“İktisadi Düşünce Tarihi” raflarda

Şubat 28, 2022

“İktisadi Düşünce Tarihi” raflarda

William J. Barber’ın “İktisadi Düşünce Tarihi” adlı kitabı, İhsan Durdu çevirisiyle VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

İktisat profesörü William J. Barber, Batı’nın tanınmış iktisatçılarının fikirlerini kendi tarihsel bağlamında tahlil ettikten sonra, bu isimlerin günümüz meselelerine nasıl cevaplar verebileceklerini tartışıyor.  

İhsan Durdu’nun çevirisiyle Türkçeye kazandırılan eser, Adam Smith, T. R. Malthus, David Ricardo, J. S. Mill, Karl Marx, Alfred Marshall ve J. M. Keynes gibi önemli isimlerin iktisadı anlama ve anlamlandırma yöntemlerini irdeliyor. 

Dört ana iktisadi düşünce ekolü üzerine

Kalkınma iktisadı alanında uzmanlaşmış bir tarihçi olan Barber’ın kitabı, “Klasik İktisat”, “Marxgil İktisat”, “Neoklasik İktisat”, “Keynesyen İktisat” başlıkları altında dört bölümden oluşuyor. Yazar, dört ana iktisadi düşünce ekolüne şu sözlerle dikkat çekiyor: “İktisadi düşünceler tarihinde dört ana analitik gelenek – Klasik, Marksist, neoklasik ve Keynesyen– göze çarpmaktadır. Bunların her biri farklı sorular bütünü etrafında düzenlenmişlerdir. Onların formüle edilmelerini teşvik eden koşullar, sonraki olaylar tarafından önemli ölçüde değişime uğratılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu üstün modellerin öncü kuramcılarının üzerinde yoğunlaştıkları merkezi sorular zamanla yeniden ele alınmaktadır. Bu sorular yeniden sorulduğu vakit kuramcıların boğuşmuş oldukları kuramsal sorunlarla yeniden karşılaşmaktayız. Bu yüzden bu sistemlerin incelenmesi sürekli bir uygunluğa sahiptir. Onların yapılabilirlik ve sınırlılıklarını ne kadar iyi bilirsek tekrar gündeme geldiklerinde benzer soruları ele alırken o kadar donanımlı oluruz.”

İktisat evreninin doğasına yakın plan

Sistematik iktisadi düşüncelerin gelişiminin ele alındığı eser, iktisat evreninin doğası hakkında okurlara alışılmışın dışında içgörüler kazandırmayı amaçlıyor. İktisadi Düşünce Tarihi, 21. yüzyılda, toplum ve siyasetin yapısı, üretim ve tüketimin tarzları ve araçları değişmiş olsa da iktisat tarihinin büyük isimlerinin kuram, ilke ve yaklaşımlarına dair sorulara yanıt, sorunlara da çözüm bulmak için rehber olabilme niteliğini taşıyor. 

Kitaptan

“İktisat kuramcısının çalışma tarzı, önemli bir açıdan, profesyonel bir fotoğrafçının çalışma tarzına da benzetilebilir. Her ikisi de gerçekliğin suretini çıkarmaya çalıştıkları hâlde hiçbiri gerçekliği tüm karmaşıklığı içinde tasvir edemez. Ayrıca bunu gerçekleştirebilmiş olsalardı kendi işlerini yapıyor olmazlardı. Onların görevi, konularının esas niteliğini yakalamak ve böylece sıradan gözlemciye aksi hâlde gözden kaçıracağı içgörüler sunmaktır. Dahası, her iki durumda da ortaya çıkarılan resimler gözlem sahasına olduğu kadar gözlemciye de bağımlıdırlar.”

William J. Barber kimdir?

Wesleyan Üniversitesi’nde İktisat Profesörü’dür. 1925 yılında doğan Barber, Harvard ve Oxford Üniversitelerinde öğrenim gördü. Felsefe, siyaset ve iktisattan yüksek dereceyle mezun olduktan sonra Oxford Nuffield College’de çalıştı, daha sonra Balliol College’de okutman olarak görev yaptı. Doktor ünvanını aldığı 1957 yılından sonra Wesleyan Üniversitesi’nde çalıştı. İktisat teorisi, iktisadi düşünce tarihi ve iktisadi analizlerin siyasete uygulanması üzerinde uzun süredir çalışmakta olan Profesör Barber’in eserlerinin bazıları şunlardır: The Economy of British Central Africa (1961), British Economic Thoughtand India, 1800-1858 (1975). Barber, Brookings Institution’ın ABD’deki ücret-fiyat politikası çalışmalarına katkı sağlamıştır.

İhsan Durdu kimdir?

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. İngilizce öğretmenliği yapmaktadır ve çeşitli eserleri İngilizce’den dilimize kazandırmıştır. 

edebiyathaber.net (28 Şubat 2022)

Yorum yapın