“Antik Çağ Sözlüğü” yayımlandı

Ekim 6, 2015

“Antik Çağ Sözlüğü” yayımlandı

antikAlper Can‘ın kaleme aldığı “Antik Çağ Sözlüğü” Sentez Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Eser antik çağ hakkında bir eser olmasına karşın kapsamı antik çağ ile sınırlı değil. Önemli tarih öncesi yerleşimler; Orta Çağda yaşamış, antik yazarlar ve bölgeler hakkında eser vermiş kişiler; arkeolojinin bir bilim dalı haline dönüşme sürecinde önemli adımları atmış bilim insanları da esere dahil ediliyor. Ayrıca ekler kısmında Antik Çağda yazılmış eserlerin Türkçe çevirilerinin listesi ve değişik bölgeleri gösteren haritalarbulunmakta. İncelemeye alınan çağlara tarihsel açıdan yaklaşılmış, daha çok insan toplulukları ve eylemleriyle ilgilenilmiş. Söylenceler ve kahramanlar hakkında yapılan arkeolojik çalışmalarla ilgili kısa bilgiler veriliyor. Bu türde Türkçedeki en kapsamlı eserlerden biri olan Antik Çağ Sözlüğü’nde Antik Çağ yazarları, onlar yetersiz kaldığında da Orta Çağ yazarları kaynak olarak gösteriliyor.

edebiyathaber.net (6 Ekim 2015)

Yorum yapın