“Modernist Edebiyatı Anlamak” eğitimi 1 Nisan’da başlıyor

Mart 9, 2023

“Modernist Edebiyatı Anlamak” eğitimi 1 Nisan’da başlıyor

Prof. Dr. Mine Özyurt Kılıç ile “Modernist Edebiyatı Anlamak” eğitimi 1-15 Nisan tarihleri arasında Ders101 tarafından yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenleniyor.

Eğitim, Modernist edebiyatın 100. yılını anma etkinlikleri kapsamında Ankara’da Galeri Siyah Beyaz’ın ev sahipliğinde ve eş zamanlı zoom üzerinden online olarak yürütülecek.

Eğitimin Konusu

Prof. Dr. Mine Özyurt Kılıç’ın sunacağı ‘Modernist Edebiyatı Anlamak’ başlıklı eğitimde, Modernizmi yerleşik edebi gelenekten kopuş ve deneysellik ekseninde tartışılırken günümüzdeki yansımalarını dönemin yazar, sanatçı, çevirmen, yayıncı, eleştirmen ve okuru üzerinden incelenecek. Aynı zamanda tam olarak kavranması neredeyse olanaksız, kitlelerden ve dış gerçeklikten kopuk, içe dönük bir pratik olarak algılanan Modernist edebiyatı oluşturan toplumsal, politik ve tarihsel arka planı anlamaya çalışılacak.

Bu bakımdan, “Modernist Edebiyatı Anlamak” seminerleri katılımcılarını, Birinci Dünya Savaşı ile gelen büyük yıkım, dönemin sinema, müzik ve fotoğraf sanatlarının yazın diline etkisi, o dönemde öne çıkan psikolojik gerçekçilik ve bilinç akışı tekniği ve döneme damgasını vuran feministler, Fütüristler, İmgeciler, Kübistler, Dada ve Sürrealistler gibi başlıklardan hareketle modernist edebiyatın kült metinlerini keşfetme yolculuğuna çıkarıyor.

Üç haftalık eğitimde, Modernist edebiyat geleneğinin oluşumu, görünür ve etkili olmasında büyük payı olan James Joyce, Virginia Woolf ve T.S. Eliot ile onların başlıca eserleri incelenirken akımın etkileşim içinde olduğu birçok yazar ve sanatçılara referanslarla zenginleşecek. (Rainer Maria Rilke, W. B. Yeats, Franz Kafka, Katherine Mansfield, Mina Loy, Nancy Cunard, Scott Fitzgerald, William Faulkner, Ezra Pound, Gertrude Stein, Marcel Proust, Italo Svevo, Igor Stravinsky, Pablo Picasso, Eric Satie, Vanessa Bell, Dora Carrington)
 
Eğitimin İçeriği

Her ders haftada bir gün, birer saatlik iki oturumdan oluşur. İki oturum arası 15 dakika ara verilir. 

1. Hafta: James Joyce ve Modernizm
Eserlerinden örnekler ile yenilikçi anlatım stratejileri, klasik edebiyat ve mitolojinin modernist edebiyatla buluşması.

2. Hafta: Virginia Woolf ve Modernizm
Eserlerinden örnekler ile Woolf’un öykücü, romancı, kuramcı, eleştirmen, yayıncı ve feminist olarak modernist edebiyattaki yeri.

3. Hafta: T. S. Eliot ve Modernizm
Eserlerinden örnekler ile modernist şiirin poetikası ve politikası.

Tarih: 1, 8, 15 Nisan 2023
Süre: 3 Hafta / Haftada bir gün / Cumartesi günleri / Saat: 11:00-13:00
Ücret: 3 haftalık tüm program: 750 TL /  Tek giriş: 280 TL (KDV dahil değildir)
Mekan: Galeri Siyah Beyaz’da yüz yüze ve eş zamanlı zoom üzerinden online

Kayıt için>>>

edebiyathaber.net (9 Mart 2023)

Yorum yapın