Monograf’tan “Yas” konulu 11. sayı için çağrı

Temmuz 30, 2018

Monograf’tan “Yas” konulu 11. sayı için çağrı

Monograf’ın 2019’da yayımlanacak olan 11. sayısının odak konusu “Yas” olarak belirlendi. Ayrıca Dipnot bölümünde Nilay Özer editörlüğünde Şule Gürbüz’ün metinleri incelenecek. Derginin çağrı metni şöyle:

Monograf, 11. sayısında edebiyatı yas kavramı ile kurduğu bağ çerçevesinde tartışmaya açıyor. Edebi metinlerde yasın izini sürerken ölüm, felaket ve kayıplar karşısında edebiyatın yaşantıyı anlamlandırma süreci üzerine
düşünmeyi amaçlıyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, yas kavramına yönelik başka yaklaşımları da ele alan, özgün fikirlere dayalı makaleleri en geç 1 Kasım 2018 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyor.

• Yas tutmaya ilişkin öznel ve kültürel pratiklerin edebi metinlerde ele alınışı
• Yas deneyiminde travmatik belleğin yeniden inşası
• Ağıt ve mersiye gibi ölümü konu edinen edebi türlerde yas söyleminin felsefi temelleri
• Şiddet, yas, siyaset: Edebiyatın iyileştirici gücü
• Nesne, mekân ve koleksiyonların yası temsilen işlevselleşmesi
• Edebiyatta yasın dili: Acı anlatılabilir mi?
• Felaket anlatılarında yasın ve tanıklığın aktarımı
• Hafıza, inkar ve yüzleşme ilişkisinde yas ve melankoli
• Edebiyatta “öteki”nin yasıyla karşılaşma
• Suç, bağışlama ve adalet sorunu: Edebiyatta yas süreçleri
• Yas odağında edebi metinlere psikanalitik yaklaşımlar

Dipnot: Şule Gürbüz

Monograf, 11. sayısında Şule Gürbüz’ün yapıtlarını odağına alıyor. 1990’ların ilk yarısında roman, şiir, oyun türünde kitaplar yayımlayan ve 2011-2016 yılları arasında yayımladığı üç öykü kitabıyla hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan yazarın edebiyatını; içsel gelişimi, temel eğilimleri ve Türkçe edebiyattaki konumu gibi ana sorular üzerinden karşılaştırmalı ve derinlemesine bir şekilde değerlendirmek istiyor.

Monograf, dosyanın temel sorularına işaret eden aşağıdaki konu başlıkları etrafında, Şule Gürbüz edebiyatına yönelik başka yaklaşımları da ele alan özgün fikirlere dayalı makaleleri, en geç 1 Kasım 2018 tarihine kadar
[email protected] adresine bekliyor.

• Başka metinler ve edebiyatlarla etkileşimi açısından Şule Gürbüz edebiyatı
• Şule Gürbüz edebiyatının biçimsel ve izleksel süreklilikleri ve kesintileri
• 90 sonrası Türkçe edebiyat tarihi içerisinde Şule Gürbüz’ün konumu
• Şule Gürbüz’de tür seçiminin dinamikleri
• Şule Gürbüz edebiyatında bireysel ve kolektif hafızanın hâlleri ve işlevleri
• Edebiyat ve düşünce: Şule Gürbüz edebiyatının felsefi ufku
• Yaşam, ölüm ve nesne ilişkileri: Şule Gürbüz yapıtlarında şeyler
• Duyular ve öznellik: Şule Gürbüz edebiyatında kendilik ve dünya kurgusu
• Cinsiyet ve dil: Şule Gürbüz edebiyatında erkek anlatıcılar ve dil-cinsiyet ilişkisi
• Şule Gürbüz edebiyatında kutsallık, dünyevilik ve ideoloji
• Şule Gürbüz edebiyatının politikası
• Şule Gürbüz edebiyatında kültürel ve folklorik malzemenin temsili
• Şule Gürbüz yapıtlarında gelenek ve modernlik

edebiyathaber.net (30 Temmuz 2018)

Yorum yapın