Politikanın felsefeden ayrılmayacağını bilenler için

Aralık 25, 2020

Politikanın felsefeden ayrılmayacağını bilenler için

M. Ertan Kardeş’in hazırladığı Politik Felsefe Nedir? Tekin Yayınevi etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Politik Felsefe Nedir? felsefeyi politikadan ayrı düşünenlere yeni bir kapı açıyor. Aynı zamanda politikanın felsefeden ayrılmayacağını bilenler için zengin tartışmalar ihtiva ediyor.

Politikanın değersizleştirilip çoraklaştırıldığı, felsefenin akademiye hapsedildiği bir ortamda bu kitabın yazarları önemli bir işe soyunuyor ve eleştirel bir bakışla orijinal ve kışkırtıcı metinler sunuyorlar.

Arka Kapak Tanıtımı

Politik felsefe nedir? Politik felsefenin kapsamı nedir? Felsefe ya da politik felsefeyle yaşadığımız dünyanın sorunları arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu kitap yukarıdaki soruları ve çağımızı politik anlamda dert edinenler sayesinde ortaya çıktı.

Politikanın değersizleştirildiği, felsefenin politik sorumluluktan uzaklaşıp akademinin loş koridorlarına çekildiği günümüzde bu kitaba katkı sağlayanlar hem felsefenin temel sorunlarını hem de günümüz sorunlarını politik felsefe açısından eleştirel olarak ele aldılar. Politik felsefe nedir sorusu, felsefe nedir sorusundan ayrı düşünülemez.

Bu bakımdan bir etkinlik olan felsefeyi kavrama, üretme çabasından ayrı ve bağımsız bir politik felsefeden söz edilemez.

Bu kitap aynı zamanda politik eylemi ve koşullarını filozofla, felsefeyle ilişkisi çerçevesinde anlama çabasıdır. Politik eylem ne tözsel bir hakikatçilik çabasıyla anlaşılabilir ne de “her şey olur” ve “her şeye izin vardır” diyen rölativist bir zihniyete kurban edilebilir. Politik felsefe sadece politik şeyler üzerine bir soyutlama pratiği değildir; aksine politik şeylerin mantığının kurulmasına ya da bozulmasına ilişkin bir şantiyedir.

edebiyathaber.net (25 Aralık 2020)

Yorum yapın