“Çağdaş Sanat” hakkında her şey

Ekim 27, 2021

“Çağdaş Sanat” hakkında her şey

Julian Stallabrass’ın “Çağdaş Sanat” adlı kitabı, Esin Soğancılar çevirisiyle İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından devreye giren yeni dünya düzeni, sınır tanımayan bir serbest ticaret rejimini uygulamaya koyarken, çağdaş sanatı da derinden etkiler. Sermayeyle birlikte dolaşımı serbestleşen sanat, giderek dev küresel şirketlerin, korporasyonların denetimine açılır. Bu süreçte sanat da, sanat kurumları da temelden dönüşür: başka başka kentlerde şubeler açan müzeler giderek mağaza zincirlerini andırır; dev şirketlerin logoları ile müzelerin logoları, sanatçı isimleri ile marka isimleri, pazarlama stratejileri çerçevesinde birbirine karışır. Dev sergiler, imajlarını tazelemek isteyen devletlere, kentsel dönüşüm projelerini satmak isteyen yerel yönetimlere aracılık eder. Kimlik, farklılık, melezlik, “sınırların aşılması” gibi temalar etrafında örgütlenen bienaller de, yeni dünya düzeninin gösterilerinden biri olmaktan öteye gidemez; diğer sanat kurumları gibi, zamanla şirketlere özgü bir kurumsal yönetim disiplininin, “sanat yönetiminin” etkisine girer.

Çağdaş Sanat, küreselleşmiş dünyanın kültürel çoğulluk görüntüsünün ardındaki Batı merkezli homojenliği, “sınırsız serbestlik” şiarıyla maskelenen sansür ve dışlama mekanizmalarını açıklıyor. Çağdaş sanatın, devletlerin ve şirketlerin güdümündeki seyrini izliyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Julian Stallabrass

Courtauld Sanat Enstitüsü’nde, sanat-siyaset ilişkisi üzerine ders veriyor. Araştırmalarında ve derslerinde, modern ve çağdaş sanat, sanatın küreselleşmesi ve bienaller, fotoğraf tarihi ve yeni medya sanatı, çağdaş sanatta ve siyasette popülizm gibi konulara odaklanıyor. Artforum, Texte zur Kunst, Bazaar Art ve London Review of Books gibi dergilerde yazıları yayımlanıyor. İlk kitabı Gargantua (Verso, 1996), sokak sanatı, amatör fotoğraf ve bilgisayar oyunları gibi, kitle kültürü ile popüler kültürün görsel ürünleri üzerine bir inceleme. High Art Lite (Verso, 1999), “Genç Britanya Sanatı” hakkında bugüne dek yapılmış tek eleştirel ve analitik çalışma. Internet Art (Tate, 2003), internet sanatını ve gerek sanat dünyasında gerekse eleştirel söylemde yol açtığı tartışmaları inceliyor.

edebiyathaber.net (27 Ekim 2021)

Yorum yapın