Masthead header

Varlık dergisinin Haziran sayısının dosya konusu, “80. Yılında Garip Hareketi”

Varlık dergisinin “80. Yılında Garip Hareketi” başlıklı Haziran sayısı yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Garip hareketinin ilk şiirleri, Orhan Veli’nin öncü düşünceleri Varlık dergisinde yayımlanmıştı, dolayısıyla modern Türk şiirinin yeni ufuklar açan –Melih Cevdet’in deyişiyle “asil şiir konularına şamarı yapıştır[an]”– bu hareketini 80. yılında kapsamlı bir dosyayla incelemek de bizim görevimizdi.

Bâki Ayhan T.’nin yayına hazırladığı dosyamıza katkıda bulunan yazarlar: Gonca Gökalp Alpaslan, Alphan Akgül, Yalçın Armağan, Sinan Bakır, Gülce Başer, İsmail Cem Doğru, Haluk Öner.

Soruşturmamıza katılan Tuğrul Tanyol, Haydar Ergülen, Adnan Özer, Metin Celâl, Tuğrul Keskin, Osman Çakmakçı, Hüseyin Akın, Ahmet Bozkurt ve Cenk Gündoğdu ise yazılarında Garip’in tarihsel rolü hakkında önemli tespitlerde bulunmakla birlikte daha çok günümüz şiirine etkilerini değerlendiriyorlar.

Dosyamızda Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday dostluğunun öyküsü, Garip’in doğuşu, (ironi, gerçeklik kurgusu, vb.) temel nitelikleri, Batı şiirinden nasıl etkilendiği, şiirimizi ne yönde dönüştürdüğü, toplumdaki yankıları, siyasi boyutu, paradigma kırıcı rolü, “Birinci Yeni” olarak adlandırılmasının doğurduğu sorunlar ve daha pek çok konu eleştirel bir şekilde ele alınıyor. Ama bizim 80. yılını bahane ederek Garip şiirini gündeme getirmemizin asıl nedeni kendi dönemine ve sonraki tüm kuşaklara aşıladığı cesaret.

Garip şairleri şüphesiz şiirin öznesini, konusunu, okunma biçimini değiştirdiler. Bu unsurlar şiirde dönemden döneme değişir zaten, evet, ancak değişimi özleyerek yeniyi kurmak için gelenekle çatışmayı, yok sayılmayı göze almak gerekir. Garip hareketi her şeyden önce cesaretiyle 80. yıldır tüm edebiyatımıza öncülük ediyor ve yeni kuşakları etkilemeyi de sürdürecek.

Biz de Varlık olarak 88. yılımızı dolduruyoruz. 89. yılımıza girdiğimiz Temmuz sayımızda buluşmak üzere.

edebiyathaber.net (28 Mayıs 2021)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r