Samimiyetin gücüne inanan yazar Nihan Kaya’dan “Erteleme: Nedenleri ve Çözümleri” | Nilgün Çelik

Eylül 28, 2023

Samimiyetin gücüne inanan yazar Nihan Kaya’dan “Erteleme: Nedenleri ve Çözümleri” | Nilgün Çelik

Nihan Kaya’nın son kitabı Erteleme: Nedenleri ve Çözümleri” Eksik Parça Yayınlarından bu yılın Eylül ayında çıktı. Daha önce psikoloji türünde romanlar yazan Kaya, son eserinde hayatımızı zaman zaman durağan ve içinden çıkılmaz hale getiren, bizi hareketsiz bırakan “Erteleme” üzerine yazdı. Sebeplerini ve çözümlerini kendi tecrübeleriyle harmanlayarak okuruna kurgu içermeyen, anlatı türünde bir eser sundu. 

Eser, 3 ana bölümden oluşuyor. Kaya, birinci bölümde ayrıntılı başlıklarla, “niçin ertelediğimize” dair bilgileri okura sunarken, her psikolojik sorunun kaynağında olduğu gibi ertelemenin temelinin de çocukluğumuza uzandığının altını çiziyor. Kaçtığımız, ertelediğimiz şey ne ise büyük ölçüde o, korktuğumuz şey olduğu, erteleyerek koruma güdümüzü hareketlendirdiğimiz söylüyor.  

Nihan Kaya, bugüne değin bu alanda yaptığı etkili çalışmalarının sonucunda okuruna rahatlıkla, “erteleme biçiminin” de öneminden bahsediyor. Bu biçimin, sorununu çözebilme konusunda bir işaret, yol gösterici olduğunu söylüyor. Kaya’ya göre erteleme, depresyon, anksiyete gibi tüm sorunlar, yaratma gücümüzün engellenmesinden kaynaklanır. O halde erteleme tamamen “yaratıcı psikolojinin” alanına mı girer? Nihan Kaya eserinde iç çocuğun bizimle ne kadar konuşup konuşmadığı, onun sesini duymanın hayatımızda ne denli önemli yeri olduğunu örnekleriyle açıklıyor. İç çocuk bizi terk eder mi?  Erteleme anında ne söyler?  Bu bölümde ilginç olan mükemmeliyetçilerin de erteleme ile olan ilişkisidir. Erteleme, mükemmeliyetçiler için bir tuzak olabilir mi? Kaya, ertelemenin, anne baba ile olan ilişkiden, utangaçlıktan, şiddetten ve daha birçok sebebinden bahsettiği bu bölümü en önemli eksiğimiz olan eğitim alanlarımızdan bahsederek bitiriyor.   

Kaya, eserin ikinci bölüm olan Ertelemeyi Çözmek Üzerine’ de yine iç ses üzerinde duruyor. Sorunun temeli, iç sesimizin bize ne şekilde seslendiğidir. O halde kitabın bu bölümü merakımızın en üst noktası oluyor.  İç sesimizle yüzleşmek bizim için ne demektir? Nasıl bir gelişim gösterir?  Hatalarımızın, seslenişimizin farkına varmak “erteleme” tepkimizde bize nasıl yol gösterir? Akıcı ve sade bir dille yazan Kaya, kendi deneyimlerinden bahsettiği eserinde her tür insanın kendiyle yüzleşmesini sağlamakta. Sık karşılaşılan bir sorun olan  yeme bozukluğundan, söz dinlemeyen iç sesi değiştirerek çıkmak mümkün olur mu? Buna mucize diyebilir miyiz? Nihan Kaya, örnekleriyle ve samimiyetiyle okurlarının içindeki her bir çocuğa şefkatle dokunuyor. 

Kitabın üçüncü bölümü Sonuç’ta yazar, içtenlikle yapılmış her şeyin, içtenlikle söylenmiş her sözcüğün hedefini bulacağının altını çizmekte. “İçten olmanın çok cazip bir gücü ve dahası verimliliği olduğunu iddia ediyorum. Psikolojik sorunlarımız, içten olması engellenmiş benliğimizin, yani gerçek benliğimizin çağrısı.” (s,178) diyor.

Nihan Kaya’nın samimiyetle yazdığını söylediği, özenle yazılmış eserini diğer benzer eserlerden ayıran tam da bu nokta. İçtenlikle yazılmış olduğunu her okurun hissedeceğini düşündüğüm Erteleme: Nedenleri ve Çözümleri adlı eseri bir çoğumuz başucu kitabı yapacağız. 

edebiyathaber.net (28 Eylül 2023) 

Yorum yapın