Tomris Alpay’ın titizlikle ördüğü öyküler: “Gülsün, Ağavni, Zilha”

Ağustos 29, 2023

Tomris Alpay’ın titizlikle ördüğü öyküler: “Gülsün, Ağavni, Zilha”

Tomris Alpay’ın “Gülsün, Ağavni, Zilha adlı öykü kitabı Everest Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

1950’li yılların Istanbul’unda Gülsün, Ağavni, Zilha, Eleni, Nurhayat, Gülizar… Farklı geçmişlerden, dillerden,  inançlardan gelen bu kadınlar köklü dostlukları, mücadeleci ruhlarıyla ördükleri dayanışma ağları, yalnızlıkları arasında kurdukları köprülerle bir hayatı yaşanır kılmaya çalışıyor.

Tomris Alpay’ın toplumsal belleğin incelikli kaydını tutan 13 öyküden oluşan kitabı Gülsün, Ağavni, Zilha 2019 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü kazanmış ve Je Nais de Mes Racines (Köklerimden Doğarım) başlığıyla Kontredition tarafından Fransa’da da yayımlanmıştı.

Kitaba ismini veren karakterleri şöyle anlatıyor Alpay: “Ağavni çokkültürlülüğü vurguluyor. Gülsün, asla gülemeyecek olan bir kadın; yoksul, son derece de yüce ruhlu… Zilha zengin, savaş yıllarında bütün mahalleyi koruyup kollayan, fakat sonunda kaybeden bir kadın, aslında çoğu, kaybeden insanlar…”

Her fırsatta, “Zeytin ağaçları bolluğun, barışın, bilgeliğin, yeniden doğuşun simgesidir, altından geçenlere, ‘Eski Yunan’da bereket ve barışı temsil eden Tanrıça Athena’nın armağanıyım, Homeros benim gölgemde soluklandı der,’” diye anlatıyor, bu ağaçla ilgili tüm hikâyelerde bir gerçeklik payı olduğunu vurgulamak istiyordu. “Biliyor musun Eleni?’ dedi Rena Teyze, “Babam anlattı, Osmanlı sarayına zeytin, badem ve bal bu adadan gidermiş.”

İşte güzel Antula’m düğün gecesi, bu olağanüstü manzarada ve kendisini kucaklayan bir dost çemberinde, beyaz gelinliğiyle tarih sayfalarından fırlamış bir mitoloji kahramanı gibi süzüldü durdu.

edebiyathaber.net (29 Ağustos 2023)

Yorum yapın