Günün önerisi: “Düşmanın Tarihi”

Şubat 23, 2023

Günün önerisi: “Düşmanın Tarihi”

Gil Anidjar’ın “Düşmanın Tarihi” adlı kitabı, Timuçin Binder çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Bu aydınlatıcı kitabı öneriyoruz.

Tanıtım bülteninden

Düşman diye bir kavramsal olgu var mıdır? Varsa ne tür bir söylem alanına aittir? Yoksa, onun bir kavram oluşunu engelleyen faktörler nelerdir? Gil Anidjar, Batılı felsefi, politik ve dini geleneklerin büyük kitaplarını yorumlayarak ve Carl Schmitt ve Jacques Derrida’nın teolojikpolitik düşüncelerine dayanarak, bir düşmanlık tarihinin yokluğunun nedenlerini açıklamaya girişiyor.Bu kitapta düşmanlık sorunu, tıpkı Avrupalıların hem Yahudileri hem de Arapları somut düşmanlar olarak görmeleri gibi, olumsal bir şey olarak ele alınıyor. Dahası, Gil Anidjar kışkırtıcı bir şekilde Batılı Yahudi ve Arap kavrayışının genel olarak dinin ve politikanın esaslarını belirlediğini de ileri sürüyor.Bu kitap, birçok başka güçlü özelliği yanında, günümüz dünyasının bu derin yarasına parmak basmasıyla ve Avrupa, ABD ve Ortadoğu’daki mevcut çatışmaları doğuran ve körükleyen güçlerin felsefi temellerini anlamamız için bize sağlam bir dayanak sağlamasıyla da bu alanın baş-yapıtları arasında yerini alıyor.

Yazar hakkında

Gil Anidjar, Columbia Üniversitesi’nde Ortadoğu ve Asya Dilleri Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Elinizdeki kitaptan önce, “Our Place in al-Andalus”: Kabbalah, Philosophy, Literature in Arab Jewish Letters (Stanford, 2002) adlı kitabı kaleme almış ve Jacques Derrida: Acts of Religion (Routledge, 2001) adlı çalışmanın editörlüğünü yapmıştır.

edebiyathaber.net (23 Şubat 2023)

Yorum yapın