Sibel Yardımcı ile “İnsan-Sonrası Tartışmalar” seminerleri başlıyor

Nisan 26, 2017

Sibel Yardımcı ile “İnsan-Sonrası Tartışmalar” seminerleri başlıyor

sibel-yardimciSibel Yardımcı ile “İnsan-Sonrası Tartışmalar” seminerleri, 3 Haziran’da Özgür Üniversitede başlıyor.

Bu seminerler kapsamında, sosyal bilimlerde kendinden menkul insan kavrayışının tartışmaya açılmasıyla başlayan “insan-sonrası” (post-human) tartışmalar genel hatlarıyla ele alınacak. Bu kapsamda, özellikle Donna Haraway’in metinlerinden hareketle, insan-hayvan-makine arasındaki ayrımın sorunsallaştırılması ve insanın yaşamı paylaştığı diğer “yoldaş türlerle” ilişkilerinin yeniden düşünülmesi üzerinde durulacak.

Kaynakça: 
Deleuze, G. (2009) “İnsan, Şüpheli Bir Varoluş”, Issız Ada ve Diğer Metinler, Istanbul: Bağlam.

Braidotti, R. (2014) İnsan Sonrası, İstanbul: Kolektif Kitap.

Haraway, D. (2010) “Siborg Manifestosu”, Başka Bir Yer içinde, yay. haz. Güçsal Pusar, İstanbul: Metis (ayrıca Pusar’ın “Sunuş” yazısı).

[Bruno Latour ve ANT: http://www.bruno-latour.fr]

Haraway, D. (2010) “Siborglardan Yoldaş Türlere: Teknobilimde Akrabalığı Yeniden Şekillendirmek”, Başka Bir Yer içinde, yay. haz. Güçsal Pusar, İstanbul: Metis

Seminerler 3 Haziran Cumartesi 19.00’dan itibaren 4 hafta boyunca devam edecek.

edebiyathaber.net (26 Nisan 2017)

Yorum yapın