“Türkiye’de Mülkiyetin İnşası, İcrası ve İhlali” üzerine önemli bir derleme

Kasım 10, 2023

“Türkiye’de Mülkiyetin İnşası, İcrası ve İhlali” üzerine önemli bir derleme

Begüm Özden Fırat ve Fırat Genç’in derlediği Mülkiyet ve Müşterekler Türkiye’de Mülkiyetin İnşası, İcrası ve İhlali adlı kitap Metis Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

“Bugün hayatlarımıza yön veren can alıcı meseleler, ilk bakışta göründüğünden çok daha dolaysız biçimde mülkiyet kavramıyla ilişkili. Derinleşen eşitsizlikler, insanlığın kolektif birikiminin ve doğanın metalaşması, konvansiyonel demokratik kurumların işlevsizleşmesi ve nihayetinde toplumsal alana rengini veren kesif belirsizlik durumu, mülkiyet etrafında açığa çıkan çatışma ve çelişkiler dikkate alınmaksızın layıkıyla anlaşılamaz. Son yıllarda ortaya çıkan kriz ve isyanların da önümüze koyduğu gibi, bir kurum, mefhum ve ideal olarak mülkiyet, hayatlarımız üzerinde hükmünü sürmeye devam ediyor.

Mülkiyet ve Müşterekler, antropolojiden iktisat tarihine farklı disiplinlerin kavramsal ve ampirik birikimini mülkiyet meselesi etrafında bir araya getiren bir çalışma. Kitapta bir araya getirdiğimiz incelemeler devlet, sınıf, kimlik ya da şiddet gibi sosyal bilimlerin kadim temalarını mülkiyeti odağa alarak sorunsallaştırıyor. Bunları birbirine teyelleyen temel soru ise şu: Özel mülkiyeti mümkün kılan nedir? Bu sorudan hareketle başka türden mülkiyet biçimlerinden ve iddialarından farklı olarak özel mülkiyeti ortaya çıkartan, şekillendiren ve yeniden tanımlayan politik ve iktisadi koşulları, kültürel anlam dünyalarını, duygu yapılarını, pratik ve temsilleri kavramayı hedefliyoruz. Özel mülkiyetin hangi biçimlerde inşa, icra ve ihlal edildiğini anlayabilmek için tarihsel ve güncel boyutlarıyla Türkiye bağlamına odaklanıyoruz.” — Begüm Özden Fırat ve Fırat Genç

Giriş: Mülkiyete Geri Dönmek
Begüm Özden Fırat ve Fırat Genç

Birinci Kısım
Özel Mülkiyetin İnşası

Balkan Kırında Ortak Mülkiyet İlişkileri
ve Kolektif Tarım
Yücel Terzibaşoğlu

Beylik Arazi Köylü Arazisini ve Ortak Alanları Nasıl Yuttu?
Yiminci Yüzyıl Başında Balkanlarda İlk Birikim
ve Mülksüzleştirme

Alp Yücel Kaya

Yirminci Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Mülkiyet,
Koruma, Tarih, Mezhepçilik

Seda Altuğ

Türkiye’de Özel Mülkiyet ve Devlet Etkisi:
Üç Siyasal Proje

Ömer Turan, Eylem Ümit Atılgan

“Toprak Kendine Ait”: Mülkiyet, Arazi Toplulaştırmaları
ve Tarım Reformları

Sezai Ozan Zeybek

İstanbul’da 1990-2000 Döneminde Konut Mülkiyeti
Yapısındaki Dönüşüm: Sayım Verileri Üzerinden
Keşifsel Bir Değerlendirme

Murat Güvenç, Bürge Elvan Erginli

İkinci Kısım
Özel Mülkiyetin İcrası

Mülkiyetin Platform-Temelli İcrası
Aslı Duru

Gâvur Malından Ev ve Yurt Yapmak:
Büyükbakkalköy’de Mülkiyetin El Değiştirmesi

Sevinç Doğan

Bir Tuhaf Mülkiyet: Türkiye’de Sanat ve Mülksüzleştirme
Banu Karaca

Yüzyıllık Bir Gelenek Olarak Mülksüzleştirme
ve Yerinden Etme

Ronay Bakan

Yirmi Birinci Yüzyıl Türkiye Kırsalında Mülksüzleşme
ve İşçileşme Örüntüleri Üzerine Kimi Gözlemler

Atakan Büke, Zeynep Ceren Eren Benlisoy

Mülkiyet Temsili Ekseninde Yeşilçam’da İtibar Arayışı:
Metin Erksan’ın “Mülkiyet Üçlemesi”nde
Toplumsal İzdüşümler

Aylin Sayın Gönenç

Üçüncü Kısım
Özel Mülkiyetin İhlali

1 Mayıs ve Küçük Armutlu Mahallelerinde
Karşı-Mekân Deneyimleri:
Farklı Bir Mülkiyet Rejiminin İnşası ve Seyri

Doğukan Dere, Tuna Kuyucu

Apartkondular ve Mülkiyet Anlatıları: Slogan, Nazarlık
ve Vanitas Olarak “Mülk Allahındır”

Begüm Özden Fırat

“Bostan Emek İster”: Bir Müşterekleştirme Pratiği Olarak
Rize Pazar’da Bostanlar

Ayşenur Emer

Yerel Çevre Mücadelelerinde Toplumsal Öfkenin Dili:
Çitleme Bedduaları

Nejdet Özberk

Kaynakça
Katkıda Bulunanlar
Dizin

edebiyathaber.net (10 Kasım 2023)

Yorum yapın