Sait Faik Odaklı Bilişsel Harita

Ekim 10, 2014

Sait Faik Odaklı Bilişsel Harita

atolye-bilissel-haritaSait Faik Müzesi, araştırma atölyelerinde Sait Faik Odaklı Bilişsel Harita oluşturuyor.

Bilişsel Haritalama; belli bir konuyu odak alan öznel algıların birleşimi ile kavramlar, olgular, unsurlar arasında kurulan nedensellik ilişkilerini (nedenselliğin derecesini ve etkileşim yönünü) ortaya çıkarmaya yarayan bir grafik temsil/analiz yöntemi. 1980’li yıllardan bugüne bilim dünyasında sosyolojik ve psikolojik araştırmalar alanında yaygın olarak kullanılıyor.

Zafer Yalçınpınar ve Şükret Gökay tarafından Sait Faik Araştırma Atölyesi kapsamında yürütülen bilişsel haritalama çalışmaları, Türkiye’de edebiyat alanında uygulanan ilk bilişsel haritalama deneyimleri.

Bilişsel Haritalama Uygulamasının Avantajları:

– Katılımcının algısını ve zihinsel yapısını değiştirmeye çalışmaz.

– Tersine, katılımcının kendi algısını ortaya çıkarmaya yarar.

– Anketin ya da mülakatın tersine, yönlendirici soruların ve cevapların baskısından katılımcıları kurtaran özgür bir yöntemdir.

– Basit sayısal ilişkilendirmeleri kullanır.

– İncelenen konuya ilişkin yeni kavramlar ile ilişkilerin ortaya çıkmasına yarar.

– Kavramsal kümelenmeleri ve merkeziyeti belirler.

– Öznel algı seviyesinde tutarlıdır. Berraklaştırıcı ve odaklayıcıdır.

Atölye çalışmaları kapsamında, şu ana kadar 16 katılımcının ortak uygulamalarıyla hazırlanan üç adet bilişsel harita taslağı oluşturuldu. Çalışmalar sonucu elde edilen kavramlar ve kavramlar arası ilişkiler, yaklaşık 145 unsurdan oluşan ve atölye katılımıyla birlikte sürekli genişleyen/büyüyen Sait Faik Odaklı Bilişsel Harita’ya ekleniyor.

Üzerinde çalışılan diğer bilişsel haritalar:

“Lüzumsuz Adam” Hikâyesi Ekseninde Bilişsel Harita (36 kavram/unsur). Haritaya buradan ulaşabilirsiniz.

“Papaz Efendi” Hikâyesi Ekseninde Bilişsel Harita (23 kavram/unsur). Haritaya buradan ulaşabilirsiniz.

edebiyathaber.net (10 Ekim 2014)

Yorum yapın