Türkiye Yayıncılar Birliğinden İstanbul Sözleşmesi’ne bağlı kalmaya davet

Ağustos 18, 2020

Türkiye Yayıncılar Birliğinden İstanbul Sözleşmesi’ne bağlı kalmaya davet

Türkiye Yayıncılar Birliği, İstanbul Sözleşmesi’ne dair açıklama yaptı:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

Şiddet sadece ülkemizde değil, tüm dünyada dramatik boyutlara ulaşmış durumdadır ve hızla artmaktadır. Kadınlar ise şiddetin yükseldiği her tarihsel süreçte olduğu gibi saldırıların ilk hedefi olmaya devam etmektedir.

Karanlık bir dönemden geçiyoruz! Şiddetin yükseldiği ve en temel insan hakları ihlallerinin sıradanlaştığı bu süreçte; kadına karşı şiddet, ev içi şiddet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ilişkin en kapsamlı tanımlamaların yapıldığı İstanbul Sözleşmesi saldırı altındadır.

Kadınların en temel hakkı olan “yaşama hakkı” tehdit altındayken, bu hakkı savunan ve koruyan İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılar son bulmalıdır. Sözleşme tam ve eksiksiz bir biçimde uygulanmalı ve bu kazanımdan hiçbir koşulda vazgeçilmemelidir!

Cehaletin ve eğitimsizliğin beslediği şiddetle mücadelede, yayıncılığımıza da önemli görevler düşüyor. Toplumumuzun bilgi ve kültür birikimini besleyen sektörümüzde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas almalı; yaşanan her türlü cinsiyetçi saldırı karşısında birlikte, kararlılıkla durmalıyız.

Yayıncılık, hiçbir cinsiyet ayrımcı yasa, davranış ve tutumla bağdaşamaz. Yayıncılığımız cinsiyet ayrımcı hiçbir konuda ve durumda sessiz kalamaz.

Türkiye Yayıncılar Birliği olarak kamuoyunu ve yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi’ne bağlı kalmaya ve onu korumaya davet ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi yaşatır!

edebiyathaber.net (18 Ağustos 2020)

Yorum yapın