Yeşil_İz Platformu’nun websitesi yayında

Şubat 28, 2022

Yeşil_İz Platformu’nun websitesi yayında

Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Avrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye İçin Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge Analizi” başlıklı TÜBİTAK projesi çalışmalarına başladı. Proje kapsamında kurulan Yeşil_İz İklim Krizi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı İzleme Merkezi’nin tüm kamuoyuna açık bir platform olarak hizmet verecek websitesi de yayına alındı.

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), 2010-2020 yılları arası dünya ortalama sıcaklığının 14,7 derece olarak tespit edildiğini, bu sıcaklığın da 20. yüzyıl ortalamasının 0,8 derece üstünde olduğunu kaydetti. Bu durumda, gezegenimizin sıcaklığını 15 derece civarında tutabilmek için ısınmaya neden olan CO2 ve diğer sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasının öncelenmesi gerekiyor.

Avrupa Birliği (AB), Aralık 2019’da Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM-European Green Deal) çerçevesinde yepyeni bir üretim ve tüketim deseni stratejisine geçiş planını ortaya koydu. Söz konusu plan çerçevesinde AB, sanayi, tarım, enerji ve tüketici davranışlarını dönüştürmek amacıyla gezegenimizi tehdit eden iklim değişikliği ve çevre kirliliği sorunlarıyla mücadeleyi, Avrupa toplumunun ve siyasetinin merkezine aldığı bir stratejiyi izleyeceğini duyurdu. AYM planlaması doğrultusunda AB üyesi ülkelerin 2050 yılına kadar “net sıfır karbon emisyonlu” bir ekonomik yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

Ekonomik, toplumsal ve ekolojik hedefleri bütünsel bir biçimde içinde barındıran AYM yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor ve AB üyesi ülkeler kadar AB ile ticari, finansal ve siyasi ilişkide bulunan tüm ülkeleri etkilemesi bekleniyor. AYM, ihracatının yaklaşık yarısını AB ile yapan Türkiye için de riskler ve fırsatlar barındırıyor.

YEŞİL_İZ İKLİM KRİZİ VE AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI İZLEME MERKEZİ

Kadir Has Üniversitesi, AYM’nin yaratacağı stratejik dönüşümün Türkiye ekonomisi açısından etkilerini araştıran, daha geniş bir perspektiften de Türkiye’nin iklim krizine karşı yürütülen küresel mücadeleye katkılarını, olanaklarını ve olası sonuçlarını irdelemeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan bir projeye evsahipliği yapıyor:

Ekonomi Bölümümüzden Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Avrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye İçin Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge Analizi” başlıklı proje çalışmalarına başladı. Proje kapsamında kurulan Yeşil_İz İklim Krizi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı İzleme Merkezi’nin websitesi de kısa süre önce yayına alındı.

TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı tarafından desteklenen proje, üç sene boyunca sürdürülecek. Bununla birlikte projenin yaratacağı ivmenin ve elde edilmesi planlanan bulguların, bu takvimin çok ötesine taşacağı öngörülüyor. Yeşil_İz Platformu bu proje kapsamında; 

  • Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) stratejisini ve bu stratejinin ana unsuru olarak devreye girmesi beklenen Sınırda Karbon Düzenleme (SKD) mekanizmasını tarihsel gelişimi içerisinde izlemeyi;
  • SKD sonrasında gerçekleşecek yeni meta zincirlerin AYM’nin uluslararası iş bölüşümü üzerindeki beklenen etkilerini incelemeyi;
  • Küresel ekonomik rekabette Türkiye’nin rakibi Yükselen Piyasa Ekonomilerinin konumu irdelemeyi ve bu çerçevede Türk sanayisinin küresel rekabette karşı karşıya kalacağı tehdit ve fırsatların analizini gerçekleştirmeyi;
  • AYM ve SKD uygulamasının Türkiye ekonomisinin bütünü üzerindeki orta-uzun vadeli makroekonomik etkilerini izlemeyi; 
  • Türkiye’nin AYM süreci karşısında takınacağı tutum ve izleyeceği politikaların yaratacağı intibak mekanizmalarının AB büyüme ve emisyon patikalarına olası ters-etkilerini tartışmayı;
  • AYM’nin Türk finans çevrelerine maliyetini ve potansiyel kazanımlarını incelemeyi;
  • Türkiye ekonomisi için yeşil dönüşümün aciliyetini tüm ilgili paydaşların katılımıyla öne çıkarmayı amaçlıyor.

Daha temiz, yaşanabilir, gezegenimizin tüm kaynaklarına saygılı bir geleceğe sahip çıkan; daha adil bir iklim krizi mücadelesine bilimin ışığında katkı vermeye hazır tüm kurumlara ve kişilere ulaşmayı hedefleyen Yeşil_İz Platformu’nun websitesi, proje bulgularının, konunun ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin uzmanlarıyla yapılacak seminerlerin ve söyleşilerin tüm kamuoyuyla paylaşılacağı açık bir platform olarak kullanılacak.

Yeşil_İz İklim Krizi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı İzleme Merkezi’nin çalışmalarını aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz:

edebiyathaber.net (28 Şubat 2022)

Yorum yapın