Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Sempozyumu 12-14 Mayıs’ta

Şubat 12, 2016

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Sempozyumu 12-14 Mayıs’ta

kütüphane afis sempozyum son-01Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Bursa-Nilüfer Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştiriliyor.

Hacettepe Üniversitesi ve Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Türkiye’de bugüne kadar kapsamlı biçimde ele alınmayan belediyelerin kütüphane arşiv hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek, tartışmak, sorunları saptamak ve sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Sempozyumu düzenliyor. Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Bursa Şubesi ve Goethe Institut Türkiye’nin de paydaş olarak yer aldığı sempozyum, 12 – 14 Mayıs 2016 tarihlerinde Bursa-Nilüfer’de bulunan Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de belediye kütüphanelerine ve arşivlerine yönelik deneyimler ve uygulama örneklerinin paylaşılacağı; yol gösterici politika ve strateji önerilerinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alınacağı sempozyuma, kütüphanecilik, arşivcilik, bilgibilim alanlarına ek olarak, sempozyum teması ile ilgili çalışan akademisyenler, kütüphaneciler, karar vericiler (yöneticiler, bürokratlar), bu alanlara yönelik hizmet sağlayıcılar ve konuyla ilgilenen bireyler ücretsiz olarak katılabilirler.

Önemli tarihler:

Sempozyum için son kayıt tarihi: 6 Mayıs 2016

Bildiri/poster özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 25 Şubat 2016

Sempozyum Kayıt Sayfası:

http://bkahs.org/index.php/kayit/

Bilgi için: 

Yönetimsel Sekreterya:

Dilber Koç, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü

0 224 486 62 45 – 46

Akademik Sekreterya: 

Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi

0312 297 82 00 -125

Sempozyum Konuları:

Belediyelerin kütüphane hizmetleri,

Belediyelerin arşiv hizmetleri,

Belediyelerin bilgi hizmetleri,

Belediyelerin kütüphane-arşiv hizmetlerinde teknolojik gelişmeler,

Belediye kütüphaneleri ve yasal yapı (mevzuat),

Belediye kütüphaneleri, dezavantajlı ve engelli gruplar,

Belediye kütüphaneleri ile diğer kuruluşlar arasında ilişkiler ve iş birliği,

Belediye kütüphaneleri ve yaşam boyu öğrenme,

Belediye kütüphaneleri ve okuma alışkanlığı çalışmaları,

Belediye kütüphanelerinde tematik yaklaşımlar,

Belediye kütüphanelerinde dijital hizmetler,

Halk kütüphanelerinin belediyelere devri,

Belediye kütüphaneleri ve kullanıcı grupları (çocuklar, gençler, yetişkinler, kadınlar okuryazar olmayanlar vb.),

Toplumsallaşma alanları olarak belediye kütüphaneleri,

Belediye kütüphanelerinde gerçekleştirilen projeler,

Belediyelerin kent bellekleri,

Belediyeler ve şehir kütüphaneleri,

Belediye kütüphane-arşiv hizmetleri ile ilgili diğer konular.

edebiyathaber.net (12 Şubat 2016)

Yorum yapın