Halide Edib Adıvar külliyatı genişliyor

Temmuz 16, 2020

Halide Edib Adıvar külliyatı genişliyor

Halide Edib Adıvar’ın “Harap Mabetler” ve “Seviye Talip” adlı kitapları Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Yazarın gençlik dönemi eserleri olan ve ikisi de ilk olarak 1910’da yayımlanan bu kitaplarla, 20. yüzyıl başındaki edebiyat anlayışını yeni bir bakışla ele alacağız.

Kaleme aldığı her metinle yeniden tartışılan Halide Edib’in bütün eserleri, gözden geçirilmiş baskılarıyla Can Yayınları’nda.

Harap Mabetler

Bize dargın mısın ey ana toprağı? Seni çiğneyip geçen ayakların, seni yaralayıp, tırnaklayıp telvis eden haydut ellerin, senin kemiklerini kemiren hainlerin seyyiatını bu mert, bu bigünah nesilden sorma! Ey, mavi dalgalar içinde uyuyan ana toprağı! Cibalinin nazlı hututu, mor gölgeleri, afakın rüyamsı, tülümsü sisleri, semanın pembe, inci seherleri, bulutlarının dilber, nazenin renk yığınlarıyla bizi yetim bırakıp hangi yabancı arzulara doğru kayıyorsun?

“Ne diyordu? Ben bunu anlamaya bile lüzum görmüyordum. Kendimi o sesin deruni ahengine bırakmakla yetiniyordum. Zaten benim için, nesirde olsun nazımda olsun her şey bu deruni ahenkten ibaret değil miydi? Harap Mabetler yazarı, bu harap mabetlerin kendi çocukluk mabedimiz olduğunu anlatadursun, ben buna o kadar önem vermiyordum. (…) Bu nesir parçalarıyla Türk diline yalnız tatlı bir serinlik gelmiyor; Türk edebiyatında yeni bir iklim, yeni bir hayal iklimi açılmış oluyordu.”

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

#edebiyatımızınmirası #milliedebiyat #mensurşiir #osmanlıtarihi #kadın #dışlama #tarihikadınlar

Seviye Talip

Demek ki biz, zavallı insanlar, kalplerimizin elinde birer baziçeden başka bir şey değiliz. İyi geçen bütün bir hayat, uzun manevi perhizler, senelerce yerleşen esaslar bazen bir kadının parlak gözleri için altüst olabiliyor. Yoksa herkes metin de, ben ayrıca böyle zayıf mı doğmuştum? Bununla beraber esaslarıma, zevceme ihanet edecek bir şey yapmamıştım değil mi? O kadar elim arzular, iştiyaklarla manen ve maddeten hasta olacak kadar ezilmiştim de yine Seviye’ye bir şey söylememiştim.

“Seviye Talip yapısı, kurgusu ve karakterleriyle Halide Edib’in en başından beri kısa hikâyeler ve makalelerin ötesinde bir roman yazarı olduğunu gösterir. Halide Edib’in korkusuzca yazdığı bu roman, politika ve aşkı bir arada barındıran bir Verdi operası gibidir. Bu romanda İkinci Meşrutiyet, 31 Mart Vakası, kanlı ayaklanmalar bir tarafta, yeni Türk kadını, modernleşme, medeniyet tartışmaları diğer taraftadır. Ortada ise tüm zayıflıkları ve arzularıyla insan vardır.”

İclal Vanwesenbeeck

 #edebiyatımızınmirası #milliedebiyat #ilkromanlar #ikincimeşrutiyet #yasakaşk 31mart #mısır #müzik

Bu kitaplara ilgi duyanlar için ek öneriler: Halide Edib Adıvar: Handan, Heyula, Kalp Ağrısı; Halid Ziya Uşaklıgil: Bitmemiş Defter; Nabizade Nâzım: Zehra; Mehmet Rauf: Eylül

HALİDE ­EDİB ­ADIVAR,­ 1882’de ­İstanbul’da ­doğdu. ­Üsküdar­ Amerikan­ Kız Koleji’nde ­okudu.­ 1908’de yazmaya­ başladığı ­kadın ­hakları ­hakkındaki yazılarından ­dolayı ­kimi ­kesimlerin ­düşmanlığını ­kazandı.­ 31 ­Mart­ Ayaklanması­ sırasında ­Mısır’a ­kaçmak ­zorunda ­kaldı.­ 1909’dan­ sonra ­öğretmenlik, ­müfettişlik ­yaptı. ­Balkan Savaşı ­yıllarında ­hastanelerde ­çalıştı.­ 1919’da ­Sultanahmet­ Meydanı’nda, ­İzmir’in ­işgalini ­protesto ­mitinginde­ tarihî­ bir ­konuşma­ yaptı.1920’de ­Anadolu’ya ­geçerek ­Kurtuluş ­Savaşı’na­ katıldı.­ Onbaşı ­ve ­üstçavuş­ rütbeleri aldı. ­Savaşı­ izleyen ­yıllarda ­Cumhuriyet ­Halk ­Fırkası’yla ­fikirayrılıklarına ­düştü.­ Bunun­ sonucunda ­1917’de­ evlendiği ­ikinci ­eşi ­Adnan­ Adıvar’la­ birlikte ­Türkiye’den ­ayrıldı. ­İlerleyen­ yıllarda­ konferanslar ­vermek­ üzere ABD’ye­ gitti,­ Mahatma­ Gandi ­tarafından ­Hindistan’a ­çağrıldı.­ 1939’da­ İstanbul’a ­dönen ­Halide ­Edib, ­1940’ta­ İstanbul ­Üniversitesi’nde ­İngiliz ­Filolojisi Kürsüsü­ başkanı­ oldu,­ 1950’de­ Demokrat­ Parti­ listesinden­ bağımsız­ milletvekili­ seçildi.­ 1954’te­ istifa­ ederek­ evine ­çekildi. ­1964’te ­öldü.

edebiyathaber.net (16 Temmuz 2020)

Yorum yapın