Türk müziği tarihinin 20. yüzyılına damga vuran bir ütopyanın siyasi ve müzikal yönleri

Haziran 14, 2022

Türk müziği tarihinin 20. yüzyılına damga vuran bir ütopyanın siyasi ve müzikal yönleri

Uğur Küçükkaplan’ın “Türk Beşleri” adlı kitabı Ayrıntı Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

İdeolojik bir zeminden beslenen erken Cumhuriyet dönemi kültür-sanat politikalarına ışık tutarak, Türk müziği tarihinin en önemli kırılma noktası olan müzik inkılabı ekseninde Türk Beşleri olarak bilinen ilk kuşak bestecilerin üretimlerini ve düşünce dünyalarını derinlemesine inceleyen bu kitap, öncelikle nesnel yaklaşımı ve bilimsel niteliğiyle önceki çalışmalardan ayrı bir yerde duruyor.

Bir asırlık Cumhuriyet tarihinin yalnızca müziğinin değil, hegemonik bir yaklaşımla tasarlanan tüm kültürel alanlarının nasıl inşa edildiğini anlamak isteyenler için bir rehber niteliğinde olan kitap, gerek konuyu geniş bir perspektifte yorumlaması gerek içeriğinin derinliği bakımından bugüne kadarki en kapsamlı araştırma olarak öne çıkıyor.

Daha önce popüler müzik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Uğur Küçükkaplan, bu defa tümüyle devlet aklıyla kurgulanıp Cumhuriyet seçkinleri tarafından tahayyül edilen bir müziğin izini sürerek, Türk müziği tarihinin 20. yüzyılına damga vuran bir ütopyayı hem siyasi hem de müzikal cepheleriyle gözler önüne seriyor.

Yazar hakkında

Piyano eğitimine 5 yaşından itibaren aldığı özel derslerle başlayan Uğur Küçükkaplan, 12 yaşında girdiği Pera Güzel Sanatlar’da Fahri Pekiner’le piyano, Özcan Özbek’le solfej çalıştı. Burada eğitim görürken katıldığı London College of Music’in sınavlarında başarılı oldu ve çeşitli sertifikalar aldı. Daha sonra bir süre İlteriş Sun’la kompozisyon çalıştı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndaki eğitimine başlayarak, Prof. Bahar Tokay’la piyano, Sarper Özsan’la solfej, armoni ve form bilgisi, Prof. Dr. Özkan Manav ve Prof. Dr. Hasan Uçarsu’yla çağdaş müzik, Prof. Gülper Refiğ’le müzik tarihi ve müzikoloji, Ahmet Altınel’le müzikal analiz, Melih Duygulu’yla klâsik Türk müziği, halk müziği ve etnomüzikoloji çalıştı. Konservatuvarın Müzikoloji Bölümü, Genel Müzikoloji Anabilim Dalı ile Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dallarından çift anadal yaparak mezun olan Küçükkaplan, ardından yine aynı kurumda yüksek lisans eğitimine başladı. “1930’lardan Bugüne Türkiye’de Arabesk Müziğin Kültürel Zemini ve Toplumsal-Müzikal Analizi” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli gruplarla ve sanatçılarla müzik yaptı, konserler verdi. 2005 yılından itibaren 5 yıl boyunca Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde yürütülen çeşitli kültür sanat projelerinde piyanist ve müzik direktörü olarak yer aldı. Turkish Cultural Foundation’ın desteğiyle hazırlanmış olup sanal ortamda hizmete sunulan ve bugüne kadar yazılmış sözlüklerin içerisinde gerek hacim gerek içerik bakımından en geniş soluklusu olan Türk Müziği Sözlüğü’nü hazırlayan beş kişilik ekibin içerisinde yer aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı’nda 3 yıl boyunca solfej dersleri verdi. Aynı zamanda 2010 yılında kurulan Jale Sezgin Sanat Merkezi’nde piyano, solfej ve armoni eğitmenliği yaptı. Hâlen çeşitli kurumlarda piyano, solfej, armoni, kontrpuan, müzik teorisi ve müzikal analiz dersleri vermekte olan Küçükkaplan, müzik çalışmalarına devam etmektedir.

edebiyathaber.net (14 Haziran 2022)

Yorum yapın