Türkiye Kitap Pazarı Raporu açıklandı

Mayıs 24, 2024

Türkiye Kitap Pazarı Raporu açıklandı

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin her yıl yayıncılık sektörü verilerini derleyerek hazırladığı yıllık Türkiye Kitap Pazarı Raporu açıklandı. Rapora göre, 2023’te yayıncılar zorlu bir yılı geride bırakırken yeni dönemde de aynı zorluklarla mücadele etmeye devam ediyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği rapor özeti:
 
Yayıncılık sektöründe satış kanallarının daralması, yıllık yayın planlarının yeniden gözden geçirilmesi, bazı yeni başlıkların yayımlanmasının durdurulması ya da ertelenmesi, yeniden baskıların finansal kaynaklarda yaşanan gelişmelere göre gözden geçirilmesi, yıllık bütçelerin maliyetler ve insan kaynakları açısından yeniden mercek altına alınması ve zaman zaman kısıtlanması ya da bütçe beklentilerindeki düşüşün göz önüne alınması, dijitale olan ilginin artmasıyla birlikte dijital korsanın da artması gibi olumsuz ya da sonucu belirsiz etkileri hala devam ediyor.

2023 yılında üretilen kitap sayısı kişi başına 7,52 olarak gerçekleşti.
Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nun (YAYFED’in) bandrol verilerine göre, yayıncılık sektörü 2022 yılını 380 milyon kitap üretimi ile tamamlamıştı. 2023 yılını ise 400 milyon 340 bin 577 adet ile tamamladı. 2023 yılında bir önceki yıla göre oransal olarak %5,3 büyüme gerçekleşti. Böylece 2022 yılında yaşanan küçülme sürecinden sonra tekrar kitap üretiminde büyüme gerçekleşmiş oldu. Kültür Bakanlığı’nın açıkladığı veriler doğrultusunda, dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol muafiyetine tabi kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar, kütüphanelerden ödünç alınan ve şahıslar arasında ödünç verilen ya da değiş tokuş yapılan kitaplar hariç olmak üzere, TÜİK’in yıl ortası nüfus projeksiyon verileri baz alındığında, bu yıl kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 7,52 olarak gerçekleşti.
 
Kitap Üretimi 2016 Yılı Seviyelerinde
Üretim adetlerinin ne yazık ki hala 2016 yılı seviyesinde olduğunu belirtmek gerekir. Geçtiğimiz yıl ifade ettiğimiz “sektör 7 yıl geriye gitti” tespiti, ne yazık ki 2023 yılı için de geçerlidir. Diğer bir deyişle, aslında 2022’den 2023’e gerçek anlamda bir büyümeden söz etmek mümkün değil. Ayrıca, genel ekonomik koşulların belirsizliği, maliyet artışları, sektörümüzün pek çok bakımdan ithalata bağımlı olması, okurların alım gücünün düşmesi gibi nedenlerden dolayı, birçok sektörde olduğu gibi yayıncılıkta da üretim, stok, dağıtım – lojistik, fiyatlama ve satış planlarının yapılması çok zor hale geldi.
 
Bununla birlikte, ülkemizde artan döviz kurlarının yanı sıra, yükselen enflasyonun da etkisiyle sektörümüzde genel maliyetler artmıştır. Bu artışlar, sektörümüzü üretimde ve satışlarda bir darboğaza sürüklemiştir. Yayıncılar, artan maliyetlerle beraber önerilen perakende satış fiyatlarını düzenlerken, okurlarıyla aralarındaki bağı düşünerek fiyat belirlemeye çalışmakta fakat bunda zorlanmaktadır. 2023 yılı Eylül ayında Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yaptığı bir araştırmaya göre maliyetler döviz bazında %84 artarken, yayıncıların belirlediği önerilen perakende satış fiyatlarında ise %15’lik azalma gözlenmiştir.
 
 
Saygılarımızla,
Türkiye Yayıncılar Birliği

edebiyathaber.net (24 Mayıs 2024)

Yorum yapın