Yeni bir dergi çıkıyor: Yalnız Sanat

Mart 9, 2015

Yeni bir dergi çıkıyor: Yalnız Sanat

yalnizsanatGaziantep’te yayın hayatına başlayan “Yalnız Sanat”, altı aylık periyotla çıkan bir şiir–edebiyat–sanat dergisi. Editörlüğünü İtaki Dergisinden tanıdığımız Murat Kuruş’un üstlendiği derginin ilk sayısı Mart–Ağustos 2015 tarihini kapsıyor.

Bu ilk sayının dosya konusu ‘Melankoli‘. Dosya kapsamında Robert Burton, John Keats, Stevie Smith, Théophile Gautier ve Romano Guardini’den önemli çeviriler yapılmış. Bunun yanında “sentetik melankoli”, “taklidi melankoli”, “postmodern melankoli” gibi kavramlar da dosya içerisinde gündeme getirilmiş.

Dergide yer alan Lale Müldür, Yücel Kayıran, Levent Yılmaz ve Elif Sofya’nın şiirleri göze çarpan şiirler arasında. Yine Yücel Kayıran’ın son şiir kitabı üzerine Murat Kuruş ve Mikâil Söylemez’in gerçekleştirdiği söyleşi, Kayıran’ın felsefi şiir poetikasını açımlaması ve önemli tespitler içermesi bakımından dikkate değer.

Hüseyin Kıran, İsmet Emre, Mikâil Söylemez gibi isimlerin de katkıda bulunduğu bu ilk sayıda XV. yüzyılın karanlıkta kalmış önemli eserlerinden biri olan Ali bin Nakıp Hamza’nın sade bir Türkçe ile kaleme alınmış, roman hacminde sayılabilecek, belki de ilk roman örneklerinden biri olabileceği yönüyle tartışma yaratabilecek Tuhfetu’l-Letâif adlı eserinden tanıtım niteliğinde bir transkrib metin de yer alıyor.

İçindekiler

5- Lale Müldür / Yorduma

7- Yücel Kayıran / Helalleşmeler – 1. polemos

8- Levent Yılmaz / Brunik Defteri -Bir Felâketin Ardından-

11- Elif Sofya / Devlet İtaat Deneyleri

12- Mehmet Kara / Li Tai-Pe’nin Öğüdü

15- Sadık Yaşar / varlık

16- İsmail Söylemez / Şehir çöplüğüne sürgün mersiye

17- Murat Kuruş / sancılama (sakiname-4)

/ kefensiz toprak (sakiname-5)

20- Abdurrahman Ekinci / Doğdum ve Kaldım

Söyleşi

21- Yücel Kayıran ile Son Akşam Yemeği Üzerine / Murat Kuruş & Mikail Söylemez

24- Mehmet Günay / Terketme İmgesinde Yücel Kayıran Şiiri (Söyleşi Değinisi)

34- Hugo von Hofmannsthal / Zamana Dizeler (Çev: Mehmet Kara)

36- Nurettin Boztemir / Yeşil Sinek gibi Daldım Çıldırışlara

/ Egzistansiyalist Giz

38- Sima-i Purşahmari / Elmayı Soyduğumuzda (Çev: İsmail Söylemez)

39- Kayser-i Eminpur / Adil Paylaşım (Çev: İsmail Söylemez)

40- Murat Ekinci / hüngür/le-me

42- Hüseyin Kıran / Kesintisiz Geceye

43- İsmet Emre / Yitik Bahçe

54- Mikail Söylemez / Büyük Parçalanma: Neo-Postmodern Sanat

57- Ali bin Nakıp Hamza / Tuhfetu’l-Letâif (XV. Yüzyılın Karanlıkta Kalmış Bir Osmanlı Dönemi Eseri)   (Latin Harflerine Çev: Musa Tıflaroğlu)

62- Zeren Keziban Karaaslan / SonRAya Lirik Potkallar

Dosya: Melankoli

65- Robert Burton / Diyaloglar (Melankolinin Anatomisi) / (Çev: M. Yaşar Ciniviz)

68- John Keats / Melankoli Üzerine Şarkı (Çev: Kawa Nemir)

70- Stevie Smith / Uzak Dur, Ey Melankoli (Çev: Kawa Nemir)

72- Théophile Gautier / Melankoli (Çev: Yiğit Tuna)

73- Romano Guardini / Melankolinin Anlamı (Çev: Mehmet Kara)

78- İsmet Emre / Melankoli Üstüne

80- Murat Kuruş / Melankoli Üzerine Düşünceler

87- Şükrü Ufuk Nayman / Sentetik Melankoli Üzerine (Sanatta Melankolik Çırpınışlar)

93- Nurettin Boztemir / Taşralı Bir Melankoliğin Yalnızlık’ları

edebiyathaber.net (9 Mart 2015)

Yorum yapın