Toplumsal Tarih’in temmuz sayısı çıktı

Temmuz 6, 2022

Toplumsal Tarih’in temmuz sayısı çıktı

Toplumsal Tarih’in 343. sayısı yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Bu ayki dosyamızda masallarıyla tüm dünyanın tanıdığı Ezop’un Osmanlı Coğrafyası’ndaki maceralarını sizlere sunuyoruz. Dosyanın ilk iki yazısında Tanzimat dönemi öncesine ait Ezop tercümeleri ele alınarak, Batı dillerinden Türkçeye çevrilen ilk edebi metinlerin tarihi yaklaşık iki yüz elli yıl geriye çekiliyor.

Mehmet Kuru, makalesinde Tanzimat öncesi üç tercümeden örneklerle Ezop’un Türkçeye bilinenden çok daha önce çevrildiğini ispatlıyor.
Cevat Sucu, Ezop metinlerinin 18. ve 19. yy’da Batılıların Türkçe öğrenebilmesi için yazılan metinlerde nasıl kullanıldığını bizlere aktarıyor.
Dosyanın üçüncü yazısında Büşra Elif Özçelik, imparatorluğun son yüzyılında Ahmet Mithat’ın kitabının öncesinde ve sonrasında basılan Ezop hikayelerini birlikte ele alarak bu metinlerin karakteristikleri üzerine bir izlek çıkarmayı amaçlıyor.
Yavuz Özmakas, yazısında işgal yıllarında İzmir Müftüsü olan Rahmetullah Efendi’nin ilginç yaşam öyküsünü anlatıyor.
Aslı Davaz, Haziran sayımızdaki yazısının devamında Uluslararası Kadınlar Birliği toplantısına delege olarak katılan Cumhuriyetin ilk feministlerini tanıtmaya devam ediyor.

Murat Yümlü, iki savaş arası Türkiye’sine odaklanarak Ankara Sanayi Sergisi’ni ve yansımalarını inceliyor.
Hasan Bülent Kahraman, Mete Tunçay’ın çığır açan T.C.’de Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1922-1931) kitabının yayınlanmasının 40. yıldönümü vesilesiyle kitabın kuruluş yıllarına yönelmesinin Türkiye’deki tarihçiliğin kavranması bakımından neden bir nirengi noktası olduğunu analiz ediyor.
Erol Üyepazarcı, Toplumsal Tarih’te geçtiğimiz ocak ayında yayınlanan “Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi” dosyasına ilişkin eleştirilerini kaleme alıyor.

Adil Baktıaya, 19. yy sonunda Osmanlı ülkesinde seyahat eden Dr. Mağmumi’nin anıları üzerinden kötü yönetim ve hürriyet arayışının izini sürüyor.
Salih Özbaran, Türk ve Osmanlı kimliğine ilişkin değerlendirmelerini bu alanda öne çıkan tarihçiler ve eserleri üstünden bizimle paylaşıyor.
Toplumsal Tarih’e e-dergi olarak da Google Play ve Kobo platformları üzerinden ulaşabilirsiniz. Eski sayıları e-dergi olarak okuyuculara sunma çalışmaları ise devam ediyor.

edebiyathaber.net (6 Temmuz 2022)

Yorum yapın