Toplumsal Tarih’in dosya konusu “Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Projesi”

Şubat 2, 2022

Toplumsal Tarih’in dosya konusu “Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Projesi”

Toplumsal Tarih’in “Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Projesi” temalı 338. sayısı yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Bu ayki sayımızda Firuzan Melike Sümertaş ve Gürbey Hiz’in editörlüğünde tarihseverlerin büyük bir merakla ve ilgiyle bekledikleri “Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Projesi”ne ilişkin bir dosya var. Bu dosyada Koçu’nun sıradışı tarihçiliğine ve daha önce yayınlanmamış arşivine yönelik ilginç yazılar yer alıyor.
 
Arzu Erdem, İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’nin Kadir Has Üniversitesi tarafından satın alınması ve akabinde başlayan proje sürecini ve çalışmaların sonuçlarını anlatıyor.
 
Meriç Öner, SALT’ta devam eden dijitalleştirme sürecini hedefleri ve yöntemi üzerinden tartışıyor.
 
Emre Ayvaz, Koçu’nun nasıl çalıştığını ve ansiklopedisini nasıl tasarladığını arşivde farklı aşamalarda açığa çıkan malzemeler yardımıyla okuyucuya sunuyor.
 
Selim Kuru, Koçu’yu çevreleyen erkek yazarlar topluluğunun Koçu’yu anlamak üzere araçsallaştırılmasını öne çıkarıyor.
 
Edhem Eldem, İstanbul Ansiklopedisi üzerinden Koçu’nun tarihçiliğinin nasıl bir kategoriye dahil edilebileceğini tartışmaya açıyor.
 
Mehmet Kentel, yazısında yine ansiklopedi aracılığıyla Beyoğlu ve Galata’ya dair üretilen anlatıların dönüşümünü irdeliyor.
 
Sinan Yıldırmaz’ın E. Attila Aytekin ile yaptığı söyleşide Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak meselesi, arazi hukuku ve köylülük konuları tartışılıyor.
 
Fuat Dündar ile yapılan söyleşi ile okuyucular 19. yüzyıl Osmanlı göç tarihine ve devlet politikalarına geniş bir perspektiften bakma imkanına erişiyor.
 
Sırrı Emrah Üçer, Osmanlı İmparatorluğu’nun politik bağımsızlığını sürdürürken ekonomik açıdan bağımlı hale gelmesinin postacılık faaliyetleri açısından sonuçlarını tahlil ediyor.
 
Ömer Obuz, 1920’lerin değişen modasıyla kadınlar arasında kısa saçın yaygınlaşmasının erkeklerce kamusal alanda nasıl tartışıldığını aktarıyor.

edebiyathaber.net (2 Şubat 2022)

Yorum yapın