunun, canlı bir göstergesiydi. Kierkegaard’ın tüm yaşamı boyunca inançlarına bağlı kalmıştır diyebiliriz, ben de böyle olduğuna inanıyorum. Kişisel mutluluğunu, diğerleri ile gerçek arkadaşlığı, çağdaşlarının onayından ve anlayışından […]

devamını oku »

Michel Foucault düşüncesini anlamak günümüz toplumu için oldukça önemli görünüyor. Bu nedenle hakkında ne kadar çok yayın olursa sanırım onu o kadar yakından tanıyıp, üzerine cümleler kurmaya devam edeceğiz.  Tamda bu nedenden  dolayı Teorik Bakış dergisi Michel Foucault sayısından bahsetmek anlamlı olacak. Ali Akay’ın koordinatörlüğünü yaptığı derginin Foucault sayısı Sibel Yardımcı ve Sanem Güvenç Salgırlı […]

devamını oku »

‘Çağın Olayları Arasında’ ünlü filozof İoanna Kuçuradi’ye armağan olarak sunulmuş bir yapıt. Alanının başarı isimleri olan, Betül Çotuksöken, Gülriz Uygur ve Hülya Şimga’nın editörlüğünde hazırlanan bu kitap, Tarihçi Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. Eserin ana izleği “arada olmak”. Bu izleği içselleştirmiş olan kitabın editörleri, arada olmayı işbirliği olarak gördüklerini ve Kuçuradi’nin ‘düşünce akrabaları’na, çok şey borçlu olduklarını […]

devamını oku »

Türker Armaner’le Felsefe Seminerlerinin konusu “Spinoza ve Adalet”. Aşağıdaki sorulara ve benzerlerine yanıt aranacak seminer Gümüşlük Akademisi Arnavutköy’de gerçekleşecek. -Spinoza ile “beden”e bakış nasıl değişti ve bu dönüşümün siyasi kuramlara etkisi ne oldu? -Bu yaklaşımda “ahlak”ın kural koyucu bir işlevi olabilir mi? -Spinoza “irade”yi neden zihnin bir tahakküm aracı olarak görmez? -Spinoza “tanrı ya da […]

devamını oku »

Sosyoloji ile felsefe arasındaki ilişkiye odaklanan Sosyolojinin Fefsefi Kökleri raflardaki yerini aldı. Sosyologların niçin felsefe öğrenmeleri gerekir?Araştırmacıların büyük ölçüde birleştikleri bir sosyoloji tanımı var mıdır? Doğa bilimlerine kıyasla ‘sosyal bilimler’ veya ‘beşeri bilimler’de neden ‘sürekli devrim’ olarak adlandırılabilecek bir durum söz konusudur? Bilimsel teorilerin kaynağı nedir? Ted Benton Sosyolojinin Felsefi Kökenleri ‘nde, bu önemli ve bir o kadar da zor sorulara cevaplar arıyor ve felsefenin sosyal bilimler açısından önemine ilişkin son derece başarılı ve değerli bir giriş yapıyor. Felsefi […]

devamını oku »

Ç o k   O k u n a n l a r