XXI. Yüzyılda Göstergebilim söyleşisi 23 Ekim’de

Ekim 16, 2020

XXI. Yüzyılda Göstergebilim söyleşisi 23 Ekim’de

İmbat Akademi’nin düzenlediği göstergebilim söyleşilerinin ilki olan “XXI. Yüzyılda Göstergebilim” 23 Ekim Cuma 21.00’de yapılacak. Konuşmacı Prof. Dr. V. Doğan Günay.

Çok değişik alanlardaki bu etkinlikler Haziran 2021 tarihine kadar düzenli aralıklarla sürecek.

Etkinlikte 21. Yüzyılda gerçekten bu bilime gereksinim duyulacak mı, hangi alanlarda gereksinim olacaktır türü sorulara yanıt aranacak.

 Sanal konferans-söyleşiler art-es medyada yayınlanacak.

Gelecekteki konferansların bazıları şunlar:

Bir bakışta Göstergebilim

Dijital anlatım yazının yerini alabilir mi?

Disiplinlerarası ve disiplinlerötesi bir bilim dalı olarak Göstergebilim

Edebiyat ve Sinema

Görsel imgelerin anlamlandırılması

Göstergebilim ve Kiplikler

Göstergebilimden Göstergelerarasılığa

Güzel sanatlar, dijital sanatlar ve göstergebilim

İnovasyon ve göstergebilim

Kazıbilim ve Göstergebilim

Kişi, süre, uzam bağlamında göstergebilim

Mimarlık ve Göstergebilim

Nümerik sayıları okumada göstergebilimden yararlanabilir miyiz?

Reklam, afiş ve göstergebilim

Reklamcılık ve göstergebilim

Renk ve göstergebilim

Sinema filmlerinde İnsan hakları

Sinema göstergebilimi

Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Anlamlandırılması

Türkiye’de Göstergebilimin başlangıç dönemi: Süheyla Bayrav’dan Tahsin Yucel’e

Türkiye’den ve yurt dışından katılımcıların olacağı çok geniş bir akademik katılımla bu etkinlikler gerçekleşecek.

edebiyathaber.net (16 Ekim 2020)

Yorum yapın