Üniversiteli işsizliği mercek altında

Eylül 16, 2021

Üniversiteli işsizliği mercek altında

Esra Kaya Erdoğan’ın “Bayağı Kalabalığız” adlı kitabı İletişim Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

İşsizlik 21. yüzyılın ilk çeyreğinde istikrarlı biçimde artarken, “diplomalı işsizliği” de kitlesel bir olgu olarak yerleşik hale geldi. Esra Kaya, diplomalı işsizliğini bir toplumsal deneyim olarak bütün yönleriyle mercek altına alıyor. Bu deneyimin yaşa ve toplumsal cinsiyete göre nasıl yapılandığına da bakarak, geçim sorununun ötesinde çok yönlü bir tahribata yol açtığını gösteriyor.

Derinlemesine görüşme ve gözlemlere dayanan çalışma, işsizlik deneyiminin birçok cephesini veya aşamasını canlı bir şekilde tasvir ediyor: “Sallantılı işlerde” çalışmanın gerginliği, işten çıkarılma, iş arama ve iş görüşmesi tecrübeleri, işsiz geçen zamanın “ölü zamana” dönüşmesi… “Muhtaç ve mahçup” bir ruh haline giren işsizin fiilen ergenleştirilmesi… Sorunun yakıcı bir noktası, özellikle diplomalı işsizlerin, kendi işsiz oluşlarının suçlusu olarak görülmesi, kendilerini öyle hissetmeleri. Oysa, hiç de istisnai, bireysel bir durum değil bu. Kitabın adı, işte onların bunun bilincine varmasının ifadesi: “Bayağı Kalabalığız.”

“Diplomalı işsizliğinin küresel bir sorun olduğu ve hatta gelecekte dünyanın gündemini daha fazla meşgul edeceği aşikâr. Ancak diplomalı işsizliğini bir politik kavrayış olarak sadece ‘küresel’ ve ‘kaçınılmaz’ sorun alanları torbasına atmak, yaşanan tahribatın toplumsal ve politik sorumluluğunu örtmek anlamına da gelir. Meselenin sadece yapısallığını ve ölçeğini öne çıkaran bu nevi yaklaşımlar sonuç olarak işsizliğin tekil olarak diplomalıların sorunu olduğu kanaatini yeniden üretir.”

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Esra Kaya Erdoğan

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde sosyoloji okudu. Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans derecesini aldı. MSGSÜ Sosyoloji Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Özel sektörde ve sivil toplum alanında araştırma uzmanı olarak çalıştı. Çeşitli vakıf üniversitelerinde sosyoloji, kent çalışmaları, yerel yönetimler ve araştırma yöntemleri derslerini verdi. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen çok sayıda bilimsel nitelikli araştırma projesinde yer aldı. Bölüm yazarı ve editör olduğu kitap çalışmalarının yanı sıra gazete ve dergilerde yayımlanan makaleleri vardır. Bağımsız araştırmacı olarak saha çalışmalarını sürdürmektedir.

edebiyathaber.net (16 Eylül 2021)

Yorum yapın