H. Ünal Nalbantoğlu’nun Berkeley’de verdiği dersin notları

Kasım 10, 2022

H. Ünal Nalbantoğlu’nun Berkeley’de verdiği dersin notları

H. Ünal Nalbantoğlu’nun “Politik İktisadın Klasik Teorileri” adlı kitabı, Ceyhun Gürkan çevirisi ve Ayrıntı Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

H. Ünal Nalbantoğlu’nun Politik İktisadın Klasik Teorileri başlıklı kitabı, yazarın Berkeley’de  1990 Bahar döneminde verdiği ders notlarından oluşuyor.  

Kitap on iki bölüm içeriyor. Zaman içinde “ekonomi politik” adını alan disiplinin kökenlerini  antikçağa uzanarak gözden geçiriyor, yirminci yüzyılın başlarında noktalıyor.  Nalbantoğlu’nun analizi, bugünün politik iktisat anlayışı üzerinde bazı tespitler yapmamıza  imkân veriyor. Klasik politik iktisat alanına ışık tutan bu önemli yapıt sayesinde sevgili  Ünal’la tekrar buluştuk.  

Korkut Boratav 

Akıl boşluktan gelip boşluğa gitmiyor. Hele akademik akıl… Gelişim sürecinde hocaların  açtığı “patikalar”dan yürümek zorunda. Üzerine birkaç adım da kendisi atabilirse ne mutlu  ona!  

Akademisyenlik mesleği hâlâ büyük oranda bir zanaat. Usta-çırak ilişkisiyle gelişiyor. Bu  kitap da bir ustanın eseri. Öğrencileri üzerinde çok ciddi etki yaratmış bir ustanın, H. Ünal  Nalbantoğlu’nun Berkeley’de verdiği ders notlarının çevirisini içeriyor.  Benim gibi ekonomi politik çalışan ve ekonomi politik dersi verenler için çok kıymetli. Ana akım iktisat teorisine felsefe, tarih ve toplum bilimden taşınan solukla sadece bir açılım  sağlamakla kalmıyor, başka tarz bir bakışın mevcudiyetini bizlere gösteriyor ki,  Nalbantoğlu’nu tüm öğrencileri için değerli kılan da bu yönüdür.  

Ünal Hoca’nın dersleri bende bir imgelem olarak rengârenk bir gökyüzüne denk  gelmektedir. Hoca kucağında derse âdeta rengârenk bir balon kümesi ile girer, onları sınıfın  tavanına asar, bir süre o güzelliği bizim seyretmemize izin verir, sonra da tek tek o balonları  iplerinden tutup aşağı çeker ve her biri hakkında uzun uzun konuşurdu. Öylesine  hayranlıkla ve kendimden geçerek dinlerdim derslerini!  

Ahmet Alpay Dikmen 

Kitaptan alıntılar:  

“Antikçağ ve ortaçağ halkları bir iktisat bilimine sahip değildi ancak zorunluluk gereği belirli  türdeki devletlerin kaynaklarının nasıl yönetilmesi gerektiğine dair önemi azımsanmayacak  bilgilere sahiplerdi.”  

“Düşünürler toplum sözleşmesinin yönetim ile bireyler arasında değil de, tüm bireyler  arasında yapıldığına inansalar da, toplum sözleşmesinin nasıl işlediği konusundaki görüşleri  son derece farklıydı. Hobbes’un bu konudaki düşüncesi epey despotikti, Locke’unki barışçıl,  Rousseau’nunki ise gerçekleştirilemeyecek kadar demokratikti.”  

“Politik iktisatta Malthus’un önemi ayrıca piyasa mekanizmasının işlerliğine ve aksaklığına  dair yarattığı yeni bir ayrımsamadan kaynaklanır.”  

“Bir politik iktisatçı olarak Ricardo’nun uğraşısının en önemli yönlerinden biri, ortaya çıkan  iktisat söyleminin soyut kavramları ile modern toplumda büyük ölçekli toplumsal grupların  genellikle uzlaşmaz çıkarları arasındaki toplumsal ilişkilere (bunu kendi zamanında diye  anlamak gerekir) işaret etmesiydi.” 

edebiyathaber.net (10 Kasım 2022)

Yorum yapın