Masthead header

Erbulak Öykü Evi Yarışması başvuruları başladı

Erbulak Öykü Evi’nin düzenlediği “Pandemiden Sonra” konulu yarışmanın başvuruları 17 Ağustos’a kadar devam ediyor.

Yarışmanın koşulları şöyle açıklandı:

AMAÇ

Ödül, geçirdiğimiz zorlu günlerin bireyin ve toplumun üzerindeki
etkilerinin kurgusal alandaki yansımalarını görmeyi ve edebiyat
alanında ilerlemek isteyenleri teşvik etmeyi amaç edinir.

KAPSAM

Ödül, yetişkinler ve gençler (13-16 yaş) olmak üzere iki kategoride
verilir. Ödülün düzenlenmesinden, organizasyonundan ve başvuru
sürecinden Erbulak Evi sorumludur.

ÖYKÜ YARIŞMASI YARIŞMA KOŞULLARI

-Ödüle rumuz ile katılmak zorunludur.
-Ödül herkese açıktır ancak Erbulak Evi çalışanları ve akrabaları,
Erbulak Evi Yazarlık Okulu kayıtlı öğrencileri ile Seçici Kurul
üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
-Ödül yönetmeliğine uygun olmayan ve belirtilen tarihten sonra teslim
edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
-Ödüle, bir öykü ile başvurulur; bu öykü daha önce herhangi bir
yarışmaya katılmamış, basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
-Başvuru sahipleri, dereceye giren öyküler üzerindeki basılı ve
dijital tüm kullanım haklarını bedelsiz olarak Erbulak Evi’ne
devrettiğini kabul eder. Yapıtlar hiçbir şekilde iade edilmez. -İlgili
öykü yazar tarafından başka mecralarda kullanılabilir.
-Ödüle gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına
aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve
talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı
sorumlu olduğunu kabul eder.
-Başvuru sahipleri yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
-Seçici kurulun yayımlamaya değer bulduğu öyküler kitap hâline getirilir.
-Ödüle katılım sayısına bağlı olarak ön seçici kurul oluşturma yetkisi
Erbulak Evi’ne aittir.

ÖYKÜLERDE ARANACAK KOŞULLAR

-Yarışmanın konusu ”Pandemiden Sonra”dır.
-Ödüle katılacak öyküler, normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto, Times
New Roman yazı karakterinde 1,5 satır aralıklı olarak hazırlanarak
erbulakevioyku@gmail.com adresine elektronik posta yoluyla
gönderilecektir.
-Ayrıca özyaşam bilgisi de (250 kelimeyi geçmemelidir) aynı elektronik
postaya eklenmelidir.
-Öykünün sol üst köşesinde katılımcının sadece rumuzu yer almalıdır.
Katılımcının adı öyküde yazılmamalıdır.
-Türk dilinin özgünlüğü korunarak, 700 ile 1500 sözcük arasında
yazılmış öyküler değerlendirmeye alınır.
-Öykü Türkçe olmak koşulu ile yurt dışından katılım sağlanabilir.
-Internet ortamında meydana gelecek aksaklıklardan Erbulak Evi sorumlu değildir.
-Katılımcı yarışmaya katıldığı andan itibaren bütün bu şartları kabul
etmiş sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ

-Başvuru kabul tarihleri: 06 Temmuz 2020–17 Ağustos 2020,
-Sonuçların ilân tarihi: 01 Eylül 2020
-Ödüle değer bulunan öyküler Erbulak Evi sosyal medya adreslerinden duyurulur.
-17 Ağustos 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

ÖDÜLLER

İki kategoride de yukarıda belirtilen koşullarda “Erbulak Evi Öykü
Ödülü” verilir. Ödülü kazanan yapıtlar ve yayımlanmaya değer
görülenler (yazarın olurunu almak koşuluyla) basılacak Öykü Seçkisinde
yer alır. Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller her iki
kategori için de aşağıdaki gibidir.
Birinciye %100 Erbulak Evi Yazı Atölyesi Bursu
İkinciye %50 Erbulak Evi Yazı Atölyesi Bursu
Üçüncüye %25 Erbulak Evi Yazı Atölyesi Bursu
(Burslar 2020-2021 eğitim döneminde kullanılmalıdır. Eğitim Ekim-Nisan
ayları arasında yaklaşık 6 ay sürmektedir. İstanbul dışından dereceye
girecek katılımcılar açılacak sanal sınıfta internet üzerinden eğitim
alabileceklerdir.)

YETİŞKİNLER KATEGORİSİ SEÇİCİ KURULU

Hakan Akdoğan-Aslı Perker-Nermin Mollaoğlu-Sevinç Erbulak-Ayşe
Erbulak-Özden İnal.

GENÇLER KATEGORİSİ SEÇİCİ KURULU

Hakan Akdoğan-Özden İnal-Sevinç Erbulak-Varol Yaşaroğlu-Göktuğ
Canbaba-Ömür Kurt-Özden Özgürdal.

edebiyathaber.net (16 Temmuz 2020)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r