Kant’ın eleştirel felsefesine anlaşılır bir giriş

Mayıs 10, 2022

Kant’ın eleştirel felsefesine anlaşılır bir giriş

İlker Kocael’in kaleme aldığı Kant/Üstümde Yıldızlı Gökyüzü İçimde Ahlak Yasası Destek Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Eleştirel felsefesi ile bilgi, ahlak ve güzellik anlayışımızı kökten değiştiren filozof

Destek Yayınları Felsefe Serisi’nin yeni kitabında İlker Kocael eleştirel felsefesi ile Batı felsefe tarihinde en önemli dönüm noktalarından biri olan Immanuel Kant’ı anlatıyor.

Bu kitap Kant’ın eleştirel felsefesine anlaşılır bir giriş yaparak Kant’ın olgunluk döneminde yazdığı üç kitap (Saf Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi ve Yargı Yetisinin Eleştirisi) üzerinden filozofun Batı felsefe tarihinde ne tür bir devrimi temsil ettiğini ortaya koymayı amaçlıyor. 

Arka Kapak Yazısı:

“Sapere aude!” Kendi aklını kullanma cesaretini göster! 

Modern felsefenin önde gelen düşünürlerinden Immanuel Kant, Königsberg’de zanaatkâr bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Olağanüstü düşünsel becerileri ve özellikle sınırsız çalışma azmi ile felsefe tarihine adını yazdırmış, 57 yaşında yayımladığı eleştiri serisi ile Batı felsefe tarihini geriye dönülmez biçimde şekillendirmiştir. Saf Aklın Eleştirisi’nin ortaya koyduğu bilgi felsefesini, Pratik Aklın Eleştirisi’nin vaaz ettiği ahlak anlayışını ve son olarak Yargı Yetisinin Eleştirisi’nin üzerinde durduğu estetik yargı meselesini üç somut örnek olay üzerinden ele alan bu kitapla Kant’ın zihinsel evrenine ilk adımı atma fırsatını bulacaksınız.

Yazar Hakkında:

İlker Kocael, Galatasaray Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın sağladığı Eiffel Başarı Bursu ile Sciences Po Aix-en-Provence’ta karşılaştırmalı siyaset üzerine yaptı. Medyascope.tv için elliden fazla makaleyi İngilizce ve Fransızcadan Türkçeye çevirdi. Yine aynı mecrada Toplum ve Siyaset programı çerçevesinde yerli ve yabancı birçok akademisyen-düşünürle canlı yayın yaptı. YouTube’da popüler bir kültür-sanat mecrasına dönüşen Çeviri Konuşmalar’ı 2017 yılında kurdu, bu mecrada birçok düşünürün kayıtlarını Türkçeye aktardı. Bir süre yürüttüğü danışmanlık görevinden ayrıldıktan sonra şu sıralar özellikle felsefe ve edebiyat üzerine düzenli olarak farklı mecralarda yazmakta ve gruplara Fransızca dersleri vermektedir.

edebiyathaber.net (10 Mayıs 2022)

Yorum yapın