Türkiye Tiyatro Vakfı kuruldu

Şubat 6, 2020

Türkiye Tiyatro Vakfı kuruldu

Adını ilk kez Enka Kültür Sanat’ın ev sahipliğini yaptığı “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek” başlıklı panelde duyuran Türkiye Tiyatro Vakfı kuruldu.

Ağırlıklı olarak tiyatrocu, oyuncu ve akademisyenden oluşan Kurucular Kurulu’nun başkanlığına Esen Çamurdan seçildi. Ana hedef, Türkiye tiyatrosunun ilk ve tek belleğini barındıracak olan Türkiye Tiyatro Müzesini İstanbul’a kazandırmak olarak belirtildi. Vakıf kuruluş gerekçesini şöyle dile getiriyor: “Başta İstanbul gibi köklü bir tiyatro geçmişi olan bir kentte ve genel olarak ülkemizde tiyatro belleğinin hızla yok olması, çeşitli kültür ve eğitim kuruluşları da içinde olmak üzere, toplumun büyük bir kesiminin tiyatro kültür mirasımıza uzak duruşu, dolayısıyla ona sahip çıkılmaması ve kalıcılığın sağlanamaması nedeniyle yaşanılan değer yitimi”.

Sahipleriyle birlikte yiten, dağılan belgelere ve her türlü tiyatro öğesine sahip çıkmakla işe başlayacak olan Türkiye Tiyatro Müzesi dünden bugüne kalanları araştırmak ve günyüzüne çıkarmakla yetinmeyip bugünden yarına kalacakları da kayıt altına alacak. Türkiye Tiyatro Müzesi, sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesine zemin hazırlayan, sanatla kültürü birleştiren çağdaş ve dinamik bir kültür merkezi işlevini yüklenecek.
Çalışmalarını Türkiye Tiyatro Vakfı’yla eşgüdümlü olarak sürdürecek ve sergileme anlayışında çocuk, genç ve engelli ziyaretçileri de gözetecek.

Başta İstanbul olmak üzere, ülkemizin kültürel zenginliğine önemli katkıda bulunacağı
düşünülen Türkiye Tiyatro Müzesi, yalnız yerli ve yabancı akademisyenlerin, araştırmacıların, sanatçıların vb. değil, turistler için de bir çekim merkezi olmayı hedefliyor.

edebiyathaber.net (6 Şubat 2020)

Sizin İçin Seçt

Yorum yapın