Toplumsal Tarih Dergisi’nin 270. sayısı çıktı

Haziran 7, 2016

Toplumsal Tarih Dergisi’nin 270. sayısı çıktı

toplumsal tarihToplumsal Tarih Haziran 2016 tarihli 270. sayısında “Cinsel İçerikli Bir Osmanlı Kıyafetnamesi: Ta‘rîfnâme-i Zenâne” başlıklı makaleyi kapağa taşıyor. 

Helga Anetshofer, N. İpek Hüner-Cona ve İrvin Cemil Schick imzalı makalede, insanların dış görünüşlerinden ve fiziksel özelliklerinden hareketle iç dünyalarını ve karakterlerini okumaya çalışan “ilm-i kıyâfet” konusu, 19. yüzyılda yayımlanmış Ta‘rîfnâme-i Zenâne isimli cinsel içerikli kitapçık üzerinden ele alınıyor.

Mehmet Ö. Alkan, “27 Mayıs İnkılâbı ve Siyasal Propaganda Araçları” başlıklı yazısında, 27 Mayıs 1960 darbesiyle kurulan siyasal iktidarın propaganda araçlarını ele alıyor. Ali Birinci, “Bedirhan Paşazade Halil Rami’nin Hayat Hikâyesi” başlıklı yazısında, Malatya mutasarrıflığı döneminde “150’likler” listesine dâhil edilmiş olan Halil Rami’nin ayrıntılı bir biyografisini sunuyor. Oğuz Tekin, “Miletos Terazi Ağırlığı ve Muska Özelliği Gösteren İki Obje” başlıklı yazısında, Miletos terazi ağırlığı hakkında yeni bulgulara yer veriyor. Hanife Karasu, “Bir Tarihsel Dedektiflik Çabası: Müeyyet Selim’in Dünyasını Keşfetmek” başlıklı yazısında, Kesriye’den İstanbul’a göç etmiş olan Müeyyet Selim Hanım’ın bilinmeyen dünyasını ve arkasında bıraktığı eserleri keşfe çıkıyor. 270. sayı ayrıca, Ayşe Ozil’in Ali Yaycıoğlu ile, Stanford Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı Partners of the Empire: The Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions [İmparatorluğun Ortakları: Devrimler Çağı’nda Osmanlı Düzeninin Krizi] hakkında yaptığı söyleşiye de sayfalarında yer veriyor.

Toplumsal Tarih bu sayıdan itibaren Sibel Gürses Söğüt’ün hazırladığı, “İstanbul’un İmarı ve Yangınlar” başlıklı bir diziye de yer ayırıyor. Gürses, yazı dizisinin “Osmanlı Şehir Yönetiminin Modernleşme Sürecinde Yangınların Rolü” başlıklı birinci kısmında, 19. yüzyıl yangınlarının sonuçlarını modernleşme bağlamına yerleştirerek değerlendiriyor. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan “Gözden Kaçanlar” yazı dizisinin ikinci kısmında, Samatya’nın “Gözden Kaçanları” Karpos ve Papilos martinyonları hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Zerrin İren Boynudelik ve Emine Önel Kurt tarafından hazırlanan Resimde Mimari Öğeler serisi, “Rönesans Resminde Bir Kutsal Kent İmgesi: Kudüs” başlıklı yazıyla devam ediyor. Edhem Eldem “L’illustration’dan Seçmeler”de bu ay 15 Mart 1924 tarihli L’Illustration nüshasından, son halife Abdülmecid Efendi’nin İsviçre’deki sürgün günlerine ilişkin bir yazıyı aktarıyor. Emel Seyhan “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” ile dergimize katkıda bulunmaya devam ediyor.

edebiyathaber.net (7 Haziran 2016)

Yorum yapın