Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı: “Kadınları feminizm güçlendirir!”

Mart 8, 2019

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı: “Kadınları feminizm güçlendirir!”

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, “Kadınları feminizm güçlendirir!” başlıklı 8 Mart bildirisini yayımladı:
“Erkek şiddetine karşı mücadele eden feminist bir örgüt olarak 1990 yılından bu yana kadınların maruz kaldığı baskı ve şiddete tanıklık ediyoruz. Feminist yöntemlerle, kadınların güçlenmesini temel alarak kurduğumuz dayanışma bizlere erkek şiddetinin kadınların hayatlarında nelere mal olabildiğini gösterdiği gibi, kadınların dayanışmadan güçlenerek neler yapabildiklerini de öğretiyor.

Görüyoruz ki zorlu mücadelelerle kazandığımız haklarımıza erişimin kendisi bugün yeni bir mücadele alanı haline geldi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ifadesi dahi ortadan kaldırılmak istenerek sorunun kaynağı yok sayılmaya çalışılıyor. Kadınlara itaat etmelerini söyleyen, güçlenmelerinin önünü kesen politikalar yaygınlaşıyor.

Diğer yandan feminizmin biz kadınları nasıl güçlendirdiğine de tanıklık ediyoruz. Kadınlar artık şiddetin içinden çıkmanın mümkün olduğunu biliyorlar. Mor Çatı’ya başvuran genç kadınların sayısının artması gösteriyor ki feminizmin gücü kadınlara ulaşmış, kadınlar artık erkek şiddetine “Hayır!” diyerek başka bir hayat kurabileceklerini, hakları olduğunu biliyor, hakları için ısrar ve mücadele ediyorlar. Artık kız çocukları feminist mirastan güç alabildikleri bir dünyaya doğuyorlar.

Bizler de kadınlardan aldığımız güç ve dayanışma ile bu yıl da “yaşasın feminist mücadelemiz!” diyoruz. Şiddetsiz ve özgür hayatlarımızı kuran dayanışmamız, geriye döndürülemeyecek feminist mücadelemiz için 8 Mart’ta sokaklara!

Yaşasın kadın dayanışması!

Yaşasın feminist mücadelemiz!”

edebiyathaber.net (8 Mart 2019)

Yorum yapın