Balkan Naci İslimyeli’den “Düşünce Durakları”

Eylül 28, 2023

Balkan Naci İslimyeli’den “Düşünce Durakları”

Balkan Naci İslimyeli’nin “Düşünce Durakları” adlı kitabı Epsilon Yayınevi etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Yaşadığımız coğrafyada ürettikleriyle önemli bir kırılma noktasıdır Balkan Naci İslimyeli. Anadolu’nun değerlerinin bilincinde sanatı üretmiş ve ürettiği yapıtlarla endişe yoğunluğu yaşamasına rağmen Doğu ve Batı’ya ilişkin evrensel bir sentez yaratma olanağını değerlendirmiştir. Sanatçının yaratım mimarisinde kullandığı yapım tekniklerinden bir diğeri ise tüm sanat biçimlerinin diğer sanatlarla sürekli diyalog içinde olmasıdır. Bu işbirlikçi yaklaşım insana ve yaşama dair çözümleme arayışlarına bir kapı aralar sanatında.

Balkan Naci İslimyeli çağdaş sanat alanındaki öncü kimliği izleyicisini bitmez tükenmez soru kümelerine sürüklemiştir aynı oranda. Sorgulamayı öğretir bizlere. Bu kümeler cesurca dökülür kaleminden Düşünce Durakları’nda. İmgelerinin inşasında kilit rol üstlenmektedir Onun durakları. Yapım malzemelerini birbirlerine bağlar ve sağlamlaştırır.

Düşüncenin bilgi hazinesine ulaşırken yaşamın keşfine giden yollardaki duraklarda nefes almanın hazını deneyimleyeceksiniz ve sanatçının kozmik döngü ritminin kutlama biçimiyle tanışacaksınız.

–Eva Şarlak

edebiyathaber.net (28 Eylül 2023) 

“Balkan Naci İslimyeli’den “Düşünce Durakları”” üzerine bir yorum

Yorum yapın