Toplumsal Tarih’in 320. sayısı çıktı

Temmuz 31, 2020

Toplumsal Tarih’in 320. sayısı çıktı

Toplumsal Tarih’in Sevr Antlaşması dosya temalı
yeni sayısı yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Toplumsal Tarih’in bu sayısında, Sevr Antlaşması’nın imzalanmasının 100. yıldönümü vesilesiyle hazırladığı dosya ile Cihan Harbi’ni bitiren antlaşmalar üzerine yazılmış üç yazıya yer veriyor. Dosyanın ilk yazısı olan Zafer Toprak’ın makalesi, Mondros’tan Sevr’e, Sevr’den de Lozan’a giden süreci ayrıntılarıyla gözden geçiriyor. Murat Aydoğdu ise İstanbul’daki hükümet ve özellikle son sadrazam olan Ahmet Tevfik Paşa’nın Sevr karşısındaki ikircikli tutumunu tartışıyor. Berk Emek ise Sevr’den hemen önce imzalanan ve Macaristan üzerindeki etkisini bugün dahi sürdürerek dış politikasını şekillendirmekte olan Trianon Antlaşması’nı ele alıyor.

Temmuz ayının belki de en çok tartışılan gündemi Ayasofya’nın müze statüsünün değiştirilerek camiye çevrilmesi oldu. Bu önemli konuya, Toplumsal Tarih’in Ocak 2014 sayımızda Çiğdem Kafescioğlu’nun “İstanbul’un Tarihi ve Ayasofya” yazısı ve Şubat 2015 sayımızda Çiğdem Kafescioğlu ve Nevra Necipoğlu editörlüğünde hazırlanan “Ayasofya: Kimlik, Hafıza ve Mekan Üzerine 1500 Yıllık Bir Tartışma” başlıklı özel bir dosya ile yer verilmişti. Tüm bu yazılara

web siteden erişebilirsiniz. Bu sayıda da Baki Tezcan’la Ayasofya vesilesiyle Osmanlı’da din ve siyaset ilişkilerinin dönüşümünü ele alan bir söyleşiyi bulabilirsiniz.

Temmuz ayında, Tarih Vakfı’na maddi ve manevi olarak büyük emeği geçmiş mütevellilerinden olan, edebiyatın önemli romancılarından Adalet Ağaoğlu’nu kaybettik. Bu sayıda Adalet Hanım’ın anısına, kendisinin daha önce dergide yayımlanan bir makalesinin yanı sıra Erol Köroğlu’nun 15 Aralık 2018’de Tarih Vakfı’nda düzenlenen “Bir Çağ Yazarı: Adalet Ağaoğlu Edebiyatına Çok Disiplinlilik ve Türkiye Çalışmaları Üzerinden Yaklaşmak” sempozyumunda sunduğu tebliğine de yer veriyor.

Dosya dışındaki sayfalarda yer alan diğer yazılar ise İsmail Çakmak’tan “Atatürk Hakkında Hazırlanan Bibliyografik Eserlerden Örnekler ve İçerikleri”, Pelin Helvacı’dan “Bir Jön Türk’ün Harvardlı Oğlu Malcolm Malkonyan’ın Röportajı”, ve Bahadır Duman’dan “Büyük Menderes Kenarında Bir Kent: Tripolis” olarak sıralanabilir. Bu sayıda ayrıca, Gülşah Taşkın’ın hazırladığı “Walter G. Andrews’un Ardından” adlı portre yazısı ve Uğur Ozan Özen’in kaleme aldığı “Bursa Halkevi Temsil Kolu Üzerine” adlı kent tarihi yazısını bulabilirsiniz. Emel Seyhan ise hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay yazısında Ağustos 1920’de yayınlanmış haberlerden bir derleme sunuyor.

Toplumsal Tarih’e artık elektronik ortamda Issuu, Google Play ve Kobo platformları üzerinden ulaşabilirsiniz. Derginin geçmiş sayılarını e-dergi biçiminde dijital platformlardan sunma hazırlıkları devam ediyor.

edebiyathaber.net (31 Temmuz 2020)

Yorum yapın