Russell neşeli, kinayeli ve sivri dilli üslubuyla insan bilgisine odaklanıyor

Mayıs 10, 2021

Russell neşeli, kinayeli ve sivri dilli üslubuyla insan bilgisine odaklanıyor

Bertlan Russell’ın “İnsan Bilgisi” adlı kitabı, Dilek Kadıoğlu çevirisiyle Say Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Bertrand Russell bu kitabında insanın ne bildiğini ve bildiklerini nasıl bildiğini sorgular. Bilgiyi, hayvanların beklentilerinden, insanların beklentilerine; insanın kendi deneyimine dayanarak bilgi üretmesinden, bilimin soyut ve nesnel bilgilerine giden kesintisiz bir süreç bağlamında değerlendirir. Dış dünyaya dair bilgimizin kaynağını yine dış dünyada bulur ve bu anlamda deneycidir ama bunun yanında bilginin deneyimden öğrenmediğimiz bazı ilkeleri varsaydığını ileri sürer.

Kitabın amacı, bilimin bilgi üretme etkinliğine temel sağlamaktır. Yazar, bu temeli ararken, “inandığımız şeylere neden inanırız?”, “bilgi nasıl ‘bilgi’ olur?” gibi ilginç sorulara cevaplar verir. Russell insan bilgisi üzerine olan bu araştırmayı, her zamanki neşeli, kinayeli ve sivri dilli üslubuyla kaleme almıştır.

“Ansiklopedik boyutlarda bir eser … okuması çok keyifli.”

—New York Times

edebiyathaber.net (10 Mayıs 2021)

Yorum yapın