Teorik Bakış “Dünyayı Paylaşanlar” dosyasıyla raflarda

Aralık 5, 2022

Teorik Bakış “Dünyayı Paylaşanlar” dosyasıyla raflarda

4 Aylık Toplumbilim Dergisi Teorik Bakış’ın 15. sayısı “Dünyayı Paylaşanlar” dosyasıyla yayımlandı.

Editörden

Teorik Bakış’ın 15. sayısı “Dünyayı Paylaşanlar”ın adı Donna Haraway’in Yoldaş Türler (Companion Species) kavramsallaştırmasından ilhamla konmuştur. Companion birliktelik belirten “-com” eki ile ekmek anlamına gelen panis sözcüklerinin bir araya gelmesinden müteşekkil ve bir ekmeği, sofrayı, evi, gezegeni paylaşmaya, birlikte yaşamaya, yaşamsal imkânları ortaklaşa bölüşmeye işaret eder. Haraway’in türler arasında öngördüğü ilişki biçimi bu haliyle dostluk, arkadaşlık, yârenlik, paylaşım, eşlik gibi birlikte var olma hallerini içerir. “Dünyayı Paylaşanlar” ise bir yandan canlı ve cansız varlıkların müşterek bir zeminde birlikte var oluşuna, diğer yandan da bu zeminin denk bir şekilde paylaşılmadığına gönderme yapar.

Hepimiz kendi varlığını sürdürmeye çalışan, yaralanabilir ve sonlu varlıklar olabiliriz, ancak her birimizin yaralanabilirliği farklı derecelerde tezahür eder. Dünyanın, türlü varoluşların anlatılarda layıkıyla yer bulabilmeleri için alışılageldik hikayeleştirmelerin başka biçimlerde nasıl yeniden kurgulanabileceği bu sayının öncelikli motivasyonlarından biridir. Bu minvalde içerikte yer alan, bir virüsün, sermayenin, ağaçların, mantarların, moleküllerin, bir aslanın, insanın, bilimin peşinden giden yazılar ile insandışı faillere, ilişkilerin önceliğine, insanın müşterek varlığına yönelik soruşturmalara, ikilik ve belki yarık haline gelmiş ön kabuller için alternatif kurgulara, mevcut tertibatın olumsallığına yer vermek istedik. 

Eylül T. Alnıaçık Özyer – Elif Demirkaya

edebiyathaber.net (5 Aralık 2022)

Yorum yapın