Türkiye’de arşivcilik ve kadınların arşivlerdeki yeri konuşuluyor

Nisan 3, 2021

Türkiye’de arşivcilik ve kadınların arşivlerdeki yeri konuşuluyor

Beykoz Üniversitesi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal bir çevrim içi sempozyum düzenlemeye hazırlanıyor. Hem katılımcıların hem de dinleyicilerin ücretsiz katılabileceği sempozyumda “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” ana temaları altında toplam 29 konu ele alınacak.

Beykoz Üniversitesi, kadının arşivlerdeki yerini gündeme taşımaya hazırlanıyor. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi, 10-11 Nisan 2021 tarihinde “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal bir sempozyum düzenleyecek. Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 30 yıllık çalışmalarını arşivcilik dünyasına tanıtmayı ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri paylaşmayı amaçlayan sempozyum, kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamaya katkı sağlayarak Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alınabileceği bir tartışma platformu yaratacak.

Sempozyumda 29 konu işlenecek

Sempozyum “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” olmak üzere iki ana tema çerçevesinde, 29 konu başlığı altında gerçekleştirilecek. “Genel Arşivcilik” teması altında, modern arşivcilik yöntemlerinden sinema ve film alanındaki kayıp arşivlere, arşiv hikâyelerinden özel arşivlerde arama kılavuzuna kadar birçok konu ele alınacak. “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” teması altında ise kadın merkezli arşivcilik ile ilgili birçok konu işlenecek. “Kadınların aile arşivlerindeki” yerinden “arşivcilikte cinsiyetçi dil” konusuna,  “arşivciliğin feminist eleştirisi”nden “Osmanlı devlet arşivlerinde kadınlar ve toplumsal cinsiyet” konusuna kadar birçok başlık altında kadının arşivlere yansıması ele alınacak.

Sempozyuma ücretsiz katılım mümkün

14-15 Kasım 2020’de düzenlenmesi planlanan ancak pandemi nedeniyle 10-11 Nisan 2021’e ertelenen sempozyuma bildiri özetleri ile katılan her araştırmacı 20’şer dakikalık Türkçe birer sunum yapacak. 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde sempozyumda toplamda 66 bildiri sunulacak. Sempozyum bildiri kitabında yayınlanmak üzere seçilen bütün bildirilerin başına ise İngilizce özetleri eklenecek. Sempozyuma katılım herkese açık ve ücretsizken, dinleyiciler de katılım formlarını doldurduktan sonra ücretsiz olarak katılabilecekler.

Sempozyum hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için http://kadineserlerisempozyum.beykoz.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

“Genel Arşivcilik” temalı sempozyum konuları

1-Modern Arşivcilik Yöntemleri
2-Özel Arşivler
3-“İktidar Alanı Olarak Arşivler”, “Karşı Arşivler” ve Tarafsızlık İlkesi
4-Yasa Koyucu, Arşivler ve Sansürün Etkileri
5-Arşivlerde Sağlama Çalışmaları
6-Sözlü Tarih Arşivleri
7-Görsel Arşivler
8-Aktivizm ve Arşivler
9-Jacques Derrida’nın Arşiv Humması ve Arşivcilik Dünyasına Etkileri
10-Sinema/Film Arşivleri ve Kayıp Arşivler
11-Arşivci ve Bağışçı İlişkisi
12-Arşivci, Koleksiyoncu ve Sahaf
13-Dijitalin Tanımlanması: Dijital Doğan Belgeler
14-Arşiv Hikâyeleri: Gerçekler, Kurgular ve Tarih Yazımı
15-Özel Arşivlerde Arama Kılavuzu, Tasnif Şeması ve Kataloglama Aşaması ve Süreçleri

“Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” temalı sempozyum konuları

1-Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik
2-Kadın Merkezli Arşivler, Kadın Tarihi ve Feminizm
3-Kadın Arşivleri ve Aktivizm
4-Aile Arşivlerinde Kadınlar: Saklı Arşivler
5-Sözlü Tarih: Arşivsiz Kadınların Arşivleri
6-Kadın Arşivlerinin Katalogları ve Ulusal Kataloglar
7-Arşivcilikte Cinsiyetçi Dil ve “Türkiye Kadın Thesaurusu” Kullanımı
8-Kadın Hareketleri, Kadın Örgütleri ve Arşivcilik
9-Kadın Tarihine Görsel Bir Bakış
10-“Geleneksel Olmayan” Belge Okuması ve Kadın Merkezli Arşivlerin Ortaya Koyduğu Alternatif Çalışma Yöntemleri
11-Arşivciliğin Feminist Eleştirisi
12-Osmanlı Devlet Arşivlerinde Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet
13-Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı: Alternatif Arşivcilik Metodoloji ve Pratikleri
14-Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları ve Arşivciliğin Buluşması

Sempozyum Düzenleme Kurulu

· Prof. Dr. Mehmet Durman, Beykoz Üniversitesi Rektörü

· Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu, Beykoz Üniversitesi – Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

· Aslı Davaz, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi

· Meryem Turan, Hukukçu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

· Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

· Yazar Tülin Tankut, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

· Etnoarkeolog, Dr. Füsun Ertuğ, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi

· Prof. Dr. Serpil Çakır, İstanbul Üniversitesi

· Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, İbn Haldun Üniversitesi

· Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe, Marmara Üniversitesi

· Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ

· Dr. Öğr. Gör. Seval Ünlü, Beykoz Üniversitesi

· Melike Tümen, Beykoz Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı

edebiyathaber.net (3 Nisan 2021)

Yorum yapın