Masthead header

Kabul edelim; içten içe yıkılıyoruz…

… Bir ‘yıkıcı çırağı’nın gözüyle dünyaya bakınca ve onu yaratan Soucy gibi bir yazar olunca, sorgulayıp itiraf etmek en olası eylemler ne de olsa!

Ünlü eleştirmen Pierre Lepape’ın dediği gibi “Gaétan Soucy, Fransızca yazan yazarların en iyilerinden biri ve şüphesiz, son yılların tartışmasız en önemli keşfi.”

Tanıştıralım, Müzikhol ya da iki savaş arası dönemde New York destanı… Xavier X. Mortense, kıtaya yeni ayak başmış ve yıkıcı çırağı olarak çalışan Macar bir göçmendir, kendisi gibi “ayaktakımından” diğer insanlarla birlikte yaşamaktadır. “Filozof” olarak adlandırılan bir duvarcı, “duvar katili” denilen bir başkası, kısacası Broadway’de ve 5. Cadde’de salınan yıldızların ve kahramanların tersine bir hayat süren insanların hikâyesi Müzikhol.

Kendisini yirmili yılların sonunda New York’ta bir limanda bulan, kırılgan, saf ve masum genç Xavier X. Mortanse’ın, geçmişine dair sadece üç isim vardır: bileğine dövme olarak yapılmış kendi adı, kız kardeşi Justine’in adı ve Macaristan’da olduğunu hatırladığı Saint Lawrence Irmağı. Gerçekte kim olduğunu bilmeyen Xavier, şehri yavaş yavaş bir yıkım alanına çeviren acımasız ve kaba “yıkıcılar”ın yanında çırak olarak işe başlar. Aşkların, düşlerin, evlerin ve hayatların parçalara ayrılarak birer yıkıntıya dönüştüğü, aynı müzikhollerdeki gibi birçok karakterin birbiri ardına belirip kayboluverdiği bu kocaman şantiyede Xavier de Amerikan rüyasındaki yerini almak umuduyla bir o yana bir yana savrulup durur. Ancak bu boş çabanın sonunda başkarakter de yıktığı binalar gibi içinden yıkılacaktır…

New York’un tüm aşırılıklarının serbestçe sergilendiği bir müzikhol, karakterlerin ise benzersiz ve tekinsiz masal kahramanlarını andırdığı, burleskten fantastiğe, fabldan vodvile birçok türün izlerini taşıyan bu barok romanın yazarı Soucy, edebiyat dünyasının, kendi özgürlüğüne inanan diğer tüm büyük karakterleri gibi kolay kolay unutulmayacak trajik bir kahraman ve XX. yüzyıl edebiyatının dev yapıtları arasında yerini alan, çok katmanlı ve farklı okumalara açık büyük bir eser yaratmış.

 

GAÉTAN SOUCY

GAÉTAN SOUCY, 1958’de Québec, Montreal’de dünyaya geldi. Montreal Üniversitesi’nde gördüğü fizik eğitiminin ardından felsefe mastırı yaptı. İlk romanı L’Immaculée conception 1994’te yayımlandı. 1997’de basılan ikinci romanıL’Acquittement, Grand Prix du livre de Montreal ödülünü aldı. Bir sonraki yıl yayımlanan üçüncü romanı La petite fille qui aimait trop les allumettes, Prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec ve Prix du grand public la presse/Salon du livre de Montreal ödüllerinin yanı sıra eleştirmenlerden büyük övgüler aldı ve on sekiz dile çevrildi. 2002’de yayımlanan romanı Müzikhol, uluslararası birçok ödülün yanı sıra Prix des libraires du Québec ve Prix France-Québec’e layık görüldü ve on iki dile çevrildi. Halen Montreal’de yaşayan yazar, Collège Édouard-Montpetit’de ve Québec Üniversitesi’nde felsefe dersleri veriyor.

Kalıplaşmış estetiğin soyut teorilerini yıkmak: “Nasıl Yapmalı”

Nasıl Yapmalı adlı romanında Çernişevski, konunun çerçevesini aşıyor ve kitabına kendi okurları arasından belirli bir tiple giriştiği polemikleri ekliyor.

Romanında günlük sorunlara, aile ilişkilerinde karşılaşılan güçlüklere çözüm getirmeye çalışıyor, gerçek hayatın her yönüne değinmekle kitabına özel bir canlılık kazandırıyor.

Çernişevski’nin bu romanı, yazıldığı çağda, eski soylulara özgü estetik teorilerinin bitmez tükenmez ölçütlerine çevrilmiş çok etkili bir silahtı. Eser, kalıplaşmış estetiğin soyut teorilerini yıkarak, yarattığı kahramanların olumlu imajlarında gizlenen sanat gücünü ortaya çıkarır. Amacı sanat aracılığıyla düşünceleri geliştirmek, okurun gerçeklere yepyeni bir çehre vermesini sağlamak ve ilerici bilinç kazandırmaktır.

“N. G. Çernişevski, 601ı yılların başında Rus ulusu için "acınacak bir ulus, köleler ulusu" demişti. 1905 Ekim hareketi büyük bir olaydır, çünkü işte bu ulus, ilk kez olarak, proletaryanın önderliğinde, iğrenç otokrasiye karşı mücadeleye girişmiş, geniş kitleler mücadeleye katılmıştır. Bu büyük bir harekettir, çünkü proletarya, iktidarın demokratik kitleler tarafından nasıl ele geçirileceğini, Rusya'da cumhuriyetin nasıl kurulacağını, yani ''nasıl yapılacağını", kitlelerin bu görevi nasıl yerine getireceğini pratikte göstermiştir.” 

 

Nikolay Gavriloviç Çernişevski (1828-1889), Rus devrimci-demokrat yazar ve gazetecisi. Genç Rus aydınlarını, 1860'larda büyük ölçüde etkilemiştir.

1 Haziran 1828'de, Saratov'da doğdu. Babası, yoksul bir köy papazıydı. 1854'te Sovremennik (Çağdaş) dergisinde yazarlığa başladı. Rusya'da Sosyal-Demokrasi'nin öncülerinden ve devrimci-demokrat hareketin ideologu ve lideriydi. Çar II. Aleksandr'a karşı olduğundan, yıkıcı eylemlerde bulunduğu, devrimci kitaplar yazdığı gerekçesiyle tutuklandı; iki yıllık hapis cezasından sonra Sibirya'ya sürgüne gönderildi ve 1883'e kadar orada kaldı.

Çernişevski, Rusya'da devrimci gençliğin oluşumunda büyük bir rol oynamıştır. NASIL YAPMALI adlı romanı (1863), kuşaklar boyunca Rusya'da ve öteki ülkelerde devrimcilerin siyasi eğitiminde yardımcı olmuştur. Çemişevski'ye, popülistler (Narodnikler), Rus Marksistleri ve Lenin büyük değer vermişlerdir. SSCB'de, Lenin'den önce yaşamış filozoflardan en büyüğü kabul edilir. Eserleri, Bolşevik ideoloji için önemli bir kaynak olmuştur.

edebiyathaber.net (19 Nisan 2012)

Okuduğunuz kitabın bestecisi olabilirsiniz!

Booktrack, e-kitaplarınızı okurken kişiselleştirilmiş müzikler yaratmanıza ve dinlemenize olanak sağlayan bir uygulama.

Okuduğunuz metinle eşleşme sağlayan müzikleri, isteğinize göre şekillendirebiliyorsunuz. Ayrıca ayraç koymayı unutursanız, booktrack size kaldığınız yeri gösterebiliyor.

edebiyathaber.net (18 Nisan 2012)

Fatma Tuğcu, “Tuhaf Yıldızlar Dünyaya Bakıyorlar Gözlerini Kırpmadan” üzerine yazdı

Berlin, Brecht ve Siyaset Güncesi

Emine Sevgi Özdamar’ın İletişim Yayınları’ndan çıkan son kitabı; Tuhaf Yıldızlar Dünyaya Bakıyorlar Gözlerini Kırpmadan, biyografik roman türünden hoşlanan okurların bir çırpıda okuyacakları bir kitap.

 12 Mart 1971 darbesinin ardından çekilmez hale gelen hayattan: Brecht Tiyatrosu’nu araştırmak ve yerinde öğrenmek adına, kocasını ardında bırakarak Berlin’e giden, genç bir kadının Batı ve Doğu Berlin buluşması, dönemin siyasi zemini fon alınarak anlatılıyor.

Darbe sonrası İstanbul: “İstanbul’un göbeğinde öylesine dolanıyordum, birden insanlar koşmaya başladılar. Nereye? Sokaklardaki meyve tezgahları bana komik görünüyordu. Ne işi vardı bir narın, bir üzüm salkımının orada? Kim tadacaktı bunları sokaklarda insanlar nasıl kurşunlarla yere seriliyorsa, korkudan kaçan bir adamın poşetinden meyveler de öyle patır patır döküldü. İnsanlar aniden ortalıktan kayboluyor, fotoğraf oluyorlardı. Ana babalar ellerinde fotoğraflarla kapı kapı dolaşıp soruyorlardı: ‘Çocuklarımız nerede?’ Ülke ölüyor, hepimizi gebertecekler diye düşünüyordum. Ama öncesinde bütün insanların resmini çekmeliyim:”

Bütün roman boyunca, siyasetin günlük yaşamdaki yansıması yalın, çapaksız bir dille, ayrıntıların inceliğiyle anlatılıyor. İnsanı ülkesine yabancılaştıran bir süreç başlamıştır, kahramanımızın içinde: “Yabancı ülkelerde insan anadilini yitirir derler, insan kendi ülkesinde de anadilini yitirmez mi?”

70’li yılların Almanya’sı, Doğu ve Batı Berlin… Savaş sonrası bir ülke… Batı Berlin’deki eskici dükkanları: Ölen insanların giysilerinin satıldığı dükkanlar, insanın başını döndürecek kadar çok giysi… Punkcular, anarşist bir yaşam tarzı, Almanya ile ilişkilenmeye çalışan Türkler, göçebelik ve tiyatro, Doğu Berlin’le ilişkinin asal dayanağı olan Volksbühne’nin arşivinde Benno Besson’un yönetiminde sahnelenen Bertolt Brecht’in eseri Sezuan’ın İyi İnsanı’na ilişkin reji notlarının Türkçeye çevrilmesi ile başlayan çalışma süreci… Yazar burada da, epik kurama dair temel cümleleri, oyunun yönetmeni Besson’un ağzından aktarıyor: “Seyircilerin tecrübesini sahnede olup bitenlere karşı harekete geçirmek gerekiyor. Bu üçüncü boyutu çok güçlü bir biçimde vurgulamalıyız. Tiyatro salonunda bu gidişata bir dur demek gerektiği, ayrıca başka yolların olduğu dürtüsünü uyandırmak lazım. Seyirciler bunu düşünerek kavramalılar.”

Roman boyunca, kahramanın günlük hayatı ile Volksbühne Tiyatrosu’na ve oyunların provalarına reji notları sayesinde tanık oluyoruz. Psikolojik bir derinlikten çok reel dünyanın öznel anlatımı diyebiliriz kitap için. Belli bir olay ekseninde kurgulanmayan kitap bir günce diliyle yazılmış. Yazar, yer yer dünyanın politik zemininden kopmamak adına dönemin gazete manşetlerinden alıntılar yapıyor.

Yazarın, Muhsin Ertuğrul, Beklan Algan, Ayla Algan, Haldun Taner, Melih Cevdet Anday ve Nurettin Sevin'den tiyatro eğitimi aldığını ve 1976'da Almanya'ya gidip Benno Besson ve Mathias Langhoff'la baş asistan, dramaturg, ve oyuncu olarak çalıştığını da burada söylemek  gerekir.

Delişmen bir kadının tiyatro ekseninde kurduğu dünyanın, dış dünya gerçekliği ile ve onun siyasal ve sosyal yapısıyla, travmalarıyla, komedileriyle harmanlandığı samimi bir kitap: Tuhaf Yıldızlar Dünyaya Bakıyorlar Gözlerini Kırpmada

Fatma Tuğcu – edebiyathaber.net (18 Nisan 2012)

Sevin Okyay: İnce, Karizmatik ve İlk

Yaşı 70; beyaz, gri saçları var. Yüzünde bazı çizgiler de var. Ama neresinden bakarsanız bakın o karizmatik, orta yaşlı bir rock’çıya benziyor. Sevin Okyay, Türkiye’nin ilk kadın film eleştirmeni. Şimdi bir "Onur Ödülü" sahibi olacak.

İnce eleştirmen olur mu? Kırmadan, dökmeden, öldürmeden eleştiren bir eleştirmen?

Olur. Hem de çok güzel olur. Sevin Okyay gibi olur.

Yaşı 70. Beyaz, gri saçları var. Yüzünde bazı çizgiler de var. Ama neresinden bakarsanız bakın o karizmatik, orta yaşlı bir rock'çıya benziyor. Tek kelimeyle "cool" görünüyor.

Sabırsız. Hızlı konuşuyor, çabuk düşünüyor. Birçok işi bir arada ve iyi yapıyor.

Kitap çevirmenliği, radyo programcılığı, profesyonel film izleyiciliği, film eleştirmenliği, spor yorumculuğu, yazarlık.

Ayrıca tam bir caz bilgesi ve kelime türetici. Mesela nefes almadan okuduğumuz Harry Potter'ları çevirirken, 100 sayfa uzunluğunda yeni kelime türetmiş ve bunu bir sözlük haline getirmiş. "Abi" diye hitap ettiği oğlu Kutlukhan Kutlu'yla birlikte tabii.

"O bana abi diyordu, ne yapabilirim? Ben de ona abi demeye başladım. Artık çok alıştım, severek kullanıyorum" diyor.

O, Türkiye'nin de ilk kadın film eleştirmeni. Şimdi bir Onur Ödülü sahibi olacak: İstanbul Film Festivali Onur Ödülü.

İlk eleştiriyi yazdığınızda, Türkiye'de bunu yapan başka bir kadın olmadığının farkında mıydınız?

Hiç değildim. Kimse de farkında değildi. Herkes beni magazin muhabiri olarak görüyordu o zamanlar. Hasbelkader ilk kadın eleştirmen oldum.

Hangi filmdi?

Fellini/Ve Gemi Gidiyor. 1984 İstanbul Film Festivali. Enis Batur zorla yazdırmıştı.

Hangi gazete?

Milliyet. Ekleri Enis Batur, Oruç Aruoba, Ömer Madra ve ben yapıyorduk. Filmlere ben gidiyordum, çok seviyordum film izlemeyi ama eleştirileri onlar yazıyordu. Sonra bana "yaz!" dediler, yazdım ve başladı.

"Film izlemek, başkasının hayatına girmektir"

"Neden film izlemeyi başkalarından daha fazla sevdim" diye düşündünüz mü hiç?

Filmler, insanın kendi hayatından daha ilgi çekicidir çoğu zaman. Film izlemek, başkasının hayatına girmektir. İyi anlamda bir merak olarak gör. Senin yaşamadığın, tanımadığın hayatları, var olduğunu bilmediğin şartları, yaşam boyunca karşılaşamayacağın insanları tanıyorsun. Ya da senin gibi olup, benzer durumlarda tamamen farklı davrananları anlıyorsun. Belki sana benzeyen birilerini izliyorsun. Hepsi muhteşem.

Yönetmen olmak istediniz mi?

Yönetmek aklımın ucundan bile geçmedi. Benim işim yazmak. 70 yaşından sonra ilk filmimi çeker miyim bilmiyorum, neden olmasın aslında?

Eleştirmenler genelde sevilmez mi gerçekten?

Evet, eleştirmenler sevilen insanlar değildir. Bunu, mesleğin bir icabı olarak kabul etmek gerekir; sevilmezler. Eleştirmen hırpalamak spor sayılır, özellikle köşe yazarları bayılır buna. İnsanlar, eleştirmenlerin sıkıcı filmleri beğenip, iyi filmleri kötülediğini, meşhurlardan hazzetmeyip, burnu havada dolaştıklarını düşünür ama hiçbiri doğru değil. Bizim beğendiğimiz için azar işittiğimiz filmler, yurtdışında çok başarılı olabiliyor.

Ama siz hep iyi şeyler yazıyorsunuz, hiç sevmediğiniz olmuyor mu filmleri?

Ben beğendiğim filmi yazarım. Eleştirinin yapıcı olması gerekir. Doğru bulmadıklarını sonuna kadar eleştir ama kırıcı ve öldürücü olmaya gerek yok.  Bir ara Radikal'de benden başka sinema yazarı yoktu; o zaman çok film yazmak zorundaydım. İster istemez sevmediğim filmleri de yazdım. Gençleri hırpalamayı özellikle sevmiyorum, o yüzden yerli filmler hakkında fazla yorum yapmıyorum.

"Teslim tarihlerini daima kaçırırım"

Kendinizi eleştirken de yapıcı olabiliyor musunuz? Mesela en sevmediğiniz özelliğiniz ne?

Sabırsızım. Çok. Çok. Çabuk olsun isterim. Birine seslendiğim anda söyleyeceklerim ağzımda, vereceklerim elimdedir. Elbette kimse anında koşturmak zorunda değil ya da hemen cevap vermek durumunda değil ama bekleyemiyorum. Kendimi de bekleyemiyorum.

Başka?

Tembel olmaya zaman yok ama ruhen tembelim. Serseriyim biraz. İşleri son ana bırakırım. Dar zamanda daha iyi çalışırım. Teslim tarihlerini daima kaçırırım. Kim bastırırsa onun işini önce yaparım. Bir de en sevdiğim şeyleri yapamayıp gündelik hayatın içinde kaldığım için sinirleniyorum ama yapacak bir şey yok.

"Harry Potter'ın hiçbir filmini sevmedim"

Harry Potter'ları çevirirken birçok sözcük yarattınız. Eğlenceli miydi?

Oğlum (Kutlukhan Kutlu) benim fantastik danışmanım. Bilim kurgu ve fantazyayla hep ilgiliydi. Potter'ların hepsini beraber çevirdik. Sözcük yaratmak çok zor. Kelime, anlamına cuk oturursa çok keyifli fakat bazen öyle olmuyor. Yeni sözcükleri o yaratırken ben çok eğleniyordum tabii ama zordu. Bir keresinde Kutlukhan kitap matbaaya giderken "zihinbend mi, zihnifend mi" diye kitabın arkasından koşmaya başladı. "Abi matbaaya gitti, bitti artık" diye tuttum onu.

Sözlük yaptınız mı?

100 Word sayfası boyunca süren kocaman bir Potter sözlüğü yaptık. Bazı kelimeler için Osmanlıca'ya dönmek gerekti çünkü orijinalindeki kelime eski, Latince kullanılmış; onu ancak Osmanlıca karşılıyor.

Karakterlerin konuşmalarını yazarken arada tartışıyor muydunuz?

"Ron asla böyle demez, Harry böyle bağırmaz" diye tartışıyorduk. Karakterlerin konuşmaları onların kişiliğinin bir parçası. Senin nasıl kullanmayacağın, sana uygun olmayan kelimeler varsa, karakterlerin de var. Tüm süreci düşününce, çok hırpalayıcıydı aslında. Fiziki olarak hasta olduk ama güzel oldu.

Potter filmlerini izlerken çok kızdığınız oldu mu?

Harry Potter'ın hiçbir filmini sevmedim. Çevirisini yaptıktan sonra gittiğim ilk filmde çok kötü olmuştum. Zamanla Emma Watson'ın Hermione olmasına alıştım. Ron'ı Rupert Grint olarak izlemeyi kabul ettim. Hagrid'i (Robbie Coltrane) sevdim; Hagrid'i hep sevmiştim zaten. Ama Daniel Radcliffe benim için asla Harry Potter olamadı. Fakat filmin görsel tekniği iyi; Hogwarts görkemli, uçan mektuplar şahane, dönen merdivenleri görmek başka bir şeydi.

Onun Oscar'ı: The Tree of Life

Oscar'da tutturamadığınız isim oldu mu?

Oyuncularda çuvalladım. En iyi kadın oyuncuyu Viola Davis (The Help) alacak diye düşünüyordum! Yüzde 82 ihtimal onundu. Meryl Streep'e bunca zamandır Oscar vermedikleri için şimdi de vermezler dedim. Kendi de "What!" dediğine göre benim kadar şaşırmış olmalı. O her zaman çok iyidir.

Yardımcı oyuncular, The Artist ve Michel Hazanavicius'den yüzde bin emindim. Jean Dujardin önde olsa da, en iyi erkek oyuncu George Clooney olur diye tahmin etmiştim. Brad Pitt de iyiydi. Ama Pitt henüz genç geliyor akademiye; biliyorsunuz akademi yaşlı, beyaz ve erkek. Bunlar dışında çok sürprizsiz, sıkıcı bir Oscar'dı.

Sizin Oscar'ınız hangi filme gitti?

The Tree of Life'ı çok sevmiştim.

Aday olması gereken ama olmayan var mıydı sizce?

We Have to Talk about Kevin, Shame ve Drive, Oscar'ın eksiğiydi.

Peki, en sevdiğiniz üç film hangisi?

Benim en çok sevdiklerimi siz sevmeyebilirsiniz. Dur bakayım… Ortada buluşabileceğimiz filmler seçeyim.

Mutlaka Blade Runner (Bıçak Sırtı)/ Ridley Scott.

Ama sonrasını seçemeyebilirim…

…Kutlukan'a soracağım. Bir dakika…

"Abi ben en çok hangi filmleri seviyorum gençlerin de seveceği?"

(Ufak bir tartışma sonrasında filmler seçiliyor)

In the Mood for Love  (Aşk Zamanı)/ Kar Wai Wong

Husbands/ John Cassavetes

Les enfants du Paradis (Cennetin Çocukları)/ Marcel Carné

En sevdiğiniz yönetmenler?

Theodoros Angelopoulos, Jim Jarmusch, "Yeni Dalga"cılar, Abel Ferrara, Dardenne Kardeşler ve daha birçok yönetmen.

"Rağmen yapabilmek, hiç yapamamaktan iyidir"

Türkiye sinemasının durumu konusunda ne düşünüyorsunuz?

İyi. Yeşilçam hiçbir zaman bir sanayi olmadı, olsaydı iyi mi olurdu bilmiyorum ama Yeşilçam'ın hükmünün kalkması iyi oldu. Şimdi gelinen nokta iyi. Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu, Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan, Tayfun Pirselimoğlu, Derviş Zaim, onlar bu dönemin parlak isimleri, kendi ayaklarının üzerinde geldiler buraya. Kendi imkânlarıyla kendi filmlerini yaptılar, kimseye boyun eğmediler. Bunu yapmak, çok zor bir şeyi başarmak demek.

Devlet yardımı, Kültür Bakanlığı fonları gibi yöntemlerle devlete sanata karışma hakkı verilmiş olmuyor mu ister istemez?

Evet, devlet karışma hakkı almış oluyor ister istemez. Karışma miktarı, yöntemi, devleti kim temsil ediyorsa onun tavrına göre belirleniyor. Sanatın üzerinde her zaman baskı vardı. Siyasetin rüzgârı nereye eserse baskı da oradan geldi. Şimdi rüzgâr, aile filmlerinden esiyor. Devlet mekânlarında ya da imkanlarıyla da iyi işler yapılabilir elbette ama istediğini yapamazsan bu çok sinir bozucu olur.

Alternatifi ne?

Özel sponsorluk bulmak daha zor ama daha tercih edilebilir bir yöntem. Fakat bir denge gerekiyor, ideali bu olmasa da, şu durumda "Devlet yardımı hiç olmamalı" diyemeyiz. Çünkü  "rağmen yapabilmek" hiç yapamamaktan iyidir. Tek ve en büyük hâkimiyet devlet yardımı olmamalı.

"Sansür ve baskı sanatı her zaman köreltmez"

Sansür, sanatın en büyük düşmanı mı gerçekten?

Sansür ve baskı sanatı her zaman köreltmez. Bir dönem en iyi filmler İran'dan çıktı. Komünist rejimler, arkalarında müthiş bir entelektüel miras bıraktı. Angelopoulos bununla çok iyi başa çıkar; metaforla anlatır, ima ederek en vurucu eleştiriyi yapar. Bunun yöntemleri var. Ama sanatçıya karışılmaz. O kime mektup yazıyorsa ancak alıcısı, onu ret edebilir; başkası karışamaz.

Caz'ı sevmek çok kolay değil. Siz nasıl sevmeye başladınız?

Bazı şeyleri sevmek için kendini zorlaman gerekir. Caz da böyledir. Ben caz'a, caz dinlemeyi öğrenmem gerektiğini bildiğim için, birkaç parçayı zorla dinleyerek başladım. Sonradan klasik müziği meslek olarak seçen bir arkadaşım da klasik müzik dinlemeye küçük yaşta kendini zorlayarak başladığını anlatmıştı. Bazı filmleri de izlemek zordur. Ya da baştan sana izlemesi çok zor gelen biri sonra en sevdiğin yönetmene dönüşebilir. O yüzden insanın kendini biraz zorlaması iyi olabilir.

Dizi izliyor musunuz?

Yabancı polisiyeleri çok seviyorum. Without a Trace, Unforgettable, Closer, bayılıyorum.

Türkiye'den?

Türkiye dizilerindeki edebiyat uyarlamalarına tahammül edemiyorum. Onlar benim çok sevdiğim çocukluk kitaplarım, onların filmlerini kafamda çekmişim zaten yıllar önce. Şimdi dizi uzun ömürlü olsun diye, kitapta olmayan bütün o detayları izlemek hoşuma gitmiyor.

Bu açıdan edebiyat, sinemaya kıyasla daha mı kişiye özel acaba?

Bir roman okurken sen de ona dâhil olmak zorundasın. Bir kitap okurken hepsini hayal ediyorsun. Her şey gözünün önünde, insanlar, durumlar, olaylar. Bir tür yönetmenlik yani, sanal yönetmenlik. O yüzden edebiyat uyarlamaları başarılı olmaz çünkü senin yönettiğin mükemmel filmi başkası yönetmeye kalkmıştır. Benimseyemezsin. Edebiyat çok özeldir. Ama film de özeldir, yine senin payın vardır. 18 yaşında izlediğin filmi 58'inde tekrar izlersen aynı olmaz.

"Kendine kızmayacağın bir hayat yaşa, yeter"

Genç sinema eleştirmenlerini yeterli buluyor musunuz?

Kuşaklar arası anlaşmazlık elbette olacak, hayata bakışın farklı ama yetkin genç eleştirmenler var.

Nasıl anlaşmazlıklar mesela?

Mesela, bazı yönetmenler elimde doğmuş çocuklar gibi; o kadar genç girdiler ki hayatıma. Jim Jarmusch, Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz… Onları bu kadar sevmemin sebeplerinden biri belki çok uzun zamandır onları biliyor olmam. Yaşla, filmi nasıl yorumladığın arasında çok bağlantı var. Gençler onları farklı yorumlar, onların gençliklerini de bilenler farklı yorumlar.

Sizin gençliğinizden çok çok mu farklı şimdiki gençlik?

Evet, çünkü zamanın hızı değişti. Son 20 yılda gördüklerim, ondan önceki 100 yılın gördüklerinden çok fazla. Benim nezaket sandıklarım şimdi aptallık. Benim halen yapmamaktan utandığım şeyler şimdi gülünenler.

70 yıla şöyle bir dönüp bakınca ne diyorsunuz?

Tamamen boşa geçmemiş. Çok kısa bir dönem para için çalıştım onun dışında hep yazdım; yani sevdiğim işi yaptım. Kendim için söyleyebileceğim en iyi şey bu. Ama şunu bil: Silahşör olmana gerek yok. Sonunda kendine kızmayacağın, dönüp baktığında mahçup olmayacağın bir hayat yaşa. Bu kadarı yetiyor. 

Söyleşiyi gerçekleştiren: Işıl Cinmen (18 Nisan 2012), bianet.org

Tefrika Roman Yarışması başlıyor

KafeKitap.com ve  Yeşil Kalem Ödülleri işbirliğinde hazırlanan TEFRİKA ROMAN ÖDÜLLERİ 1 Mayıs 2012 günü tefrika.net internet web adresinde başlıyor.
Yarışmanın koşulları:
 
* Her yazar aynı gerçek ad veya rumuzla en çok bir tefrika ile yarışmaya katılabilir.
* Yarışmanın süresi 3 aydır. (1 Mayıs – 1 Ağustos 2012)
* Yarışanlar rumuzlarının yanı sıra tefrika.net ile yaptıkları yazışmalarda gerçek adlarını kulanmak zorundadırlar.
* Yarışanlar, eserlerini göndererek onların kendilerine yayın hakları bağlamında ait olduklarını, özgün bir çalışma olduklarını garanti ederler.
* Yarışmada periyod süresi 1-15 gündür. Sonraki bölümün tefrika.net'e ulaşmasının gecikmesi durumunda yarışan ve eseri yayından kaldırılır.
* Yorumcular, oyladıkları ve yorumladıkları eser ve yazarın yakını olmadıklarını garanti ederler.
* Yarışmanın sonucu 3 ayın sonunda yorumlarla birlikte tefrika.net yayın komitesinin görüşleri sonrasında belirlenir.
* Ödüle değer görülen eserler Kafekitap.com tarafından baskı ve elektronik kitap olarak yayınlanır.
* Yarışanlar açık ad ve gizli rumuzlarla kendi eserlerini destekleyemez, destekletemezler. Sözkonusu durum gerçekleştiği anda yarışan diskalifiye edilir.
* Eserlerin yayın hakları, ödül kazanıp yayınlanıncaya kadar eser sahiplerinin kontrolü ve sorumluluğundadır.
* Tefrika.net, yarışanlarını noter kanalıyla açık ve adlarını onaylatarak eserlerini güvence altına almalarını salık verir.
* Yarışma bitiminde, ödül kazanamayan ve övgüye değer görülen eserle tefrika.net sitesinde eser sahiplerinin izni dahilinde sonraki yarışmaya kadar yayında kalabilir.
 
edebiyathaber.net (18 Nisan 2012)
 
 

25 romandan unutulmaz İstanbul tasvirleri tek kitapta toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 19′uncu yüzyılın sonlarıyla 20′nci yüzyılın başlarında yazılan 25 Türk romanındaki unutulmaz İstanbul tasvirlerini tek kitapta topladı.

"Türk Romanından Bir Demet İstanbul” adlı kitap, aralarında Namık Kemal’in ”İntibah”ı, Recaizade Mahmud Ekrem’in ”Araba Sevdası”, Halit Ziya Uşaklıgil’in ”Mai ve Siyah”ı, Ahmed Hamdi Tanpınar’ın ”Huzur”u ve Peyami Safa’nın ”Canan” isimli romanının da bulunduğu Türk edebiyatının en seçkin 25 romanından derleme yapılarak hazırlandı.

İskender Pala’nın yayın danışmanlığını, şair ve yazar olan Ekrem Kaftan’ın editörlüğünü yaptığı bu seçkiyle okuyucunun, bir zamanların İstanbul’unu zihninde canlandırması amaçlanıyor.

Kitapta, kimi zaman Boğaz manzaraları, kimi zaman sosyal ilişkileri, kimi zaman da mimarisiyle romanları süsleyen İstanbul’un unutulmaz tasvirlerinden bazı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ”Mahur Beste” adlı eserindeki cümleleri şöyle:

”Ah, eski İstanbul! İçten içe kaynayan hayatıyla, durmadan çarpışan ihtiraslarıyla, kin ve sevgileriyle, birdenbire coşan nefretleriyle, kaynayan sular gibi içten dönen ve derinleşen dolaplarıyla, daima kızdırılmış bir kaplan gibi atılmaya, parçalamaya hazır ocaklarıyla, tekkeleriyle, esnafıyla, o kadar dağınık dağınık, parça parça göründüğü halde istediği gün sokakta, çarşıda, meydanda birdenbire birleşen, acayip ve korkunç bir mahluk gibi halka halka büyüyen, genişleyen, okyanuslar gibi homurdanan, önüne çıkan her şeyi yakıp yıkan, devirip alt üst eden… Kadınını, erkeğini tamamlayan halkıyla her türlü canlılığın üstünde canlı şehir.”

-Kağıthane’de bir Hıdırellez günü-

Halide Edip ise ”Sinekli Bakkal”da Kağıthane’de bir Hıdırellez gününü şöyle anlatıyor:

"Hıdırellez günü göğün altında bugün hiçbir şehir bu kadar cümbüşlü bir kalabalıkla kaynaşmaz, hiçbir sokak bu kadar başka sesleri birbirine karıştıran böyle bir uğultu çıkarmaz. Ahalisi bu kadar kuzu kızartıp helva pişirmez. İstanbul, gümüş, sisli bir sabah rüyası görüyor. Kağıthane’de, yeşil çayırlarda şimdi öbek öbek toplanan halk arasında darbuka, zilli maşa, tef, zurna sesleri arasında kara göbeğini çalkalayan çingene Pembe…”

Peyami Safa ”Canan” adlı eserinde şu cümlelere yer veriyor:

"Araba güzeller yollardan geçiyor. Bedia buralarını çok sever. Buraları Kadıköy’ün sımsıkı şehir hayatından uzak, ama yine medeni yerleridir. Güneşli, az insanlı, tozlu bir yol. Küçük büyük bahçeler içinde zarif binalar. Bazılarında belli ki vaktiyle saltanat sürülmüş. Bahçede uşaklar için ayrı daireler, araba ahırları, emekle yetiştirilmiş ağaçlar…

Ne yazık ki buraları da birkaç sene sonra ya tamamıyla zengin Hristiyanların eline geçecek, Boğaziçi’nin Anadolu tarafı da harabeye dönecek.

Yakup Kadri’nin gözünden, Kiralık Konak” adlı romanında anlattığı Şişli’nin ”yeni usül” apartmanları ise şöyle:

"Şişli’nin yeni usul elektrikli, banyolu apartmanları, Servet Bey’i gittikçe çekiyordu. Vakıa bu apartmanların merdivenlerini çıkarken ‘Ne yazık, asansör yok’ diye hayıflanıyordu, fakat Türkçe ve Frenkçe numarası yazılmış, zil düğmesi parıl parıl parlayan kapılardan içeri girip de burnu boyanmış parke kokusunu alır almaz adeta içi açılıyor, ocağı çini taklidi Frenk tuğlalarla döşenmiş mutfakta dakikalarca kalıyordu. Sonra balkona çıkıp caddeye bakıyordu, cadde genişliği, gürültüsü, telgraf, telefon, tramvay telleri, otomobilleri, ortasından geçen rayları, duvarlarındaki ilanları ile onun beyninde tamamıyla bir Avrupa şehri manzarasını canlandırıyordu.”

-"Üç taraftan billur çerçeve ile çevrilmiş İstanbul üçgeni!’

Mizancı Mehmed Rauf ise ”Turfanda mı Turfa mı-” adlı eserinde, İstanbul’u şöyle anlatıyor:

"Her şey göz önündeydi. İşte üç taraftan billur çerçeve ile çevrilmiş İstanbul üçgeni! Bulutlara doğru alemlerini kaldırmış minarelerden dolayı bin direkli muhteşem bir gemi şeklinde azametle duruyordu.

İşte binlerce deniz taşıtını arkasına yüklenmiş ve iki büyük çemberle kuşanmış ‘Altın Boynuz’ yani Haliç! İşte tatlı bir duman için keyif süren Adalar. Daha arkada Yalova, Mudanya tepeleri.”

Hüseyin Rahmi Gürpınar da ”Şıpsevdi” adlı eserinde şunları söylüyor:

"Aksaray tramvay durağında Nalıncı ve Şekerci sokaklarının başlarındaki ızgaralar yağmur sularını toplamak ve uzaklaştırmaktan daha başka hizmetler görerek de dikkati çekiyorlar. Bu baca ağızları fakir halkın adeta bülbüllü, sümbüllü hoş kokulu bir havuz başı eğlence yeridir. Yaz günü uçan haşeratın her çeşidi buralarda vızıldar. Rutubetten etraflarında yosunlar, çimenler yetişir. Bu has bahçenin güzelliğinden en çok faydalananlar tramvay işçileridir. Yazın insanı kesen sıcak günlerinde, Eminönü’nden Aksaray seferini tamamlayınca, o beş altı dakikalık hizmet arası sırasında tramvay ispirleri bu sokakların başlarındaki sıra ağaçların yahut çeşmenin kısa gölgesine sığınırlar. Bu ferahlatıcı havuzların hemen yanına iskemleyi atıp acele bir dinlenme kahvesi içerler.

Akşama doğru bu sokakların ağızları balıkçı tablaları, yemişçi, sebze küfeleriyle, birer yiyecek sergisi halini alır.”

edebiyathaber.net (18 Nisan 2012) Kaynak: aksam.com.tr

Sessizliğin Sesi: Türkiyeli Ermeniler Konuşuyor

Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları tarafından hazırlanıp geçtiğimiz yılbaşında raflarda yerini alan Sessizliğin Sesi, Türkiyeli Ermeniler Konuşuyor isimli kitabın, benim açımdan en hüzün verici yanı, kitaba konuşan tanıkların bir adlarının olmamasıydı.

Kitabı hazırlayanlar, bize seslerini duyurdukları tanıklara isim vermeyerek sessizliğe dair bir metafor oluşturmayı denemişler -en azından benim aklıma bu geldi- lakin bir “şey”den ismini esirgediğiniz zaman o “şey” ortadan yok olur, “sessizliği” ve “sesi” de dahil her şeyini alıp bizi terk eder.

O “şey”i çağırmak, yeniden aramıza katmak  ve o “şey”e ait “sessizliğin sesi”ni duyabilmek için ona bir isim vermemiz gerekir. Bu da bizleri kitap üzerine bir dostumuzla ya da bir başka okurla konuşurken tanıkları (en azından, kendileri tarafından özel olarak seçilmiş) adları yerine memleketleriyle (en kolayı, dil hep en pratik olanı izler) anmak zorunda bırakıyor ki, tanıklar namına çok hoş bir durum olmadığını buradan belirtmek isterim.

Farklı yaşlardan, farklı coğrafyalardan, farklı cinsiyetlerden, hikayelerden, bakış açılarından toplam 15 Türkiyeli Ermeni tanığın ‘Türkiye’de Ermeni Olmak’a dair duyduklarını, yaşadıklarını ve fark ettiklerini bizlerle paylaştıkları kitaptan ben de bazı bölümlerin altını çizmeye çalıştım. Ancak aşağıda okuyacaklarınızın kitapta karşılaşacaklarınızın çok az ve sınırlı bir kısmı olduğunu hatırlatayım.

Siz kitabı edinip okumaya bakın, kaçırmayın…

 

?, Erkek, 1949, Nişantaşı-İstanbul

(…)Dedem Varlık Vergisi’nden sonra, ölümüne kadar, 8 yıl hiç konuşmadı. Hiçbir şey konuşmadı, evden çıkmadı, sanki dilsizmiş gibi sırf hareketlerle konuştu. Çok iyi hatırlarım, Harbiye’den Osmanbey’e taşınmışlardı, camın önünde bir koltuğu vardı, orada otururdu. Beni dizine alırdı, iki-üç saat okşar severdi, tek kelime konuşmazdı. Çünkü çok ağır bir travma bu, hayata kaç defa başlayacaksın? Babam her şeyi üstüne almak suretiyle dedemi kurtarmış, kendi gitmiş. O günkü gazetelerde ‘kafile1’, ‘numara1’ diye babamın adı çok net geçiyor. Varlık sıfır oluyor, sonra yeniden başlıyor babam. Dedem ise hayata küsüyor. Ben mesela dedemi sokakta hiç görmedim. Sağlam bir adamdı, hastalığı olan bir adam değildi. Sokağa hiç çıkmadı ve hiç konuşmadı.(…)

?, Erkek, 1961, Eruh-Siirt

(…)Babam dedi ki “Sana gâvur diyecekler, öbürlerine de diyorlar ama seslerini çıkarmıyorlar. Seni öldürmezler, dayağını ye, sesini çıkarma gel evine. Bir yerin kırılsın da sesini çıkarma.” Bu bilinci babam bana verdi. Öyle dayak yiye yiye büyüdüm. Öyle dayak yiye yiye büyüdüm. Yedi sekiz yaşlarında iken büyük adamlar beni kulaklarımdan tutup yere vuruyorlardı, “Gâvurdur, kemiği kırılmaz, sağlamdır” diyorlardı. Bizim orada bir uçurum (Tehtameterxanê) vardı. Oradan insanlarımızı atmışlardı, kemikleri üst üsteydi, beni o uçurumlara götürürlerdi. “Dedelerinin kemiği orada, seni de oraya atacağız” diye tehdit ederlerdi.(…)

?, Kadın, 1981, Mutki-Bitlis

(…)Dönme kararı aldıklarında dört kardeş de evliymiş. Hatta çocukları da varmış hepsinin. Babam eve gelip dönme kararını söylediğinde annem evi terk ediyor. Babamın diğer kardeşlerinin eşleri de karşı çıkıyorlar. Annem evi terk ediyor ama birkaç hafta sonra dönüyor evine. “Mecbur kaldım” demişti bir keresinde bana… Annem de babam da şimdi Müslüman, ikisinin de kimliğinde ‘Müslüman’ yazıyor ama ben vaftiz olduğumda onların vaftiz kayıtlarını da gördüm. Bitlis’te vaftiz olmuşlar.

(…)

Evlenmeden önce Ermenice özel ders almıştım. Biri, sağ olsun, gönüllü olarak bana uzun süre ders verdi. Konuşmaya, okumaya, yazmaya başlamıştım ama biraz ara verince tekrar başlayamadım ve öğrendiklerimde geriledim, çünkü sosyal hayatta kullanamadım ve gittiğim kilisede de Türkçe ibadet ediyoruz. Vaftiz olurken çok değerli ve anlamlı bir isim aldım ama Türkçe ismimi kullanıyorum.(…)

?, Kadın, 1961, Samandağ-Hatay

(…)Anneannem anneme anlatmış kadınların utanarak sıkılarak gelişlerini… Çünkü yolda tecavüze uğramışlardır ve orada gebedirler, o gebeliklerinden dolayı çok utanıyorlar ama yapabilecekleri bir şey yok, çünkü onlar canlarına kıyamamışlardır. O kadar da kolay bir şey değildir.(…)

?, Erkek, 1941, Gümüşhacıköy-Amasya

(…)O zamanlar Kıbrıs olayları da vardı. Makarios’un kuklaları yakılır, sokaklarda gezilir, “Kahrolsun Kıbrıs! Kahrolsun Hıristiyanlar! Kahrolsun Ermeniler!” diye bağırırlardı. Anneannem hemen “Aman ortada durmayın, gelin içeri” diyerek bizi sokaktan toplardı. Bayramlarımızda kapılarımıza kedi köpek leşleri asılırdı.

(…)

Ama mesela Erzincan’a gittiğimde içim parçalandı. Erzincan Hastanesi’nde bütün Ermenileri toplamışlar, o zaman tifo, tifüs salgını var, aşı geliştirmek istiyorlar, Ermeni denekler üzerinde denemişler. Bunu yapan adamı profesör yapmış, mikrobiyoloji enstitüsünden kürsü vermişlerdir, hoca olmuştur.(…)

?, Kadın, 1950, Malatya

(…)Kızım da burada evlendi. Alenen düğün de ettik. Öyle kendimizi saklamadık burada. Kızımın iki çocuğu oldu, Sarkis ile Avedis. Büyük torun doğunca dedim ki  “Öyle bir isim koyun ki hem onlara uysun, hem bize” Babamız dedi ki “Niye? Dedemizin ismi konacak, Sarkis’tir, Sarkis olacak, bu kadar.” Çocukların vaftizi de burada oldu. Vaftiz yemeğimizi de burada yaptık.(…)

?, Erkek, 1953, Kayseri

(…)Tehcir anılarını anlatırken anneannem çok hüzünlenirdi. Hiç ayrıntıya girmezdi ama Tehcir’den söz ederken bize hep “Gidin buralardan, durmayın buralarda” derdi. Anneannem kız kardeşinin bir Türk’le evlenmesini hiç hazmedemedi. Bu yüzden kendi öz yeğenini hiç görmek istemedi. Çok dindar bir kadındı, sürekli dua ederdi. Bize hep “Aman dikkat edin. Çok mal mülk edinmeyin. Göze batmayın” derdi.

(…)

Bugün 24 Nisan anmaları, “özür diliyoruz” kampanyaları yapılıyor. Bunlar bu ülkedeki vicdan sahibi ve aydın insanlar. Ama bunların bile çoğu Türkiye’de geçmişte ne olduğunu Amerika’da Avrupa’da doktora yaparken öğrendi, bunu kendileri söylüyor. Çünkü Türkiye’de 80 yıldır bunlar anlatılmadı, insanların beyinleri yıkandı. Şimdi bunca zaman sonra insanlara gerçekleri, doğruları anlatmak kolay değil. Elbette çok tepki çekiyor.(…)

?, Kadın 1977, Küçükçekmece-İstanbul

(…)Ermenice bilmeyi çok isterdim. Fransa’daki akrabalarımla Ermenice konuşabilmek isterdim. Bu benim için çok can sıkıcı bir şey. Daha da önemlisi, Ermenice kitap okumak isterdim. Mesela Zahrad’ı okuyamıyorum. Bir şairi anadilinden okumaktan daha güzel bir şey yok. MeselaYıkıntılar Arasında’yı okumak istiyorum, bulamıyorum Türkçesini. Bu bende bir eksiklik duygusu yaratıyor.(…)

?, Erkek, 1935, Kadıköy-İstanbul

(…)Bütün Kafileyi öldü sanıyorlar. Ölüleri soymak için aralarında dolaşmaya başlıyorlar. Büyükannem o zaman bir fundalığın arasına gizleniyor, onu görmüyorlar. Onlar çekip gittikten sonra çocuklarını orada gömüyor. Tek başına kalınca Erzincan civarında bir köye sığınıyor. Bir yaşlı Türk kadın büyükannemi saklıyor. Ermeni olduğunu bile bile saklıyor aslında. Bu çok tehlikeli,çünkü köylere emir gitmiş, “Evinde Ermeni saklayan, evinin kapısında asılacak”  diye. Bu yaşlı kadın ona rağmen büyükannemi geceleri yanında, gündüzleri ise kümeste saklıyor.”

(…)

Tam işler yoluna giriyor derken babama Yirmi Kura Askerlik çıkmış. Denizli Çivril’e gidiyor, ne idüğü belirsiz bir askerlik… Asker elbisesi giydirmiyorlar. Çöpçü elbisesi vardı o zamanlar, eski kahverengi, onlardan giydiriyorlar, çünkü asker değil bunlar. Yani kampa götürülüyor, gayrimüslim ya… Benim babamın gittiği birlikte bir tane Ahmet, Mehmet yok. Hepsi Niko, Pandeli, Artin, İzak mizak…(…)

?, Kadın, 1988, İstanbul

(…)Otobüsten indim, okula doğru yürürken beyaz bereli, sivri burunlu ayakkabı giymiş biri “Hey, Ermeni!” diye seslendi. Hiç cevap vermeden yürümeye devam ettim. O da arkamdan “Hey, sana diyorum!” diye bağırmaya devam ediyor. Baktım, sabah erken saat olduğu için etrafta tanıdık kimseyi göremeyince gerisin geri otobüs durağına dönüp ilk gelen otobüse bindim. Bir baktım ki gelip karşıma oturdu. Pis pis sırıtan bir tip…

(…)

Birkaç gün korkumdan evden çıkamadım. Okula gitsem mi gitmesem mi derken finaller kaçtı. Savcıya gittik, şikâyette bulunacağız, adam “Gazze’de çocuklar ölüyor, sizin uğraştığınıza bak!” dedi. Annem şoka girdi tabii. Savcıya göre “Ermeni’ysen okulunu ona göre seçeceksin.” Annemler dekana gittiler. Dekan da “Bunlar kara cahiller, çeker vururlar. Ne kendi başını belaya soksun, ne benim başımı belaya soksun. Okula gelmesin” demiş. Valiliğe dilekçe yazdık. Oradan da ses çıkmadı. Bir süre sonra okula gittim. Başlarına bir şey gelecek diye kimse konuşmuyordu benimle. Hâlâ da öyle.(…)

?, Erkek, 1950, Kumkapı-İstanbul

(…)Dedem Tevfik askerde Müslüman olup kendi kendini sünnet etmiş.

(…)

Askerden sonra eve dönmüş. Artık Müslüman olduğu için her sene bir kadın getirmiş eve. Getirdiği kadınlar da Ermeni kadınları, kesim artıkları. Başka kadın da getirmiyor. Hepsinden de beşer beşer çocuk yapmış, olmuş 15 çocuğu. Dedem artık Tevfik Çavuş. Gaziydi ama gazi kartını almadık ki Ermeni olduğu anlaşılmasın. Kızlarından üçünü dördünü Ermeni’ye vermiş. Annemi de Ermeni’ye vermiş. Dedemin inancı falan yoktu. Ne camiye, ne de kiliseye giderdi.Hiçbir inancı yoktu. Dedeme “Allah var mı?” filan diye sorsalardı ona bile ne derdi bilmiyorum. Dedemde dinle ilgili hiçbir şey görmedim.(…)

?, Kadın, -, İstanbul

(…)Bir Müslüman’ın, bir Musevi’nin ya da bir ateistin varlığından rahatsız olmam. Beni rahatsız eden, geçmişe ya da kimliğe duyulan saygısızlık. Kendi mesleğimden bir örnek vereyim. Mimarlıkla ilgili sempozyumlarda, Rumların yaptığı evleri ‘Türk evi’ diye anlatıyorlar. Ya da Kayseri mimarisi diye Ermenilerin orada yaptığı taş evlerden söz ediyorlar. Van’ı anlatırken Ahtamar’dan bir cümleyle bile bahsetmiyorlar. Bu kültürün temellerinde var olan ana elementlerin bahsi geçmiyor. İşte bunlar ağırıma gidiyor. İnkâr sadece soykırımı reddetmek değil, bu da bir inkâr…(…)

?, Kadın, 1992, Yeşilköy-İstanbul

(…)19 Ocak’ta Hrant Dink’in öldürüldüğünü de okulun servisinde duydum. Servis şoförümüz Karslıydı. Ermenice de bilirdi. Haberi duyunca radyonun sesini açtı ve aynadan bana baktı. Ben de birden ağlamaya başladım. Dink ailesinden pek çok kişiyi de Kınalıada’dan tanıyordum. Eve geldim anneannem ve dedemle konuştum. Anneannemin bana ilk tepkisi “Böyle konuşmaya devam edersen kafanın arkasından üç tane kurşun yer ölürsün” oldu. Dedem ise ona “Saçmalama kadın” dedi.(…)

?, Kadın, 1957, Bir Kuzey Ege kasabası.

(…)Annemin Ermeni olduğunu belli bir yaştan sonra öğrendim. Çocuk yaştayken annemizin lehçesindeki farklılıkları görebiliyorduk ama evde hiçbir zaman onun Ermeni olduğu söylenmiyordu. Bize anlatılan hikâye şuydu: Annemizin babası anneannem öldükten sonra bir Ermeni kadınla evleniyor. Aslında annemiz Müslüman, anneannemiz Müslüman, dedemiz Müslüman, herkes Müslüman, fakat evlendiği kadın Ermeni Hıristiyan, annemi de o Ermeni kadın büyüttüğü için annemin lehçesi farklı… Gerçeğin böyle olmadığını çok sonra öğrendik.(…)

?, Erkek, 1980, Bağlarbaşı-İstanbul

(…)İnsanın dayanma gücünü anlayamıyorum. Üç çocuğun karının gözünün önünde öldürülüyor, senin komşuların da bunu biliyorlar, sonra sen yaşamaya devam ediyorsun aynı kasabada, tekrar çocuk doğuruyorsun… Aklım bunu hiçbir zaman alamamıştır. Çok hikâye var ama en çok bu hikâye ağır geliyor bana. O yaşandıktan sonra o hayat aynı yerden nasıl devam ediyor?1915’te kimin ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Kimin ne yaptığını biliyoruz, çünkü ortada bir sonuç var: Bir nüfusun üçte biri yok olmuş gitmiş. Beni kimin ne yapmadığı ilgilendiriyor. Komşun öldürülürken sen ne yapmadın? Ya da nasıl yapmadın? Nasıl izin verdin? Ben hep bunu düşünüyorum.(…)

Kaynak: newalaqasaba.wordpress.com (18 Nisan 2012)

Günter Grass hastaneye kaldırıldı

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman yazar Günter Grass'ın (84) dün akşam hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

Alman basınında yer alan haberlerde, Grass'ın kalp sorunları nedeniyle Hamburg'daki Asklepios Klinik St. Georg hastanesine götürüldüğü ifade edildi. 

Grass'ın bürosundan yapılan açıklamada, Grass'ın uzun zamandan beri planlanan bir muayene için hastaneye gittiği belirtilerek, Grass'ın birkaç gün sonra yeniden evine dönmesinin beklenildiği kaydedildi. 

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Grass, yaklaşık 2 hafta önce yayınladığı bir şiirde İsrail'i eleştirmesinden dolayı uluslararası boyutta gündeme gelmişti.

Günter Grass Kimdir?

Günter Grass (16 Ekim 1927; Özgür Şehir Danzig Freie Stadt Danzig: bugünkü Gdansk, Polonya) Alman yazar. 1959 yılında yayımlananTeneke Trampet adlı romanı sinemaya da uyarlanmış önemli yapıtlarından biridir.

15 yaşında Reichsarbeitsdienst (RAD)'e kaydolmuş ve ardından Luftwaffe'e yardım elemanı olarak katılmıştır. Kasım 1944'te 17 yaşındaWaffen-SS'e kaydolmuştur (yaş haddinden dolayı Wehrmacht'a girememiştir). Şubat 1945'te 10. SS Panzer Tümeni "Frundsberg"'e verilmiş ve 20 Nisan'da yaralanıncaya kadar tank topçusu olarak savaşmıştır.

Teneke Trampet'te cüce kahraman Oskar Matzerath'ın gözüyle II. Dünya Savaşı yıllarını anlattı. Ardından Joachim Mahlke ve onun elmacık kemiğini ölümsüzleştirdiği Kedi ve Fare'yi yazmıştır. Köpek Yılları, Lokal Anestezi, Pisi Balığı, Dişi Fare, Kafadan Doğumlar, Uzak Tarla,Yüzyılım ve Kanser Yolunda diğer yapıtlarıdır. Kafadan Doğumlar 'da Almanların soylarını devam ettirme endişesini yine kendine has tarzıyla ele alan Grass, Uzak Tarla'da Berlin Duvarı'nın yapılması ve yıkılması arasında geçen süreci yansıttı.

Oyun yazarlığını da sanat yaşamına sığdırmış olan Grass, 1999 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

edebiyathaber.net (18 Nisan 2012) Kaynak: radikal.com.tr

Orange’da ikinci Patchett devri

Ann Patchett, Brezilya’nın yağmur ormanlarında ilaç geliştirmeye çalışan bir biliminsanının hikâyesini anlattığı altıncı romanı State of Wonder ’la üçüncü kez aday gösterildiği Orange Prize’ı ikinci defa alma şansını yakaladı.

Kadınlar tarafından İngilizce yazılan “özgün ve ulaşılabilir” eserlere verilen Orange Prize’ın altı yazarlık son listesi açıklandı. Ann Patchett, Brezilya’nın yağmur ormanlarında ilaç geliştirmeye çalışan bir biliminsanının hikâyesini anlattığı altıncı romanı State of Wonder ’la üçüncü kez aday gösterildiği Orange Prize’ı ikinci defa alma şansını yakaladı. Amerikalı romancı, aynı çatı altında yaşayan siyahî rehineler ve teröristler hakkındaki hikâyesiyle 10 yıl önce de bu ödülün sahibi olmuştu. 

edebiyathaber.net (18 Nisan 2012), Kaynak: Taraf

 

Eggers’tan Grass’a tavır

Amerikalı romancı Dave Eggers, Nobel’li Günter Grass’ın tepkilere neden olan İsrail karşıtı şiiri yüzünden, Grass Vakfı’nın ödülünü almaya gitmedi.

Türkçede Ne Nedir, Vahşi Şeyler ve Müthiş Dahiden Hazin Bir Eser adlı kitapları yayımlanan Amerikalı yazar Dave Eggers, Nobel’li Günter Grass’ın İsrail hakkındaki tartışma yaratan şiirinin ardından, Günter Grass Vakfı’nca verilen ödülü almak için Almanya’ya gitmedi. Grass, iki hafta önce, “Neden şimdi yaşlanmış bir halde ve son mürekkebimle bunu söylüyorum: Nükleer güç İsrail, kırılgan dünya barışını tehdit ediyor. Yarın çok geç olabilecek şey bugünden söylenmeli: Biz Almanlar, yeterince suçumuz var, öngörülebilir bir suçun ortakları olabiliriz” dediği Ne Söylenmeli adlı şiirinin yayımlanması üzerine İsrail’de “persona non grata” ilan edilmişti..

Dave Eggers, Katrina Kasırgası sırasında, Suriye asıllı bir Amerikalının hikâyesini anlattığı Zeitoun adlı kitabıyla daha önce David Grossman, Boro Cosic ve Lidia Jorge’nin kazandığı ödüle değer görülmüştü. Eggers’ın Günter Grass Vakfı’nın 40 bin avro (yaklaşık 95 bin lira) tutarındaki Albatros Ödülü’nü almak için cuma günü Almanya’nın Bremen şehrine gitmesi bekleniyordu. 

Dave Eggers Kimdir?

Boston şehrinde doğdu ve Chicago yakınlarında Lake Forest’ta büyüdü. McSweeney’s yayınevi ve websitesinin kurucusu olan Eggers, kendi hayat hikâyesinden yola çıkarak yazdığı Müthiş Dâhiden Hazin Bir Eser ile satış rekorları kırmış ve Pulitzer’e aday olmuştur.

Senelik Okumanız Gerekmeyenler antolojilerinin ardındaki isim olan Eggers, son olarak büyük ses getiren kitabı Zeitounve Spike Jonze’nin sinemaya uyarladığı Maurice Sendak klasiği Where The Wild Things Are’ın senaryosu ve senaryoya dayalı romanı ile büyük beğeni toplamıştır.  What Is the What isimli kitabıyla 2009 yılı Prix Médicis Étranger Ödülü'ne layık görülen Dave Eggers, Kuzey Kaliforniya’da yaşamakta; The Believer, Timothy McSweeney’s Quarterly Concern ve Wholphin dergilerini hazırlamakta ve The New Yorker, Ocean Navigator gibi mecralarda yazmaktadır.

edebiyathaber.net (18 Nisan 2012), Kaynak: Taraf

Pelin Temur, David Harvey’in “Paris, Modernitenin Başkenti” adlı kitabı üzerine yazdı: Anlatılan senin hikayendir!

Yer: Paris

Tarih: 1830-1871 arası

Kahramanlar: Çamaşırcı kadınlar, pansiyon sahipleri, kiracılar, zanaatkarlar, işçiler, öğrenciler, fahişeler, öğretmenler, arsa sahipleri, spekülatörler, barikatlarda savaşanlar, flaneur, Balzac, Baudelaire, Flaubert, Zola, George Sand, Daumier, Thiers, Haussmann, Saint Simon, Varlin, Proudhon, Marks ve diğerleri…

“Moderniteye dair mitlerden biri de onun geçmişle kökten bir kopuş oluşturduğudur.” David Harvey’in, Paris, Modernitenin Başkenti kitabında, müthiş bir ayrıntı zenginliğiyle etrafında dolaştığı soru bununla ilgili: Modernite gerçekten bir kopuş mudur? Yoksa Sanit Simon kaynaklı ve Marks’ın içtenlikle benimsediği alternatif modernleşme teorisinde olduğu gibi, hiçbir toplumsal düzen, zaten var olan durumunda kuluçkada bulunmayan değişimleri gerçekleştiremez mi? Var olan durum, yeninin özelliklerini içinde taşır mı? Yeni’ye dair işaretler tespit edilebilir mi? Sanat ve özelde edebiyat bunu mu yapmaktadır? Bu ara oldukça fazla insanın kafasını meşgul eden ve dönüp tarihe, edebiyata tekrar bakmalarına neden olan bir soru bu. Çünkü bu soruya verilecek yanıt, tarihi algılayıştan, güncel politika ve yaklaşım geliştirmeye ve dünyayla ilişkimizi düzenlemeye kadar bir çok alanda ciddi değişikliklere neden olacak etkide. Belli ki Sel Yayıncılık‘ın Düşünsel serisi de bu sorunun peşinde. Aydınlanma ve Burjuva Devrimi dönemine uzun uzun bakıyoruz bir süredir Sel Yayıncılık’la. Özellikle bu dönem, bugünü anlamak için çok önemli. Harvey’in 1848 ayaklanmalarının hemen öncesinden Komün barikatlarına kadar geçen sürede, hayranlık uyandıracak kadar ayrıntılı bir bakışla Paris’i  yeniden inşa ettiği kitap da bu çizgiye uygun bir seçim.

David Harvey, tüm insanlık için “kurtuluş” vaat eden Fransız Devrimi sonrasında İmparatorluk kucağında ufalanan hayalleri ve enternasyonalizmin taze nefesiyle 1848 ve 1871′de bir kez daha barikatlara koşan Paris’i anlatıyor. Katmanları tek tek açan bir arkeolog hassasiyetiyle, Komün’e ilerleyen Paris’i, edebiyat tarihinin en güçlü yazarlarının romanlarında baştan kurduğu o şehri, Balzac’ın deyişiyle “yüz bin romanlı şehir”i, bir kent tarihçisi olarak, onlar kadar hassasiyet ve sadakatle yeniden inşa ediyor. Ne kadar tanıdık bir şehir! Tanıdıklığı sadece tarifini dönemin yazarlarından bol bol okumuş olmamızdan değil. Kentsel dönüşüm furyasıyla oradan oraya aktarılan şehirlerde yaşıyor oluşumuzdan. Şöyle bir sahnede “Paris’i içinde ışıkların parıldamaya başladığı Seine Irmağı’nın iki kıyısı boyunca kıvrılıp yatmış gördü. Gözlerini Vendome Alanı’nın sütunu ve İnvalides’in kubbesi arasına, girmek istediği kibar çevrelerin yaşadığı yere dikti. Yiyecek gibi baktı. Bu uğuldayan kovana, balını daha şimdiden çeker gibi olan bir bakış atarak şu görkemli sözleri söyledi: ‘Şimdi çık ortaya!’”diyen bir Rastignac’ımız yoksa da, bir tepeden İstanbul’a bakıp yumruklarını sıkarak “Ah ulan İstanbul! Sen mi büyüksün ben mi!” diye bağıran film kahramanlarımız oluşundan.  Üretimin tamamen dışarı sürüldüğü bir pazarlama ve tasarım merkezi olarak düzenlenen büyük kentlerde yaşadığımızdan. Emeğin yeniden üretim maliyetini düşürdüğü için gecekondulaşmaya önce göz yuman, sonra merkezin genişlemesiyle bu gecekonduları “kentsel dönüşüm” adıyla şehir dışına bir kez daha sürüp yeni yeni gettolar yaratan, “tarihte eşi görülmemiş bir gelişim” ile “tarihte eşi görülmemiş bir sefalet”i birlikte üreten şehirlerde, sürekli bu yakan ikiliğin manzaralarına bakmak durumunda kaldığımızdan. Merkezi fuar, çevresi yalıtılmış barınma alanları olarak düzenlenmiş modern kentler… “Burjuva iktidarında bir sermaye şehrine dönüşen Paris” bizim için fazlasıyla tanıdık. Televizyonlarda dakika başı rastladığımız lüks konut reklamlarının fonundaki yerlerinden sürülen insanların, şantiye çadırlarında yanan işçilerin çığlıklarını siz de duyuyor musunuz? Aynı çığlıklar dönemin Paris’inde de yankılanmış. Bir yandan uluslar arası fuarlarla tüketim desteklenir, mal stoklamış tüccarların fahiş fiyatlarına rağmen kafe lüksleri devam ederken; Emma Bovary’nin katıldığı davetten hatırladığımız, zengin sofra kültürü gelişir, Paris bir baştan bir başa toplu ulaşım ağlarıyla örülürken bir yandan da yoksulların kedi köpek, altmış sent fiyatla fare ve hatta hayvanat bahçesinden çalınmış bir fili yediği, fırıncıların una katakomplardan çıkarılan insan kemiklerinin tozunu kattığı (Harvey’in burada yaptığı “atalarını yiyen sıradan insan” göndermesi müthiş! Hele Marks’ın ölmüş kuşaklarla ilgili ünlü alıntısıyla düşünüldüğünde.) bir Paris. Bir yandan bu sefaletle kemiğe dayanan, bir yandan da enternasyonalizm ve kurtuluşun, bir kez daha, kendi ellerinde olduğuna dair  fikirle bilenen bıçağın, bulvarların ardındaki sokaklarda an an parlayışı. Komün barikatlarından ve işçi kooperatiflerinden 1. Enternasyonal’in kürsüsüne kadar dolaşan bu yeni soluğun Mayıs 1871′de,  50.000 ölü ve 7.000 sürgünle “burjuva toplumunun rahminde ortadan kaldırıldığı” bir Paris…

Balzac, Flaubert, Baudelaire ve Zola’yı insan-mekan ilişkisi üzerinden okuyarak ve karşılaştırarak başlıyor Harvey kitabına. Bu yazarların eserlerini “bir edebiyat eleştirmeni değil de bir şehir planlamacısı olarak” okuyor. 1848 ve sonrasında sancısı çekilen “yeni” neydi? Hangi hazırlayıcılara, işaretlere sahipti ve geleceği şekillendirecek hangi mirası üretiyordu? Bu yazarların -hatta Marks’ın da- bu sorular eşliğinde okunduğunda, farklı bir ışık altında görülebileceklerini söylüyor Harvey. Ana izlek olarak “1848′den sonra gerçekleşen radikal dönüşümler önceki yılların düşünce ve uygulamalarında ne ölçüde ve hangi biçimlerde belirmiştir?” sorusunu koyuyor ve bu soru etrafında edebi ve gündelik ayrıntılarla dolu bir kent kuruyor. Balzac’taki Paris’le Flaubert’dekini karşılaştırıyor, Baudelaire’in “Bir Işık Halkasının Yitirilmesi” şiirini, daha önce Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor‘da Berman’dan okuduğumuz yorumuna göndermeler de yaparak okuyor, Goriot Baba, Madam Bovary, Duygusal Eğitim, Oyun Bitti, Nana ve daha bir çok romanı insan-mekan ilişkisi bağlamında ve yeninin sancısını tespit etmek için okuyor. Özelikle Goriot Baba ve Duygusal Eğitim‘e sık sık dönüyor.

Rus edebiyatı için Gogol’un paltosuna yapılan göndermeyi, sanırım Fransız edebiyatı için Balzac’ın pansiyonuna yapabiliriz. Fransız edebiyatı -tabii 1830′lardan sonrası için söylenebilir bu- Balzac’ın pansiyonundan çıkmıştır. Balzac, “1848′den sonra yaşanan görünürdeki radikal kopuşun ardında yatan derin sürekliliği kavramamıza yardımcı olmuştur.” Flaubert ve Baudelaire’ın görüşlerinin Balzac’a olan üstü kapalı bağlılığı, aynı sürekliliğin edebiyat alanında da sürdüğünü gösterir. Harvey’in tespitiyle, Balzac, “sinoptik” bakışıyla, mekan ile insan arasındaki bağı gözümüzün önüne serer. Mekanın tarifi, içinde yaşayan insanın da tarifidir henüz. Flaubert’de bu bağın kopmuş olduğunu görürüz. Tarif edilen mekandan içinde yaşayan insan hakkında bir fikir edinmemiz pek mümkün olmaz artık. Balzac ve onun dönemindeki pek çok kişi, doğru ya da yanlış, kenti sahiplenip onu kendilerine ait kılabileceklerine inanıyorlardı. (…)ancak 1848′den sonra kente hakim olan ve onu kendi özgül çıkarları ve amaçları için biçimlendiren Haussmann ve imarcılar, spekülatörler ve sermayedarlar, piyasa güçleri oldu ve toplumun çoğunluğunu bir kayıp ve mahrumiyet duygusu içinde bıraktılar. Flaubert de bu koşulu edilgen bir biçimde kabul edenlerden biriydi.” Flaubert’de kent bir fon görevi görür. Bağımsız bir sanat yapıtı olarak değerlendirilebilir ancak “bilinçli bir varlık” ya da “politik beden” olarak karakterini kaybeder.  Baudelaire ise “gelip geçici, ele avuca sığmaz, koşullara bağlı  moderni sonsuz ve değişmez olanla uğraşan sanatın diğer yarısı ile birlikte kavramak” için bitmez bir arayış içindedir. Ancak “1848 barikatlarının bir yanından öbür yanına nasıl kolayca geçiyorsa aynı tutarsızlıkla bir o tarafa bir bu tarafa sendelemiştir.”

Harvey’in  kitabını sadece bir edebiyat okuması olarak almak haksızlık olur. Her ne kadar ağırlıklı olarak Balzac, Flaubert, Baudelaire ve Zola olmak üzere dönem yazarlarında mekan-karakter  ilişkilerini, kendi deyişiyle,  dikkatli bir şehir planlamacısının gözünden okumak son derece ilginç olsa da,  Harvey’in Paris’e ve dönem edebiyatına bakışı bir şehir planlamacısının mekana bakışıyla sınırlı değil. 1830′lardan Komün yıllarına kadar şehrin yapısındaki kökten değişiklikler, işçilerin durumu ve şehre dağılışları, günlük yaşam için gerekli olan para, iş kolları ve cinsiyete göre ücret miktarları, oda ve ev kiraları, kadınların, zanaatkarların durumu, işçi dernekleri ve kooperatiflerinin işleyişi, Parislilerin hafta sonlarını nerelerde geçirdikleri, omnibüslerde ne durumda seyahat ettikleri, şehirde şöyle bir dolaşmaya çıkanların gittikleri yerler, beslenme alışkanlıkları,  hizmetçilerin zengin eş bulma çabaları, kapıcıların şehir hakimiyeti, taşra-Paris çekişmesi Komün zamanında kurulan barikatların Paris üzerinde dağılımı ve bölgelere göre yoğunlukları ve daha bir çok ilgi çekici ayrıntıyla dönemin Paris’i gözlerimizin önünde tekrar kuruluyor. Emma Bovary’nin, Rastignac’ın dolaştığı bulvarlar, o bulvarların bir sokak gerisinde neler olup bittiği Daumier’in müthiş çizimleri ve dikkatli bir arşiv taramasından elde edilen haritalar, tablolar ve grafiklerle verilmiş. Tüm bunları gördüğünüzde, dönemin yazarlarına neyin ilham verdiğini, romanlarında yarattıkları sosyal ortamın gerçekte nerelerden beslendiğini de anlıyorsunuz.

Harvey, bu kitabı hazırlarken amacının “İkinci İmparatorluk döneminde Paris’in nasıl işlediğini, sermaye ve modernitenin nasıl belirli bir yerde ve zamanda bir araya geldiğini, toplumsal ilişki ve politik tahayyülün bu karşılaşma sonucunda nasıl hareket kazandığını yeniden kurmak” olduğunu söylüyor. Ve insanı hayrete düşüren bir ayrıntı zenginliğiyle dönemin Paris’ini gözlerimizin önüne seriyor. “Dönem” dediğimizse hafife alınacak gibi değil. 1848 ayaklanmasından çıkmış, 1871 Komününü kuracak olan, burjuvazinin 1848′deki ihanetini henüz tüm canlılığıyla zihninde taşıyan işçi ve zanaatkarların akla ziyan bir sefalet içinde yaşadıkları, Enternasyonal’in kurulduğu, Komünist Manifesto‘nun yazıldığı, yani Fransız Devrimi’nin inşa ettiği ulusalcı binaya enternasyonal pencerelerin açılmaya başlandığı bir dönem. Fuarlarla tüketimin ve kaçınılmaz olarak üretimin de evrenselleştiği, işçi sınıfının evrensel bir solukla ayağa kalkmaya çalıştığı bir dönem. Paris ve dünya için bu yıllar, Marks ve Engels’in “Dünyanın tüm işçileri birleşin!” dedikleri yıllar. Fransız işçilerinin 1. Enternasyonal’de okudukları bildiride “Biz bütün ülkelerin işçileri, insanlığı iki sınıfa, cahil sıradan halk ile bolluk içinde yüzen şiş göbekli mandarinler sınıfına ayıran bu ölümcül sistemin barikatlarına karşı birleşmeliyiz. Kendi kurtuluşumuzu dayanışmayla kendimiz yaratalım!” dedikleri yıllar. Dönemin neredeyse tüm kentlerinde dolaşan hayaleti takip eden Marks’ın Kapital‘e şu cümleyi yazdığı yıllar: Anlatılan senin hikayendir.

Bugünün hikayesi daha anlatılmadı, çünkü henüz kuruluyor, ama hayalet buralarda bir yerde. İnsan Paris’e bakınca bunu görüyor. 

Pelin Temur – edebiyathaber.net (17 Nisan 2004)

Can Yayınları’nın dünü, bugünü

Can Yayınları Genel Müdürü Can Öz anlatıyor:

Can Yayınları’nın kısaca tarihçesini anlatabilir misiniz?

Can Yayınları, 1981 yılında çocuk kitaplarına ağırlık vererek yayın hayatına başladı. Babam (Erdal Öz) edebiyatın ve düşüncenin içinde bir adam zaten… Ankara Üniversitesi’nde belirli bir çevre edinmiş, yıllarca Varlık’tan kitapları çıkmış, Cem Yayınları’nda da çocuk kitapları çıkarmıştı. Ama Cem Yayınları’nda bir takım talihsizlikler olmuş, ayrılmak zorunda kalmış. Ayrılınca, benim tahminim, ortada kalıyor, ne yapacağını şaşırıyor. Bütün bunların ardından “Kendi işimi yapayım bari” diyip bir yayınevi kuruyor. Yıllar içinde, babamın nezaketi ve telif konusundaki hassasiyetinin de etkisiyle çok değerli Türk yazarlar, yayınevi çatısı altında toplanmaya başladılar. Sıkıyönetim döneminde Can Yayınları, bu yazarlar için güvenilir bir kale olmuştur. Kitaplar toplanır ve yazarlar sıra sıra dava edilirken Erdal Öz düşünce özgürlüğü idealiyle hem edebiyata hem de yazarlarına sonuna kadar sahip çıkmış ve defalarca cezalandırılmıştır. Can Yayınları’nın en önemli özelliği de bu: “Baskı altında dahi edebiyata sahip çıkmak”. Zaman içinde, babam okumak istediği yabancı yazarları da çevirtmeye ve yayımlamaya başlar. Böylelikle dünya edebiyatının en seçkin örnekleri Can Yayınları’nda yayımlanmaya başladı. Geçen yıllar içinde bu yayın kimliği okurlardan büyük ilgi gördü ve Can Yayınları’nı yavaş yavaş bugün olduğu noktaya kadar geldi.

Erdal Öz’ün yayınevinin geleceğiyle ilgili planları ve öngörüleri nelerdi?Babamın yayıneviyle ilgili bir planı yoktu. O bir yazardı ve yayınevinin bu derece büyümesinden çok şikâyetçiydi. Çünkü Can Yayınları, Erdal Öz’ün yazarlığından uzaklaşıp inzivaya çekilmesi olmuştur. İşler arttıkça da yazması iyice zorlaştı. Bu nedenle planlarından çok daha fazlası gerçekleşti ve bu onun en büyük dertlerinden birisi oldu.

Erdal Öz isminin yayıncılıkta getirdiği sorumluluklar neler?

Sık sık düşünürüm; yahu bir gün şöyle gelip yayınevine bir uğrasa, ufak bir tur atsak, yapılanlara baksa, sonra oturup ufak birer sade kahve içsek, “afffferin lan sana” dese… Erdal Öz’ün bana bıraktığı en büyük sorumluluk bu duyguyu hep kovalamak olacaktır, çünkü Can Yayınları her zaman Erdal Öz’ün yayınevidir.

BÜYÜK BOYLARA DEVAM

Yayıncılığa başlangıçta isteyerek mi girdiniz yoksa baba mirasına sahip çıkmak olarak adlandırabilir miyiz?
Başlangıçta bu işin altından kalkabileceğimi asla düşünmezdim; o nedenle de “Bu işi yapsam mı?” diye aklımdan hiç geçirmedim. Daha sonra ben Ankara’da araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamışken babam beni buldu ve onunla birlikte çalışmamı istedi. Bu hem babamla ilişkimi hem de hayatımı değiştiren bir adımdı. Sonrası ise hiç istemediğim gibi gelişti: 24 yaşındayken babam öldü, tüm işler çok genç yaşta bana kaldı. Altından kalkamasam ömür boyu kabusum olurdu Can Yayınları…

İkinci kuşak yöneticilik nasıl? Birinci kuşaktan beri ne değişti?
Erdal Öz yok, en çok değişen o. Yayıncılıkla ilgili konuştuğum her şeyi ben ondan öğrendim. Onun eksikliğini hayatımın her yerinde hissediyorum. Başka bir farklılık profesyonel yapıya daha fazla adapte olmaya çalışıyoruz. Ben buna daha fazla enerji harcıyorum. Babam, edebiyatın çok içinden bir adam olduğu için edebiyat dışında kalan işlerden çok yorulurdu. Fiyatlarla uğraşma, envanter filan pek ilgilenmezdi, “Çekil git başımdan” derdi.Ben bu konularla daha profesyonel ilgileniyorum. 

Can Yayınları, kapılarını çoksatanlara da açan yeni bir yapılanma içerisinde. Bu yapılanmanın klasik Can okurunun, yayınevini algılayış biçimini etkileyeceğini düşünmüyor musunuz?
Evet, birkaç sene olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü okurlar bu kitapları görünce yayınevinin strateji değiştirdiğini düşüneceklerdir. Oysa bu doğru değil. Can Yayınları, önceki yıllardan bugüne Marc Levy, Paulo Coelho, Susanna Tamaro gibi çok satan yazarlara da zaten kapılarını açık tutmuş bir yayınevidir. Şu dönemde yapılan -yabancı telif ajanslarının da ısrarları sonucu- aynı kitapları büyük kapaklarla yayımlamak oldu. Ancak eminim ki okurlar da zaman içinde bu büyük boy kitapların benzerlerinden ayrıldığını ve kaliteleriyle ön plana çıktığını anlayacaklardır. Ayrıca Can Yayınları’nın klasik beyaz kapaklı kitaplarının da yayınevi külliyatının %90’ını oluşturduğunu ve böyle devam edeceğini göreceklerdir. 

Keşke biz yayınlasaydık dediğiniz bir yazar var mı?
Bradbury, Steinbeck, Salinger ve daha niceleri. Türk yazar ismi veremem, çünkü bu isimleri vermek uyanık bir yöntemle teklif vermek anlamına gelir ve bu yakışık almaz.

Kişi kişi transfer çalışması yapmak çirkin bir şey

Zeynep Çağlıyor Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni

2009’da siz geldiğinizden beri ne değişti?
Ben geldiğimden beri kenarı köşeyi toparladım, bütün dolapları boşalttım. Hem mevcut şartları değerlendirmek adına, hem de listemizi ne hale getirmek isteriz diye bir taraftan da tartışarak bunların ışığında bir takım kararlar aldık. Bir takım kaybettiğimiz yazarlar var, bunların bazıları çok büyük isimler ve bizim listemiz için çok büyük kayıp… Gelir gelmez gördüm ki bizim yeterince Türk yazarımız yok. Bu eksiğimizi gidermek için, pek çok yazara “Biz sizi yayınlamayı çok isteriz, yayın programımıza çok yakıştırıyoruz…” mesajı verdik. Kişi kişi transfer çalışmasından bahsetmiyorum, o çok doğru bir şey değil. Bir başka yayınevinin yazarına gidip teklif yapmak çirkin bir teklif…
Can Yayınları’nın listesinde ne eksik değil; dünya edebiyatının hangi alanı, dönemi, dili, tarzı Türkçeye yeterince yansımamış, oradaki açığa biz nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşünüyoruz. Bazı çevrilmemiş diller var. Mesela Almanca bile yeterince aktarılmamış. Japon yazarlar yavaş yavaş geride kalmış, eskiden yayınladığımız bir takım kitaplar yok. Onların tümünü geri alıyoruz. Klasikler listemizi tamamen elden geçirdik. Sonra diziler… Can Yayınları’nın ekibi ben gelmeden önce bir dizi üzerinde çalışıyormuş. Tanımlamak adına uzun uzun konuştuk ve oradan “Kırkmerak” çıktı. Gotik edebiyatın çağımızda ne kadar ilgi çektiğini ve gençlere de cazip gelecek bir edebiyat yayınlamanın üzerinde konuşurken “Gotik Romantik” serimize vardık. Gotik edebiyatın klasik örneklerinden yayınlıyoruz. Sonra başka okurlara da hitap etmeyelim ya da okurlara neden başka okuma zevkleri sunmayalım dedik. Büyük boylar öyle çıktı. 

Büyük boy kitaplara gelmişken, neden büyük boy kitaplar yayınlamaya başladınız?
Büyük boyların daha kolay ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Okurun aradığı kitabı bulması, “Bu benim istediğim bir şey midir?” cümlesinin cevabını bulması daha kolay. Büyük boy olduğu için puntosu daha büyük, dolayısıyla okur için okunması daha kolay. Can Yayınları’nın edebiyat okurunun beyaz kitaplar içinde yolunu kaybedeceğini düşünmüyorum, o zaten ne aradığını bilen okurdur. 

Diğer taraftan da yayınevinin yeni politikası değişim korkusuyla klasik Can okuyucusu tarafından tepki topluyor ama…
Ben bu elitist tavırdan yana değilim. Kutsal olan okumak, ne okuduğun değil… Neyi okuyabiliyorsan ve neyi okumak istiyorsan onu okuyacaksın. Biz olabildiğince geniş bir çerçevede bunu sunmak istiyoruz. Can okurunun istediği kitapları eskisinden daha büyük bir itinayla yayınlamaya devam ediyoruz. Edebiyat dizimizi besliyoruz zaten, onlar diğerlerine engel olmuyor. 

Paul Auster meselesi çok konuşuldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Herhangi bir okur ne düşünüyorsa onu düşünüyorum. Hep şu soru geliyor: Paul Auster’ın satışına yansır mı? Paul Auster edebiyat yazarıdır. Edebiyat okuru böyle şeylerle ilgilenmez. Bugüne kadar hiç Paul Auster okumamış bazı edebiyat okurları tekrar duyunca okumaya başlamış olabilir. Eğer tartışma kitapla ilgili olsaydı konu bambaşka olurdu. Örneğin “Yaşam ve Yazgı”nın hikâyesi çok ilgi çekti ve haber oldu. Bunun haber olmasıyla satışlarına doğal olarak yansıdı, çünkü haber kitaptı. Bir hafta içinde yeni baskı yaptık. Paul Auster’da böyle bir şey söz konusu değil. Paul Auster’ın herhangi bir batılı aydın gibi hata gördüğü yerde fikrini söylediğini düşünüyorum. Aydının görevi bu değil midir sonuçta?

Söyleşi: Canan Hatiboğlu Vatan Kitap (17 Nisan 2012)

 

Pulitzer’de romana verilecek ödül yok!

ABD'nin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Pulitzer ödülleri sahiplerini buldu. 35 yılda ilk kez bu yıl roman dalında Pulitzer ödülü kazanan olmadı.

Dünya genelinde internet haberciliğine farklı bir soluk getiren Huffington Post, Pulitzer Ödülü’ne layık görülerek ilk kez ödül alan internet yayını oldu.

 

Bu yıl tarih dalında Pulitzer ödülünü, Amerikalı profesör Manning Marable'ın yayımlanmasını görmeye ömrü yetmeyen çalışması “Malcolm X: A Life of Reinvention”ı, drama dalında Quiara Alegria Hudes'un kaleme aldığı, Irak'ta görev yapan bir savaş gazisini konu alan “Water by the Spoonful” oyunu aldı.

Biyografi dalında Pulitzer ödülüne John Lewis Gaddis'in “George F. Kennan: An American Life”ı layık görülürken, şiir ödülünü Tracy K. Smith'in “Life on Mars”ı kazandı.

Kurgusal olmayan düz yazı türünde Pulitzer ödülü, Stephen Greenblatt'ın “The Swerve: How the World Became Modern”ine, müzik ödülü Kevin Puts'un “Silent Night: Opera in Two Acts”ine verildi.

35 yılda ilk kez bu yıl roman dalında Pulitzer ödülü kazanan olmadı.

Gazetecilik kategorisinde 5 ayrı dalda Pulitzer ödülü kazananlar ise şöyle sıralanıyor;

Kamu Hizmeti: The Philadelphia Inquirer

Sıcak Gelişme Haberciliği: The Tuscaloosa (Ala.) Haber personeli

Araştırmacı Gazetecilik: Associated Press ajansından Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eileen Sullivan ve Chris Hawley ile Seattle Times'tan Michael J. Berens ve Ken Armstrong

Aydınlatıcı Gazetecilik: New York Times'tan David Kocieniewski

Yerel Gazetecilik: Sara Ganim ve The Patriot-News Staff'ın üyeleri

21 kategoride verilen Pulitzer Ödülü, 1917 yılında Joseph Pulitzer adlı Macar asıllı ABD'li bir gazeteci tarafından kuruldu.

edebiyathaber.net (17 Nisan 2012)

Avrupa’da yaşayan bir Akdenizli: Albert Camus

Avrupa’da yaşayan bir Akdenizli, Humprey Bogart tarzını benimsemiş ünlü bir entelektüeldi.

“Camus: Bir Ahlakçının Portresi”, hayatı, edebi eserleri, felsefi yazıları ve politik duruşu arasında köprüler kurarak ünlü yazar ve düşünür Albert Camus’nün detaylı bir portesini gözler önüne seriyor. 

Tüm büyük yazarlar gençleri etkiler; Albert Camus onlardan biriydi. Başta, İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasındaki nesle hitap ediyordu. 1960’ların başlarında komünizme meyli olan Parisli entelektüeller ondan hoşlanmasalar da on yılın sonlarına doğru radikal öğrenciler arasında en çok okunan yazar haline geldi. Oldukça popülerdi. Bunun nedeni, Camus’nün felsefenin kalıcı sorunlarıyla uğraşan bir sanatçı olmasıydı. Varoluşçuluktan nefret etse de birçok temel varoluşçu fikri yaygınlaştırdı. Camus, Avrupa’da yaşayan bir Akdenizli’ydi. Klasik bir tarza sahip bir modernistti. Hem anti-faşist direnişin bir üyesi hem de bir barış yanlısıydı. Hem bir partizan hem de içe dönük biriydi. Ve hem bir entelektüel hem de trençkotu ve sigarasıyla Humphrey Bogart’ın tarzını benimsemiş bir ünlüydü. Ancak popülerliği, yaşamının ve eserlerinin çelişkili özelliklerinden daha fazlasına dayanıyordu. Camus, sadece eski totaliter görüşlerin çöküşünü değil, yeni yeni kabul gören insan haklarını da öngörmüş bir düşünürdü. Eserleri, idealizmle kuşkuculuğu, bütünlükle sevecenliği, halka bağlılıkla özel hayatın anlamı, isyan inancıyla sınırların tanımlanmasını birleştirir. Albert Camus, ölümünden elli yıl sonra bugün, 20. yüzyıl Fransız edebiyatının en büyük ahlakçılarından biri olarak görülmektedir.”
İletişim Yayınları’ndan çıkan “Camus: Bir Ahlakçının Portresi” kitabının önsözünde yazar Stephen Eric Bronner, 20. yüzyılın en önemli entelektüel figürlerinden biri olan Albert Camus’yu işte bu sözlerle tanımlıyor. 
 

EHLİLEŞTİRİLEN CAMUS
ABD’deki Rutgers Üniversitesi’nde siyaset bilimi, karşılaştırmalı edebiyat ve Alman dili bölümlerinde ders vermekte olan ve çağdaş siyaset kuramı, biyografi, tarih ve kültür alanlarında yirmi beşten fazla çalışmaya imza atan Bronner, Camus’ye hayranlık duyan bir akademisyen olduğunu da açıkça ifade ediyor: “Gençliğimde, ‘68 kuşağı olarak isimlendirilen diğer birçok kişi arasından ilk olarak Camus’yü okudum. Onun totaliterliğe olan karşıtlığından ve hümanizminden, tuhaf karamsarlık ve iyimserlik bileşiminden ve bireysel mutluluğa ve duyusal deneyimlere olan arzusunu unutmadan politik dünyayı ele alışından etkilendiğimi hatırlıyorum” diyor ve ekliyor; “Onun bireysel sorumluluk ve açıklık ve düşünce kalitesi anlayışları benzersizdi. Asil duyarlılığı ve özgürlüğün yeniden inşa edilmesine katkıda bulunma hevesi, kinizme ve çağdaş entelektüeller arasında oldukça yaygın olan göreceliliğe karşı hâlâ bir antidot niteliğindeydi.” 

İşte bu yüzden Bronner, “Camus: Bir Ahlakçının Portresi”ni ünlü yazara bir saygı duruşu olarak niteliyor ve daha tarafsız bir Camus portresi ortaya koymak için kolları sıvıyor. Zira bugün bile günümüz gençleri arasında hararetli tartışmaların merkezinde olan Camus’nun hem kendisi hem de felsefesi üzerine yapılan yorumların sonu asla gelmiyor. 
“Aşırı sol kanattakiler, onun ‘Akdenizli ölçülülüğü’nü eleştirirken, anti-faşizmini onaylıyordu. Postmodernistler onun kozmopolit “kimlik”eleştirisinden ya da hümanizminden pek haz almasa da özerklik endişesini onaylıyordu. Aşırı sağcılar Camus’nün politikasından kuşku duyuyor ancak onun anti-komünizmini ve sağduyusunu övüyorlardı. Bazı muhalifler onun bastırılmış dinî eğilimleri olduğunu söylüyordu. Ancak liberal merkez kesimin Camus’yle hiçbir sorunu yoktu. Liberallerin birçoğu, onu Batı değerlerinin, kapitalist demokrasinin ve hatta bazen de ‘tarihin sonu’nun sadık bir temsilcisi olarak görüyordu” diyor Bronner ve bu portreyi yazma sebebini açıklıyor: “Camus’nün bu şekilde ehlileştirilmesi bana tuhaf bir şekilde rahatsız edici geldi. Bu nedenle tüm eleştirilerin yanı sıra, onun kozmopolit-liberal-sosyalist savunularına da açıklık getirecek bir portresini sunmayı seçtim.” 
Bronner’in kitabı bildik biyografik bilgilerle açılıyor: Albert Camus, 7 Kasım 1913 günü Cezayir’in Mondovi kasabasında doğdu. Ergenliğine kadar bu Fransız sömürgesinde yaşayan Camus’nün bu deneyimi onun ileride her iki kıtanın adamı olmasını sağlayacaktı. Yoksul bir aileden gelen Camus’nün babası 1914’te, o henüz bir yaşında iken, babası I. Dünya Savaşı’nda öldü. Annesi ise sağırdı ve okuma yazma bilmiyordu. Evlerinde hiç kitap yoktu. Büyük annesi ve annesi asla espri yapmaz ya da konuşmazdı; onlar kaderci, karamsar ve metanetli kadınlardı… Bronner’e göre Camus’nün yaşamı, ekonomik isteklerle kuşatılmış zorlu bir varoluştu. “Tam anlamıyla bir hassasiyet yaratmak için para olmadan belli bir süre boyunca yaşamak yeterlidir” diye yazan Camus’nün çocukluk deneyimleri, ona sefaletin ne demek olduğunu öğretti ve her sınıftan insanla iletişim kurabilme yetisini kazandırdı. Aynı zamanda çekingenliği ve ağırbaşlılığı da çocukluğundan mirastı.
Bronner kitabında Camus’nün fikirlerinin nasıl geliştiğini de işte bu kişisel hayatı, edebi eserleri, felsefi yazıları ve politik duruşu arasında köprüler kurarak detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Camus’nün eserlerini detaylı bir bakışla mercek altına alırken Camus’nün bireysel sorumluluk, sahicilik, absürd deneyim, yaşanmışlık gibi kavramlarını ve bunun yanında hoşgörü, dürüstlük gibi kişisel özelliklerini işleyerek derinlikli bir portre çalışmasına imza atıyor. Yazın kariyerinin önce “anlamsız bir dünyada anlam yaratma çabası”na odaklanan absürd konseptine odaklanışını, ardından İkinci Dünya Savaşı döneminde direniş, karşı çıkış, insanların dayanışması ve güçlü ve şeytanı olana karşı duruş konularına yönelişini ve hayatının son 10 yılında ideolojiler ve fanatik düşüncelerin hepsini reddedişini gözler önüne seriyor. Kısacası Camus’nün düşünsel ve sanatsal üretimini inceleyen Bronner, bir “ahlakçı” olarak nitelediği yazarın eserlerini yaşam öyküsüyle birlikte ele alıyor. 
Yani kitap felsefe, politika ve edebiyat alanlarına ilgi duyan okura ilgi çekici bir malzeme sunarken, Camus’nün yazdıklarının neden önemli olduğunu ve olmaya devam edeceğini bizlere açıkça anlatıyor.

Mine Akverdi – Vatan Kitap (17 Nisan 2012)

Video: “Can Yücel” Akbank Sanat Sahnesi’nde

 

Genco Erkal'ın ünlü şair Can Yücel'in şiirlerinden uyarladığı, Kemal Kocatürk'ün oynadığı ve yönettiği,Tiyatro Kumpanyası tarafından sahnelenen CAN isimli oyun, 28 Nisan 2012 Cumartesi günü Akbank Sanat'ta.

Can Yücel şiirlerinin birçok katmanda hayat bulduğu bu oyunda, şair 85. doğum yılında biyografik bir şekilde uyarlanmış şiirleriyle anılırken aynı zamanda ülkemizin son 40 yılına da bir bakış atılıyor.

Oynayan ve Yöneten: Kemal Kocatürk

Video – Desenler: Mehmet Güleryüz
Müzik: Ayça Kocatürk
Çevre Düzeni: Sırrı Topraktepe
Işık: Aslı Atasoy 

Yer: Akbank Sanat
Tarih: 28 Nisan 2012, Cumartesi
Saat: 19:30
Bilet Fiyatı: Tam 20 TL/ Öğrenci 10 TL

edebiyathaber.net (17 Nisan 2012) Kaynak: cnnturk.com 

Milli Kütüphane 66 Yaşında

Kütüphanecilik eğitimi almak üzere Almanya'ya gönderilen Adnan Ötüken'in çabaları sonucu bir kitap dolabının raflarına Mehmet Emin Yurdakul'un iki kitabının konulmasıyla ilk adımı 1946 yılında atılan Milli Kütüphane, bugün 3 milyonu aşkın koleksiyonuyla 66. yaşını kutluyor. 

Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans  Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Vekili Kemal Fahir  Genç, Müsteşar  yardımcısı Şenay Başer ve Milli Kütüphane çalışanları katıldı. 

Milli Kütüphane'nin kuruluş aşamasından günümüze gelen süreci anlatan sinevizyon gösterisinin ardından kütüphane ile ilgili basında çıkan haberlerden oluşan derlemenin sunumu yapıldı. 
Törende  konuşan Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, Milli Kütüphane'nin yolculuğuna bugün sayıları 3 milyonu aşan devasa bir koleksiyonla uluslararası bir düzeyde devam ettiğini söyledi. 

Kurucuları Adnan Ötüken'den miras kalan "hazineyi" daha da zenginleştirmek ve bilim dünyasının hizmetine sunmak için çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Acar, 2011'de yaptıkları çalışmaları anlattı. Acar, tüm Milli Kütüphane çalışanlarına emekleri ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

Kutlama programı Kültür ve Turizm Bakanlığı  Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı  müzik topluğunun dinletisinin ardından 66. yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi. 

Milli Kütüphane

Türkiye'nin "milli hafızası" olan, 39 bin metrekarelik  binasında verdiği  hizmetlerle Avrupa Kütüphane Ağı'na entegre olmayı başaran Milli Kütüphane, Atatürk Belgeliği,  güzel sanatlarla ilgili çalışma odaları, mikrofilm ve restorasyon laboratuvarları, Nadir Eserler Müzesi, sanat galerisi ve  Konuşan Kitaplık Bölümü ile bilgi toplumunun oluşumuna önemli katkılar sağladı. 

Milli kültür araştırmalarını  desteklemek, bu amaca yönelik olarak yurt içinde üretilen bütün eser ve belgeleri toplamak, yurt dışında Türkiye ve Türklerle ilgili yayımlanmış eserler ile Türk yazarların yurt dışında yayımlanmış eserlerini takip ve temin etmek amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Milli Kütüphane'de aynı anda bin 250 kişinin araştırma yapabileceği 5 okuma  salonu, bir interaktif  salon ve çok amaçlı bir okuma  salonunun yanı sıra  kültürel  etkinlikler için 358 ve 129 kişilik 2 toplantı  salonu da bulunuyor. 

Haftanın yedi günü 09.00-22.00 saatleri arasında 215 personelle  hizmet veren Milli Kütüphane, kitap, süreli yayın ve kitap dışı materyallerden oluşan 3 milyon 23 bin 529 eserlik koleksiyonu ile  modern ve donanımlı  salonlarında okuyucularına  konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. 

Milli Kütüphane'de 2011 yılında 664 bin 108 kişi, 158 bin 68 materyalden yararlandı. Kütüphanenin web sayfası 546 bin 271 kişi tarafından ziyaret edildi. 

edebiyathaber.net  (17 Nisan 2012), Kaynak: AA

 

Aydın İleri yazdı: Bu Red Kit başka Red Kit

Red Kit Öğretmen Olursa…
Vahşi batı dendiğinde akla ilk gelen, kötülerin korkulu rüyası, iyilerin dostu, gölgesinden bile hızlı silah çeken, hızlı atıyla ve sadık köpeğiyle maceradan maceraya koşan kahramanımızı tanımayan yoktur. Adını unutanlar için bir ipucu verelim nam-ı diğer “Yalnız Kovboy”  sesiniz buraya kadar geliyor. Evet evet kahramanımız Red Kit.          Red Kit’le tanışmamız uzun yıllara dayanır. Çocukken evimize gelen Milliyet Gazetesinin köşesinde yayınlanan Red Kit’in maceralarını her gün sabırsızlıkla bekleyerek akşamları keyifle okurdum. Televizyonun hayatımıza girmesiyle önce siyah beyaz sonrada renkli televizyonda yayınlanan çizgi filmleri soluksuzca izledim. Çocukluğumda rüyalarımda ve oyunlarımda Hep Red Kit olup kötü adamları yakalardım.
Red Kit’in özgün adı Lucky Luke’dır. Belçikalı karikatürist Morris (1923-2001) tarafından çizilmiş çizgi romandır. Çizgi romanın maceralarından bazıları Fransız René Goscinny (1926-1977) tarafından yazılmıştır. Morris’in ölümünden sonra bazı maceralar Fransız Achdé tarafından çizilmiştir. 7 Aralık 1946 tarihinde  Spirou  dergisinin içinde yayınlanmaya başladığı günden bu yana dünyada en çok yayınlanan ve okunan çizgi roman kitapları arasına girmştir. 1954-56 yılları arasında ülkemizde yayınlanmaya başlar. Türkiye’de çeşitli yayınevleri tarafında değişik formlarda basılır. Türkiye’de bugüne kadar tüm Red Kit serisi yayınlanmamıştır.
Sahafta, kitabevinde, TV’de her yerde yanı başımızdadır yalnız kahramanımız.
Kitabevi ziyaretlerimde Çizgi Roman raflarının arasında zaman geçirmek, çizgi kahramanlara yakın olmak vazgeçilmez bir alışkanlık. Yine bir çizgi roman rafında çocuklar için özel yazılmış, çizilmiş “Red Kit Morris’in İzinde” başlığıyla kitaplar ilgimi çekti. Yapı Kredi Yayınları Doğan Kardeş Kitaplığı’ndan yayınlanan bu kitapları incelediğimde bu kitapların bildiğimiz Red Kit kitaplarından farklı, maceralarının sosyal mesajlar içermesi çok sevindirdi. Tüm okurların keyifle ve merakla okuyacağı kitaplardı.

Bu Red Kit Başka Red Kit
ABD’nin geri kalmış bölgelerinden felaket haberleri gelmektedir. Vahşi Batıda neredeyse kimse okumayı-yazmayı bilmemektedir. Senatörlerden durumdan kaygılıdır. Senatör Upgrade’den çok ilginç bir öneri gelir: “Silahların yerine tebeşir, silah fabrikalarının yerine kütüphane koyalım” der. Ve silah üreticisi ve satıcısı senatörlerden yuh sesleri yükselir, Senatonun tansiyonu yükselir. Ama fikrinden vazgeçmeyen senatör “BATIYA OKUL” harekâtı için oy ister. Oylama 2 ret oyuyla kabul edilir.  Vahşi batı’da okuma yazma seferberliği başlar. Çok zaman geçmeden deneyimli öğretmen Irvin Straight yollara koyulur.  Ama orası vahşi batıdır. Her an her her şey olur. Çok geçmeden haydutlar öğretmenin yolunu keser. Batının eğitim hamlesi başladığı gibi bitmek üzeredir ta ki iyilerin dostu kötülerin amansız düşmanı Red Kit gelene kadar.  Haydutları etkisiz hale getiren yalnız kovboy öğretmene sorar orada ne yaptığını ve nereye gittiğini. Öğretmen okul açıp halkı eğitmek üzere Raw Gulch’a gideceğini söyler. Red Kit oranın “Arizona’nın en tehlikeli kenti” olduğunu söyler. Öğretmen ise bu kararın isabetli olduğunu söyler. Ret Kid öğretmenin kendi desteği olmadan bu işi başaramayacağının farkındadır. Öğretmeni yalnız bırakırsa haydutlarca engelleneceğini, öldürülebileceğini düşünerek onunla gider. Zor günler geçer, barlar okul olur, engellemelere, saldırılara rağmen başarı yakındır. Red Kit kimi zaman öğretmenlik yapar onun desteği ve gayretiyle çalışmalar başarıya ulaşır.  Ama kolay olmaz çok badireler atlatılır.  Sonunda vahşi batıda silahlar bırakılır, kitaplar ele alınır. Keşke bu tüm dünyada gerçekleşecek bir ütopya olsa…
Her biri farklı yazarlarca romanlaştırılan ve renkli resimler çizilen “Morris’in İzinde Yeni Maceralarıyla Red Kit” kitapları Hem büyüklerin hem küçüklerin ellerinden düşürmeden kolay ve keyifle okuyacağı macera dolu keyifli bir kitap serisi raflardaki yerini almış.
Kitap Adı: Öğretmen – Red Kit
Yazar: Olivier Jean – Marie – Frank Ekinci
Çeviren: Orçun Türkay
Sayfa Sayısı: 87
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları Doğan Kardeş Kitaplığı
9 TL
edebiyathaber.net (17 Nisan 2012)

İLEF Evrim Alataş Ödülü Ragıp Zarakolu’nun

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl ikincisini verdiği "Ayrımcılığa Karşı İlef Evrim Alataş Ödülü" yayıncı – yazar Ragıp Zarakolu'nun oldu.

Uzun süre mücadele ettiği hastalık sonucu iki yıl önce aramızdan ayrılan gazeteci Evrim Alataş adına Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin (İLEF) verdiğiv "Ayrımcılığa Karşı İLEF Evrim Alataş Ödülü"ne bu yıl yayıncı-yazar Ragıp Zarakolu layık görüldü.

Fakültedeki Mahmut Tali Öngören Sinema Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan İLEF Dekanı Prof. Dr. Eser Köker, insanların kimi zaman direnmek için "sessiz kalma" hakları olduğunu söyledi.

Ragıp Zarakolu'nun da bu hakkını kullandığını ifade eden Köker "Bu ödül yaşanan hukuksuzlukları sessizlikle protesto eden Zarakolu içindir" diye konuştu.  

Kandıra Cezaevine bir görüş için giden Zarakolu, ödül törenine gelemedi. Ödülü onun adına kardeşi Ayten Çerçel aldı.

Zarakolu: "Bu ödülü almaktan onur duyuyorum"

Ödül törenine katılan akademisyen ve öğrencilere mesaj yoluyla teşekkür eden Zarakolu, Evrim Alataş adına verilen ödüle layık görülmekten onur duyduğunu belirtti.

"Bırakılmam da tıpkı tutuklanmam gibi benim için beklenmedik bir durum oldu. Yaşadığım olay 'kaza' değil. Rehin alındım. Var olan anormal durumu normalleştirmek için benim gibi rehinler serbest bırakıldı. Benim bırakılmam hukuksuzlukları sona erdirmedi. Diktatöryal yasalar yürürlükte olduğu sürece ve polis devlet olma yolunda adımlar atıldığı sürece ifade özgürlüğü yalandır."

İLEF öğrencileri adına Zarakolu'na yazılan mektubu okuyan Esma Yılmaz, İLEF öğrencileri olarak, Ragıp Zarakolu'nun yolunu takip edeceklerini söyledi.

"Evrim Alataş ödülünü düşünürken, hayatını insan hakları mücadelesine adamış ve hala bunun mücadelesini veren size vermeyi bir borç bildik" diyen Yılmaz, ayrımcılığın bir suç olduğunu ve bu suça ortak olmayacaklarını dile getirdi.

Aktan: "Evrim yazdıklarıyla cesaret veriyordu"

Ayrımcılığa Karşı derslerin son konuğu olarak törende konuşan gazeteci İrfan Aktan, Evrim Alataş'la nasıl tanıştığını şu sözlerle anlattı:

"2003'te mezun olduğumda, Diyarbakır'a gitmiştim. Evrim'le orada tanıştık. Birlikte Gün Gazetesi'nde çalışıyorduk. Fakat ben Diyarbakır'ın sıcağına dayanamadığım için ayrılmaya karar vermiştim. O gün Evrim'le uzun konuştuk. Bana neden Diyarbakır'da gazetecilik yapılması gerektiğini anlatmıştı."

Kürtlerin hakları için mücadele eden birçok kişinin, acıdan, trajediden bahsederek bunu yaptığını ifade eden Aktan, Evrim Alataş'ın Kürtleri trajedileriyle haklı çıkarmaya çalışmadığını söyledi. 

"O yazdıklarıyla insana cesaret veriyordu. Kürt meselesini 'mağduriyet diline' hapsetmeden anlatıyordu. Kürt meselesini onun bakış acısıyla ele alan yeni hakikat anlatıcıları çoğalırsa Kürt meselesi 'anlaşılmaz' olarak görülmeyecektir."

Ödülün İlki Yıldırım Türker'indi

Ayrımcılık konusunda duyarlı, sıradanlaşıp doğallaşan ve görünmezleşen ayrımcılığı görünür kılan, bu konuda yeni ve farklı bakış açıları geliştiren, ayrımcılık karşıtı bir dil ve toplum tahayyülünün oluşmasına katkıda bulunan medya mensuplarına verilmesi amaçlanan ödülün gecen yılki sahibi Radikal gazetesi yazarı Yıldırım Türker olmuştu. 

edebiyathaber.net (17 Nisan 2012), Kaynak: bianet.org

İkinci el kitapların gizli yaşamı!

Hepimiz kitapların içinde bazı şeyler saklamışızdır. Bu bazen bir sinema bileti, bazen bir fotoğraf, mektup ya da dört yapraklı bir yonca olabilir.

Peki kitabımızın yolu bir sahafa ya da kütüphaneye düştüğünde içindeki bu nesnelere ne olur?

Sahibi olduğu sahafta gündüzleri satışla ilgilenirken geceleri bu hikayelerin peşine düşen Michael Popek, bir defterde topladığı nesneler ve ait oldukları kitapların fotoğraflarını “Forgotten Bookmarks: A Bookseller's Collection of Odd Things Lost Between the Pages” adıyla kitaplaştırdı.

edebiyathaber.net (16 Nisan 2012)

Ç o k   O k u n a n l a r
O k u m a   L i s t e n i z