Toplumsal Tarih’in 363’üncü sayısı çıktı

Mart 6, 2024

Toplumsal Tarih’in 363’üncü sayısı çıktı

Toplumsal Tarih, yeni sayısını Esra Yakut’un editörlüğünde “Hilafetin Kaldırılışını Yüzüncü Yılında Hatırlamak” adlı özel dosyaya ayırdı.

Bundan tam 100 sene önce kaldırılan Hilafet kurumunun tarihi, Osmanlı tarihindeki yeri ve neden ilgasına ihtiyaç duyulduğu yeni sayıda okuyucuyla buluşuyor.

Tanıtım bülteninden:

Dosyanın ilk yazısında Seçil Karal Akgün, halifeliğin nasıl ve hangi sebeplerle kaldırıldığını analiz ediyor.

İkinci yazıda Namık Sinan Turan, II. Abdülhamid döneminde halifeliğin kurum olarak nasıl yeniden inşa edildiğine ve değişen resmi söyleme dikkat çekiyor.

Üçüncü yazıda Feridun M. Emecen, Osmanlı tarihi içerisinde Hilafet kurumunun nasıl zuhur ettiğini anlatıyor.

Dosyanın sonuncu yazısında ise Nagihan Doğan, Müslümanların yönetim ve devlet başkanlığı konusunda oydaşmaya varamamalarının sonucu olarak Hilafet makamı üzerine yapılan tartışmaları ve sebeplerini tahlil ediyor.

Dosya dışı makalelerin ilki de dolaylı olarak hilafetle ilintili. Y. Doğan Çetinkaya, milli mücadeleye önemli mali yardımlarda bulunan Hint Hilafet Hareketi’nin halifeye mektup yazarak artık yardımların Ankara’ya yapılacağını bildirmesini mercek altına alıyor.

Harun Yılmaz, yazısında Sovyet Hükümetlerinin çelişkilerle dolu uluslar politikalarının ana hatlarını özetleyip süregiden Ukrayna’daki savaşın taraflarının sıkça gönderme yaptığı tarihi konulara da değiniyor.

Onur Usta, yazısında 2023 yılında biraraya gelen Ahlaki Ekonomi çalışma grubunun araştırma konularını tanıtıyor.

Stavros Anestidis, Sinasos (Mustafapaşa) Rumlarının ayrılışı ve Anadolu Rumlarının göçü üzerine gözlemlerini kaleme alıyor.

Hülya Arslan, Osmanlı arşivlerine bakarak Boğaziçi muhafızlarından Bostancıbaşının gözünden 1821 Rum İsyanı’nı değerlendiriyor.

Yorum yapın