“Yaşama Uğraşı Fanzin” yayın hayatına başladı

Mart 18, 2021

“Yaşama Uğraşı Fanzin” yayın hayatına başladı

Cesare Pavese’nin 1935-1950 yılları arasında tuttuğu günlüklerini matbu halde yayımladığı “Yaşama Uğraşı” kitabından ilham alarak, yayın hayatına başlayan “Yaşama Uğraşı Fanzin” yayın hayatına başladı.

Fanzin, popüler kültürün markajına girmeyen dosyalarıyla yayın hayatını sürdürmeyi hedeflemekte. İlk sayısında kahvehane ve edebiyat ilişkisini inleyip, Şazeli Tarikanın zikir şarabı kahvenin nasıl yaygınlaşıp “kapitalizmin petrolden sonra en fazla ihraç ettiği “ ürün dönüştüğünü, ilk kahvehaneleri, 1950 köyden kente göç döneminde kahvehanelerin işlevlerini konu edinen yazılar yayın hayatına ve okurlara merhaba demiştir. Sonraki sayısında ise hem okuyucuları katkı sunmaya hem de daha renkli bir “çingeneler” dosyası oluşturmaya davet ediyor. Edebiyat ve çingeneleri kitabi bilgi verip okuyucusunu sıkmadan konuk etmek ve katkı sunmaya davet ediyor.

İlk sayının konusu kahvehanelere “Şazeli Dergahının zikir şarabı ve Kapitalizmin petrolden sonra en fazla ihraç ettiği ürünler arasına giren” kahveden özellikle isim kökünden başlanılmış. Kahvehaneler bildiğiniz gibi bu yolcuğuna İstanbul’a gelip kahvehane açan Mısırlı ve Suriyeli iki Müslüman’ın Beyazıt Cami yakınlarına kurdukları kahvehane, İslam toplumunun aslında namaza gitmek için cami yakınına kurduğu ve sonra İslam toplumunun en seküler alanına dönüşen, Osmanlı’da gazete yayımlanmasıyla da gazete ve radyolarla birlikle kültürel dünyası için fazlaca uğrak mekanlara dönüşmüştür. Beyazıt’taki kahvehanelerin müdavimleri arasında dönemin İstanbul Üniversitesi hocaları ve entellektüelleri de yer alır. Mahmud Kemal İnal, Mükrimin Halil Yınanç, Rıfkı Melûl Meriç, Ali Canip Yöntem, Hilmi Ziya Ülken, Peyami Safa, Kilisli Rıfat Bilge, Kenan Hulusi Koray, Reşad Nuri Güntekin, Fuat Köprülü, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Sadri Ethem Ertem, Nurullah Ataç, Neyzen Tevfik, İbrahim Alaeddin Gövsa, Agâh Sırrı Levend, Abdülhak Hâmid, Yahya Kemal, Midhat Cemal Kuntay, Faruk Nafiz Çamlıbel, Necip Fazıl Kısakürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Ahmet Muhip Dıranas, Hâlit Fahri Ozansoy, Reşat Ekrem Koçu, Sabri Esat Siyavuşgil gibi isimlerin sıklıkla görüldüğü mekândır. Avrupa da özellikle Viyana da Kafka gibi edebiyat dünyasının en kendine has tarzı olan yazarlarını da hem keşfedilmesini sağlamış hem de çoğu dönemin aydınları, anarşistlerini de konuk etmiştir.

Arka kapakta yine Pavese’nin “Yaşama sanatı, eğer yaşamak için başkalarına acı çektirmemiz gerekiyorsa (cinsel hayatımızda, iş alanında ve öbür uğraşlarımızda olduğu gibi), rahatımızı bozmadan her türlü aşağılık oyunları oynayabilecek bir ustalık elde etmekten başka bir şey değildir. Böyle doğal bir yetenek bir insanın sahip olabileceği en üstün yetenektir.” ve Pavese çizimi yer alıyor. Yazılarıyla katkı sunanlar: Afra Toprak Terkanlıoğlu, Salih Mir Ataca, İbrahim Tekpınar, Mehmet Turan, Fatih Kırmizitoprak, Ahmet Şayhanlı, Mustafa Badıllı.

edebiyathaber.net (18 Mart 2021)

Yorum yapın