Sanatçılar Girişimi “4+4+4″e karşı!

Nisan 11, 2012

Sanatçılar Girişimi “4+4+4″e karşı!

Aşağıdaki mektup 10 Nisan 2012 Salı günü “Sanatçılar girişimi adına Gökhan Cengizhan, Erendiz Atasü, Abdullah Nefes tarafından, Cumhurbaşkanlığı'na verilmiştir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA

 

Sayın Abdullah Gül

Cumhurbaşkanı,

          Toplumun kısaca “4+4+4” adı altında bildiği, Hükümet tarafından “eğitim reformu” nitelemesiyle Büyük Millet Meclisine getirilip oy çokluğuyla kabul edilen yasa onayınıza sunulmuştur.

        Toplumumuzun bugünü ve geleceği bakımından yaşamsal önemdeki bu yasa tasarısının nasıl bir oldubittiyle ilgili komisyondan geçirilerek Meclis’e getirilip oylandığı bütün sağduyulu yurttaşlar gibi sizin de malûmunuz olmalıdır.

        Sekiz yıllık kesintisiz eğitimi sona erdirerek bu süreci üç adet kesintili dörder yıla dönüştüren bu sözde eğitim yasası,

         1) Tahmin edilmesi hiç de güç olmayan bir nedenle ve pedagoji biliminin verilerini hiçe sayarak öğretim yaşını bir yıl daha küçültmekle çocuklarımızın kişisel gelişimlerinde son derece olumsuz sonuçları olacak bir kargaşa ve belirsizlik ortamı yaratmaktadır.

         2) İlk dört yılın sonunda bu yasaya göre dokuz yaşına gelecek olan çocuk meslek seçmeye zorlanacak ve seçmeli ders adı altında çok açıktır ki en büyük ölçüde bütçe, donanım ve hazırlığa kavuşturulmuş olan dinsel alana yönlendirilecektir. Öğrenime başlama yaşının küçültülmesindeki ve dokuz yaşındaki çocuğun meslek seçmeye zorlanmasındaki başlıca amaç da çok açık olarak budur.

         3) İkinci dört yılın sonunda açık öğretime geçebilme olanağının verilmesi,

bu sırada on üç yaşına gelen özellikle kız çocuklarının ve ağırlıkla kırsal kesimlerde okuldan alınmalarının yolunu açacak ve hem kız hem erkek öğrenciler bakımından temel eğitimin sürekliliğine çok büyük bir darbe indirecektir.

        Sayın Cumhurbaşkanı,

        Şu anda görev ve sorumluluğunu taşımakta olduğunuz makam size Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşamsal temellerini korumak görev ve sorumluluğunu yüklemektedir.

         Makamınızca onaylanması için size sunulacak olan bu yasa bir “eğitim reformu” yasası değil, 28 Şubatın kalıntılarını temizlemek görüntüsü ardında Cumhuriyetimizin en temel yasalarının başında gelen 3 Mart 1924 tarihli öğrenim birliği yasasının yok edilmesi, daha da açık bir anlatımla Türkiye Cumhuriyetinde eğitimin bütün eksiklerine karşın bilimde ve araştırıcı akılda odaklanan çağdaş kimliğinin tümüyle  ortadan kaldırılmasıdır.

           Onayınıza sunulmuş olan söz konusu yasa ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) temel ilkelerinin ve çocuk sömürüsünün her türünü yasaklayan, ülkemizce 1995 yılında kabul edilmekle iç hukukumuzu da bağlayan Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin de açıkça ihlalidir.

           Sanatçılar Girişimi, temsil etmekte olduğunuz makama bu anımsatmaları yapmayı, sizi tarihsel sorumluluğunuz önünde uyarmayı, sanatçı olma vicdan ve sorumluluğumuzun, yurttaşlık ve çağdaşlık bilincimizin gereği saymaktadır.

     Saygılarımızla

10.04.2012, Ankara                                           

SANATÇILAR GİRİŞİMİ adına

Gökhan Cengizhan

Edebiyatçılar Derneği

Genel Başkanı

SANATÇILAR GİRİŞİMİ:

Tarık Akan, Edip Akbayram, Onur Akın, Sunay Akın, Üstün Akmen, Alaattin Aksoy, Mehmet Aksoy, Aytaç Arman, Hayati Asılyazıcı, Semir Aslanyürek, Erendiz Atasü, Engin Ayça, Orhan Aydın, Rutkay Aziz, Kürşat Başar,Cezmi Baskın,Bedri Baykam, Nihat Behram,Ataol Behramoğlu, Cahit Berktay, Gökhan Cengizhan, Metin Coşkun,Tuncer Cücenoğlu,İsa Çelik, Nevzat Çelik, Haluk Çetin, Meral Çetinkaya, İsmail Hakkı Demircioğlu, Metin Demirtaş, Nuri Dikeç, Atilla Dorsay, Leyla Erbil, Bilgesu Erenus, Genco Erkal, Altan Erkekli, Erdal Erzincan, Mert Fırat, Müjdat Gezen, Altan Gördüm, Ayla Kutlu, Mehmet Güleryüz, Tarık Günersel, Sadık Gürbüz, Hüseyin Haydar, Emin İgüs, Levent İnanır, Özdemir İnce, İlhan İrem, Ekrem Kahraman, Bülent Kayabaş, Yıldız Kenter, Erol Keskin, Aydın İleri, Suna Keskin, Tuğrul Keskin, Arif Keskiner, Levent Kırca, Mine Kırıkkanat, Nuri Kurtcebe, Orhan Kurtuldu, Kemal Kocatürk Mustafa Köz, Küçük İskender, Abdullah Nefes, Zeynep Oral, Yılmaz Onay, Çetin Öner, Nedim Saban, Vedat Sakman,  Sali, Menderes Samancılar, Ferhan Şensoy, Burhan Şeşen, Cihat Tamer, Yavuz Top, Erol Toy,  Gülsen Tuncer, Cüneyt Türel, Yaman Tüzcet, Metin Uca, Ersan Uysal, Nejat Yavaşoğulları, Ender Yiğit, Ümit Zileli, Zerrin Taşpınar

edebiyathaber.net (11 Nisan 2012)

Yorum yapın