Yayıncılar Kooperatifi kuruldu

Temmuz 8, 2019

Yayıncılar Kooperatifi kuruldu

Aralarında Ayrıntı, Varlık, Yordam, Notabene, Tekin, Pan gibi önemli yayınevinin bir araya geldiği Yayıncılar Kooperatifi hayata geçti.  Yayıncılar Kooperatifi, diğer yayınevlerini de kendi çatıları altında birleşmeye çağırıyor. 

Hakkımızda

İçinden geçtiğimiz süreçte; sektörün hem ekonomik hem de yayıncı olmaktan kaynaklanan zorluklarını aşmanın çaresini dayanışma ve paylaşmakta gören yayıncılar, kooperatiflerini kurdu.

Aylarca süren ön çalışmanın ardından S.S. Yayınevleri İşletme Kooperatifi adıyla Nisan 2019 tarihinde Cağaloğlu’nda kurulan YAYKOOP, ilk genel kurulunu 19 Mayıs 2019’da gerçekleştirmiştir.

Güç Birliği Olarak “Kooperatif”

Uzun yıllardır yayıncılık sektöründe yaşanan ekonomik ve politik sorunlar artarak devam ederken, sansür gibi keyfi uygulamalar da buna eşlik etmiştir. Bir yandan ülkenin içinde olduğu ekonomik kriz diğer yandan sektörün acımasız rekabet koşulları, temel uğraş alanı kitap üretimi (eğitim/kültür/akademik vb.) olan yayıncıların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini zorlaştırmıştır. Ancak bu olumsuz koşullar yayıncıların kendi çözümlerini üretmesini de beraberinde getirmiş, güç birliği ve dayanışma çabaları, kooperatifleşme düşüncesinin hayata geçirilmesi fikrini oluşturmuştur.

Neden Kooperatif?

Kooperatif, yayıncılık dünyasının onlarca yıllık özlemi olmasına rağmen May Yayınları sahibi Mehmet Ali Yalçın öncülüğünde kurulan YAYKO deneyiminden bugüne, somut bir sonuç alınamamıştır. Kooperatif çatısı altında sorunlara çözüm aramak sık sık gündeme gelmiş, “olsa ne iyi olur” denmiş, zaman zaman kurulması yönünde çalışmalar yapılmış ama maalesef bu girişimler sonuçsuz kalmıştır.

YAYKOOP, bu özlemlerin karşılığı, önceki çabaların devamı ve sonucudur.

Yayıncılık, toplumun eğitim ve kültür hayatında önemli yeri olan, buna karşılık büyük çaba ve özveri gerektiren emek yoğun bir faaliyet alanıdır. Parçası olmaktan onur duyduğumuz yayıncılık mesleğini yürütmek, hiçbir dönemde kolay olmadı. Ancak içinden geçtiğimiz süreçte özellikle küçük ve orta ölçekli yayınevleri için ayakta kalabilmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kooperatif, bu zorlukları ortak çabayla, dayanışmayla, imece ile aşmak için oluşturulmuş güçlü bir ortaklıktır. Bir arada olmanın sağladığı geniş olanaklarla, üretim, dağıtım, tanıtım, satış ve sergileme alanlarındaki sorunları aşmanın en iyi aracıdır.

edebiyathaber.net ( 8 Temmuz 2019)

Yorum yapın