Masthead header

Category Archives: aysu erden

Dilbilimci, sözeylem araştırmacısı,  edebiyat eleştirmeni ve eleştirel söylem üzerine Bilindiği üzere her kültürün kendine özgü bir yazını vardır. Dolayısıyla da yazın kültürel olarak betimlenebilecek bir kavramdır. Öykü de, yazınsal bir metin türü olduğu için, içinden çıktığı toplumun birçok kültürel özelliğini içinde barındırır. Yazınsal metinlerin incelenmesinde ve eleştirilmesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Burada, dilbilimin bir alanı olan […]

devamını oku »

Yazınsal Biçem ve Biçemsel Yeti Üzerine: Şairin Biçemsel Seçimlerinin İncelenmesi ve Yazınsal Yorum Şairin biçemsel seçimi denildiğinde akla, onun eşanlamlı anlatımlar arasından, duruma ve kendi kişisel yaklaşımına uygun olan biçemleri keyfi olarak seçmesi gelmektedir. Bu görüş, anlatım biçimi ile anlamın birbirlerinden ayrılmaz bir bütün olduğunu kabul eden yaklaşımlara zaman zaman ters gelebilir. Çünkü her anlatımın […]

devamını oku »

İnsanın rasyonel kapasitesinin temelinde, düşüncelerini ve düşlerini öykü haline getirmek, yaşam deneyimlerini, bilgilerini ve düşüncelerini öyküler biçiminde düzenlemek ve bunları kimi zaman başkalarına aktarmak yatmaktadır. Bu olgu, belki de,  gündelik yaşamda öykü biçiminde düşler kurmak olarak da adlandırılabilir. İster yazıya dökülmüş yazınsal bir öykü olsun, ister sadece öykü biçiminde düzenlenmiş sıradan ve gündelik bir düş […]

devamını oku »

Ç o k   O k u n a n l a r