TESAK mart söyleşi programı

Şubat 28, 2023

TESAK mart söyleşi programı

TESAK mart söyleşi programı açıklandı.

DENEMEMİZİN YÜZYILI

Cumhuriyet’in 100. Yılı Söyleşileri

02 Mart 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Oğuz Demiralp

Moderatör: Turgay Fişekçi

2023 boyunca sürecek, Cumhuriyetimizin 100. yılına adadığımız edebiyat söyleşilerinin Mart ayındaki ilk konuğu günümüz edebiyatının deneme dalında usta bir yazarı: Oğuz Demiralp. Bu söyleşide Turgay Fişekçi’nin yürütücülüğünde Oğuz Demiralp’le deneme sanatının Nurullah Ataç’la birlikte ülkemizde parlayışını, son yüzyıldaki gelişmelerini, yazarları ve yapıtları konuşacağız.

Ücretsiz

LİZ BEHMOARAS’LA KADINLIK, EDEBİYAT VE HAYATA DAİR

Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri

08 Mart 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Liz Behmoaras

Moderatör: Berken Döner

Liz Behmoaras… Biyografiler, romanlar yazdı, çeviriler, röportajlar yaptı… Türk Yahudi Toplumu hakkında Türkiye’de edebiyatçılar ve aydınlarla yaptığı söyleşileri bir araya getirdiği ilk kitabı “Türkiye’de Aydınların Gözüyle Yahudiler”in yayımlanmasının üzerinden otuz yıl geçti. Biyografilerinde İmparatorluğun dağılma sürecini, Cumhuriyet’e geçiş dönemini odağına aldı. “Kimsin Jak Samanon?” adlı anı kitabında 20. yüzyıl başında Türkiye’deki Yahudi cemaatinin yaşam biçimini, gündelik hayatını, cemaatin geniş toplumla ilişkisini, erken Cumhuriyet döneminin politik atmosferini anlattı. Behmoaras, ilerleyen yıllarda Cumhuriyet’in sosyo-kültürel tarihine dair çalışmalarını sürdürdü. Türkiye ve dünyanın kırılma noktalarını eserlerinde ele almaya devam etti. Bu soluk soluğa yaşamın bir bölümüne tanıklık etmek, Liz Behmoaras’la kadınlık, edebiyat, hayat hakkında konuşmak için bir araya geliyoruz.

Ücretsiz

İSTANBULLU JOYCE

Perşembe Edebiyat Konuşmaları

09 Mart 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Fuat Sevimay

Dünya edebiyatının dev ismi James Joyce mezarında sıkılıp İstanbul’a gelirse? Hele bir de bu geliş Gezi Direnişi günlerine denk düşerse? Joyce’un bizi ve bugünü, bizim Joyce’u ve dünü anlayabilmemiz için, Dublin’in İstanbul’a karıştığı, yazarın çevirmene ve her ikisinin romana dönüştüğü, son sözü okurun söylediği bir metni, “Benden’iz James Joyce”u, tarihin akışıyla biraz oynayarak, yazar ve Joyce çevirmeni Fuat Sevimay’la konuşacağız. Çünkü tarih, uyanmak istediğimiz bir karabasan!

Ücretsiz

YAŞAMDAN SANATA

Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri

15 Mart 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Nazan Azeri

Moderatör: Zeynep Sayın

“Nazan Azeri’nin işleri üzerine çalışırken, V. Woolf’un  ‘Kendinden başka biri olmaya gerek yok’ sözünü hatırladım. Böyle düşünmemin nedeni Azeri’nin sanat üretimine başlama aşamasında önce kendisini tanımayı yeğlemesi, kendi geçmişine ve gerçekliğine doğru bir yolculuk yaparak çocukluk, bebek, oyun, ana-baba, aile üstüne yerleştirmeler yapmasıdır” der Beral Madra. Nazan Azeri sanatsal üretimi boyunca kadın ve çocuk kimliğine odaklanmış, kendi bedeninde ve benliğinde hissetmediği hiçbir şeyi yapıtına taşımamıştır. Yazınbilimci ve sanat kuramcısı Zeynep Sayın’ın moderatörlüğünde sanatçının 25 yılı aşan sanatsal üretimini konuşacağız.

Ücretsiz

YAYINCILIĞIMIZIN YÜZYILI

Cumhuriyet’in 100. Yılı Söyleşileri

16 Mart 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Turhan Günay

Moderatör: Turgay Fişekçi

2023 boyunca sürecek, Cumhuriyetimizin 100. yılına adadığımız edebiyat söyleşilerinin Mart ayındaki ikinci konuğu Cumhuriyet Kitap ekini otuz yıl boyunca yöneten Turhan Günay. Bu söyleşide Turgay Fişekçi’nin yürütücülüğünde yayıncılığımızın Cumhuriyet’ten bu yana geçirdiği önemli aşamaları, kültür hayatımızda yayıncılık sektörünün rolünü ve yayıncılığın bugününü ayrıntılarıyla konuşacağız.

Ücretsiz

SAVUNMA MEKANİZMALARI VE İŞLEVLERİ

KAVRAM ÖNERİSİ TASLAĞI: KÖLE İKİZ VE EFENDİ İKİZ

Psikanaliz Toplantıları

22 Mart 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Ru¨meysa Oral Yorgunlar, Batuhan Saç

(Enis Çil anısına…)

Bu toplantıda Felsefe Sanat Psikanaliz inisiyatifinden Ru¨meysa Oral Yorgunlar ve Batuhan Saç’la birlikteyiz; psikanalitik teorinin kliniğe ve kültüre yaptığı katkıları anlama çabasını sürdürüyoruz. İlk konuşmada konuşmacı savunma mekanizmasının işleyişini, neden var olduğunu ve neye hizmet ettiğini örneklerle tartışacak, işlevlerinin birey ruhsallığında nereye oturduğu konusunu değerlendirecek. İkinci konuşmada ise konuşmacı ikizlik çalışmalarına dair kavram önerisini Plautus’un, Shakespeare’in, Tevrat’ın ve Freud’un ikizliğe dair fikirleri temelinde, aynı zamanda henüz sezgi boyutunda olsa da klinik materyal üzerine kuracak.

Ücretsiz

EDEBİYATTA VE SİNEMADA CADILAR

Perşembe Edebiyat Konuşmaları

23 Mart 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Galip Dursun

Çağdaş edebiyatımıza “Anadolu Korku Öyküleri” serisini kazandıran, korku edebiyatı, sineması ve kültürü alanındaki birikimlerini 2014 yılında bir podcast serisine dönüştüren Gerisi Hikâye ekibi, Şubat ayında TESAK’ta bizlerle. Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy ve Galip Dursun’un tatlı sohbetleriyle, tarihin derinliklerinden edebiyattaki ilk örneklerine, cadılık alametlerinden cadı mahkemelerine, sık ormandaki terkedilmiş kulübeden şehrin tekinsiz mekânlarına cadıların ve cadılığın izlerini gelin birlikte sürelim.

Ücretsiz

MAZİYE DAİR BAZI HAKİKATLER: 

ÖLÜMÜNÜN 60. YILINDA ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR VE BİZ

Anma/Panel

25 Mart 14.00 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Hilmi Yavuz, Çimen Günay Erkol, Fatih Altuğ, Sevcan Tiftik

Moderatörler: Saadet Özen, Sevdagül Kasap

“Vaktiyle Flaubert’e ‘Madame Bovary kimdir?’ diye sorulunca ‘Madame Bovary benim’ demiş. Ben de Fahim Bey, Ali Nizami Bey ve hatta Çamlıca’daki Eniştemiz için de ‘benim’ diyebilirim.” Yakın zamanda bütün eserleri Everest Yayınları’nca yeniden yayımlanan Abdülhak Şinasi Hisar sadece bir “mazi cenneti” yazarı mıydı? Başka bir perspektifle metne dair yeni anlam patikaları açabilir miyiz? Hisar’ı ve kendine has edebiyatını, yazarın ölümünün 60. yılında panoramik bir bakışla ele alıyoruz.

Ücretsiz

POLİTİK FELSEFEDE ÇAĞDAŞ TARTIŞMALAR

Çağdaş Felsefe Söyleşileri

29 Mart 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: M. Ertan Kardeş

Moderatör: Kurtul Gülenç

Kurtul Gülenç’in yürütücüsü olduğu Çağdaş Felsefe Söyleşileri’nin Mart ayı konuğu İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi M. Ertan Kardeş. Bu konuşmada çağdaş politik felsefe tartışmaları açısından “gündelik yaşam” bahsi ele alınacak; gündeliklik, gündelik olan ve gündelik yaşam kavramları arasında bir ayrım sunularak Henri Lefebvre’in deyimiyle felsefenin niçin “gerçekliği olmayan hakikat” ve de “hakikati olmayan gerçeklik” ötesinde bir etkinlik olduğu ortaya konulacaktır. Çağdaş Felsefe Söyleşileri’ne davetlisiniz.

Ücretsiz

ŞİİRDE DİŞİL DİLİN OLANAKLARI:

ASUMAN SUSAM ŞİİRİNDE İMGELEM, SÖYLEM VE İZLEKLER

ŞiirEylem: Eko-Feminist Söyleşiler

30 Mart 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Asuman Susam

Moderatör: Nilay Özer

Ataerkil tarih ve toplumsal düzen içinde yazılı edebiyat dilini erkeklerin oluşturduğu, dolayısıyla sözcüklerin, fikirlerin, nesne ilişkilerinin olduğu kadar cinsiyet temsillerinin de eril evrensellikler olarak edebiyata yerleştiği yorumu yaygın bir kabul görmüştür. Elaine Showalter, kadınların hem eril dilin birikimini devralarak hem de dişil bir dil üreterek yazdıklarını, dolayısıyla kadın edebiyatının “bi-textual” olduğunu söyler. Dişil bir dile ulaşmanın araçları, önemi nedir? Bu söyleşide tarih, bellek, cinsiyet, beden, dil, söylem gibi konularda hem şiirinde hem de şiir üzerine yazılarında geniş bir perspektif ortaya koyan Asuman Susam’la birlikteyiz. 

Ücretsiz

İletişim

https://tesak.kadikoy.bel.tr

https://instagram.com/tesak.kadikoy

https://twitter.com/tesak_kadikoy

https://facebook.com/profile.php?id=100086531720876&mibextid=LQQJ4d

https://youtube.com/@tarihedebiyatsanatkutuphanesi

edebiyathaber.net (28 Şubat 2023)

Yorum yapın