Toplumsal Tarih’in 318. sayısı çıktı

Haziran 15, 2020

Toplumsal Tarih’in 318. sayısı çıktı

Toplumsal Tarih’in 318. sayısı yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Toplumsal Tarih’in bu sayısının kapağına da taşıdığı, Saadet Özen’in “Sinematografta İstanbul’un Fethi, Sinema Salonunda Tarihyapımı” başlıklı yazısı İstanbul’un fethi üzerine yapılan filmlerin çekildikleri dönemin siyasal ve kültürel ortamını nasıl yansıttıklarını inceliyor.

Son iki yıl içerisinde Toplumsal Tarih’in çeşitli sayılarında salgın hastalıklar konusunu işleyen birçok makale yayımlandı. Bu sayıda da gerek Osmanlı-Türkiye gerekse de Çin tarihinde salgın hastalıkları merceğine alan küçük bir dosyaya daha yer verildi. Metin Atmaca’nın “’Semavi Bir Ceza’: 19. Yüzyıl Osmanlı-İran Sınırında Veba” başlıklı makalesinin, Osmanlı’nın 1870-71 yıllarında Kürdistan’da görülen veba salgınına müdahalesini modern devletin inşasındaki rolü perspektifinden ele alarak, bu alandaki birikime önemli bir katkıda bulunuyor. Giray Fidan’ın “1938 Çin Kolera Salgınında Türkiye’den Gönderilen Aşılar” başlıklı yazısı ise Milletler Cemiyeti’nden kolera salgınında kullanılmak üzere aşı talep eden Çin’e ilk yardım gönderen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu hatırlatıyor.

Haziran 2020 sayısında yer alan dosyaların yanı sıra kültürel miras ve sosyal tarih alanında da makaleler bulunuyor. Bunlardan ilki Esra Balcı’nın kaleme aldığı “Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirası Üzerine Bir Çalışma” başlıklı makalesidir. Balcı, kültürel mirasın korunması, öne çıkarılması ve aktarılmasının önemini, Tarih Vakfı’nın projelerinden biri olan bu çalışma bağlamında aktarıyor. Gülhan Balsoy ve Cihangir Gündoğdu, hazırladıkları “Vefeyat Defterleri ve Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda Ölüm ve Ölümün Kaydı” başlıklı yazılarında vefeyat defterleri üzerinden hastalık ve ölüme ilişkin bilgi üretme, biriktirme ve kaydetme süreçlerinin, hastalıkları gözetleme ve önleme arayışıyla ilişkisini inceliyor.  Abdurrahman Kılıç, “İlk Kadın İtfaiyeci Tulumbacı Bahriye” ile ilgili bir makale sunarken, Andreas Baltas ve Gülen Göktürk “Karaburunlu bir Halk Kahramanı Kabadayı Yorgi” üzerinden Sosyal Eşkıyalık konusuna değiniyor.

Kitabiyat bölümümüzde, Turhan Kaçar, kentin dini, siyasi ve toplumsal tarihini çeşitlendirip derinleştirdiği için Roma ve Bizans Ankara’sıyla ilgili çalışmalarda önemli bir referans olacak olan ‘The Greek and Latin Inscriptions of Ankara (Anc- yra) I-II – Ankara’nın Roma ve Bizans Dönemi Yazıtları’ yayınını incelerken, Portre bölümümüzde Burhan Çağlar son devir şarkiyatçılarından Prof. Eleazar Birnbaum’un yaşamını bize aktarıyor.

Bu sayıda ayrıca iki söyleşi de bulunuyor. Bunlardan biri yayın yönetmeni Barış Alp Özden’in Gökhan Akçura ile geçtiğimiz aylarda Oğlak Yayınları tarafından yayımlanan Bir Şehr-i İstanbul ki… adlı kitabı üzerine yaptığı söyleşi, diğeri ise Sefa Aslan’ın Tarihte Türkiye Haritaları kitabının editörü Bülent Özükan’la yaptığı söyleşilerdir.

Murat Cankara; Osmanlı’da Gayrimüslim Basından başlıklı köşesinde bu ay; Mamul [Basın] dergisinin 8 Şubat 1869 tarihli ilk sayısında yer alan “Tiyatro ve Ermeni Aktörünün Mevcut Vaziyeti” başlıklı yazısı üzerinden tiyatro tarihine değinirken Emel Seyhan, hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay yazısında Haziran 1920’de yayınlanmış haberlerden bir derleme sunuyor.

Toplumsal Tarih’e elektronik ortamda ISSUU platformu üzerinden de ulaşabilirsiniz. Derginin geçmiş sayılarını e-dergi biçiminde dijital platformlardan sunma hazırlıkları devam ediyor.

edebiyathaber.net (15 Haziran 2020)

Yorum yapın