Tarihe ve modern dünyaya Hristiyanlık penceresinden etkileyici bir bakış | Faik Arif

Mart 16, 2023

Tarihe ve modern dünyaya Hristiyanlık penceresinden etkileyici bir bakış | Faik Arif

2000 yıl önce sadece bir avuç insana ulaşabilen bir din, nasıl oldu da kısa süre içerisinde köklü toplumsal ve tarihi dönüşümlere yol açtı? Temelde bir Ortadoğu dini olmasına rağmen nasıl Avrupa’nın vazgeçilmez bir değeri haline geldi? Modern dünyanın kuruluş temellerini nasıl sağladı? Aslında yerel nitelikte olmalarına rağmen Batılılarca evrensel görülen ahlaki ve törel değerler nasıl oldu da tüm dünyaya dayatıldı ve modernliğin gereği sayıldı? Nasıl oldu da sevginin esas kabul edildiği Hristiyanlık, dünya üzerindeki en büyük kıyımlarda ve savaşlarda başrolü oynadı?  

Antik dönem çalışmalarıyla meşhur olan Britanyalı tarihçi Tom Holland’ın usta kaleminden, ortaya çıkışından günümüze kadar teolojik, siyasi, kültürel, entelektüel ve sosyal boyutlarıyla yeni bir Hıristiyanlık tarihi: Dominion. Holland, geniş bir tarihsel bağlam içerisinde Hristiyanlık tarihini yeni baştan ele alıyor. MÖ 480’de Perslerin Yunanistan’ı işgalinden günümüzde Avrupa’da hâlâ devam eden göç krizine, Nebukadnezzar’dan Beatles’a, Katoliklik ve Ortodoksluğun ortaya çıkışından Yüzüklerin Efendisi’ne uzanan bir yelpazede Hristiyanlığı hem devrimci hem de yıkıcı kılan şeyin tam olarak ne olduğunu keşfediyor. Üstelik bunu yaparken Hristiyanlığın iddialarından gün geçtikçe daha fazla şüphe duyan bir Batı’da içgüdülerin çoğunun niçin çaresizce hâlâ Hristiyanlıktan köken aldığının izini de sürüyor. 

Canlı betimlerle, dehşet verici ölümlerle ve ahlaki tartışmalarla dolu sürükleyici bir inceleme sunan Dominion: Hristiyanlık Batı’yı ve Dünyayı Nasıl Dönüştürdü?, Hristiyanlığın günümüze dek serüveninin, kendisine has özellikleriyle modern dünyayı nasıl dönüştürdüğünün hikayesini anlatıyor. 

edebiyathaber.net (16 Mart 2023)

Yorum yapın